Маланій Зіновій Михайлович

Тема дисертаційної роботи: Габсбурзька спадщина в публічному просторі та суспільній свідомості Галичини (1919-1939)

Науковий керівник: доц. Сирота Р.Б.

Публікації:

  1. Маланій З. Габсбурзька спадщина в публічному просторі міжвоєнної Галичини: модель влади// Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Вип. 52. С. 95-107.
  2. Маланій З. На перетині імперської ідентичності та національних покликань: узагальнений портрет габсбурзького службовця в Галичині (1848–1918)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2017. Вип. 3 (134). С. 52-57.
  3. Маланій З. Відгомін габсбурзьких управлінських практик в суспільній свідомості мешканців південно-східних воєводств Польської держави (1919-1939)// Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 6. [На пошану професора Л.А. Коваленка]. С. 309-318. 
  4. Маланій З. На перетині імперської ідентичності та національних покликань: узагальнений портрет габсбурзького службовця в Галичині (1848−1918)// Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. 2017. Вип. 25 (1). С. 57-65.
  5. Маланій З. Роль габсбурзької моделі влади у спілкуванні воєводи із населенням у південно-східних воєводствах Польської Держави (1921 – ­1928)// Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Спеціальний випуск 3. – С. 247­