Перегінець Катерина Орестівна

Тема дисертаційної роботи: Бібліотеки францисканських монастирів як осередки освіти і культури на українських землях у XIV–XVIII ст

Науковий керівник: доц. Кметь В.Ф.

Публікації:

Перегінець К. Протестантські автори у реєстрах заборонених лектур бібліотеки францисканського монастиря у Львові XIV – XVIII ст. // збірник матеріалів Міжнародної конференції «Реформація як суспільне явище: український вимір» (3-4 жовтня 2017 року), м. Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 2018 р., с. 67-76; 3.. –Перегінець К. Бібліотека францисканського монастиря у Львові XIV–XVIII ст. (за матеріалами інвентарної книги) / Катерина Перегінець // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2016. – Вип. 11.

Перегінець К. «Система освіти францисканців конвентуальних та книгозбірня монастиря св. Хреста у Львові (ХIII – XVIII ст.)». Матеріали конференції «Школа Львівського ставропігійного братства: традиції духовної освіти»м. Львів, ЛПБА, 2017 ., с.49-51.

Перегінець К. Система освіти францисканців конвентуальних та книгозбірня монастиря св. Хреста у Львові (ХІІІ–XVIII ст.) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Випуск 11-12. – С.3-13 .

Перегінець К. Колекція інкунабул львівського францисканського монастиря святого Хреста у Львові // Rocznic lubelski. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie. – Lublin 2018. – T. XLIV.– S.25-37