Різун Назар Тарасович

Тема дисертаційної роботи: Ранньодержавні інститути скандинавів і слов’ян у VІІІ–ХІІ ст.: “тінг” і “віче”

Науковий керівник: доц.Файда О. В.

Публікації:

Різун Н. Слов’янське віче: зіставний аналіз середньовічних західноєвропейських і руських джерел // Проблеми слов’янознавства. 2017. Випуск 66, с. 28–40.