Ihor Mraka

Position: Associate Professor, Department of Local History

Scientific degree: Candidate of Historical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-43-90

Email: ihor.mraka@lnu.edu.ua

Research interests

Research interests: history of international relationships in the XX century; Lviv during the First and the Second World Wars

Publications

Selected publications:

Східний кордон Польщі в контексті англо-радянських відносин (1939-1941) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – Вип. 3. – С. 212-216.

Питання кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії (1939-1941) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 5-6. – С. 308-318.

Великобританія і питання кордону в польсько-радянських відносинах (червень-липень 1941 року) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 38. – С. 684-704.

Питання східного кордону Польщі в англо-радянських відносинах (грудень 1941 – травень 1942) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського – С. 444-457.

Проблема польсько-українських взаємин у політиці Великої Британії (1939-1940) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – Вип. 39-40. – С. 659-680.

Британські спроби врегулювання польсько-радянських відносин: територіальний аспект проблеми (грудень 1943 – березень 1944 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2006. – Вип. 6. – С. 384-401.

Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень–листопад 1939 р.) / Ігор Мрака // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. –- Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109–119.

Поляки Львова у 1944–1945 роках (до питання про встановлення польсько-радянського кордону) / Ігор Мрака // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 365–410.

Фрагмент неопублікованого щоденника Станіслава Миколайчика з часу польсько-радянських переговорів у Москві (серпень 1945 р.) / Ігор Мрака // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 62. – С. 197–214.

Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) / Ігор Мрака // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 65–77.

Червона армія очима львів’ян восени 1939 р. / Ігор Мрака // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – 98–112.

Громадяни УРСР про “визвольний похід” Червоної армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріалами ГДА СБУ) / І. Мрака // Історичні пам’ятки Галичини : мат-ли VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 116-123.

Biography

Name and surname: Ihor Mraka

Position: Docent, Department of Historical Area Studies

Scientific degree: Candidate of Historical Sciences

Academic status: Associate Professor

Contacts: (032) 239-43-90

Courses: History of Ukraine

Scientific biography:

Birth: 1974, village Teysariv, Zhydachiv district, Lviv region;

Education:

1990-1994 – studied at the Sambir Pedagogical college;

1995-2000 – studied at the Faculty of History at Ivan Franko State University of Lviv;

2001-2005 –Ph.D at the Faculty of History at Ivan Franko State University of Lviv.  Scientific advisor: professor M. Shvahulyak (the theme of candidate dissertation: “The Problem of Polish Borders in External Politics of Great Britain During the Second World War ”).

Professional career:

1994-1995 – teacher at the junior school in the village Molodychne (Zhydachiv district, Lviv region);

2002-2006 – assistant at the Department of Modern History of Ukraine;

Since 2006 – assistant, docent of the Department of Historical Area Studies at the Faculty.

Schedule

Page with teachers schedule not found!