Мрака Ігор Богданович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ihor.mraka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія міжнародних відносин у ХХ ст., Львів під час воєнних конфліктів.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Східний кордон Польщі в контексті англо-радянських відносин (1939-1941) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – Вип. 3. – С. 212-216.
 2. Питання кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії (1939-1941) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 5-6. – С. 308-318.
 3. Великобританія і питання кордону в польсько-радянських відносинах (червень-липень 1941 року) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 38. – С. 684-704.
 4. Питання східного кордону Польщі в англо-радянських відносинах (грудень 1941 – травень 1942) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського – С. 444-457.
 5. Проблема польсько-українських взаємин у політиці Великої Британії (1939-1940) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – Вип. 39-40. – С. 659-680.
 6. Британські спроби врегулювання польсько-радянських відносин: територіальний аспект проблеми (грудень 1943 – березень 1944 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2006. – Вип. 6. – С. 384-401.
 7. Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень–листопад 1939 р.) / Ігор Мрака // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. –- Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109–119.
 8. Поляки Львова у 1944–1945 роках (до питання про встановлення польсько-радянського кордону) / Ігор Мрака // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 365–410.
 9. Фрагмент неопублікованого щоденника Станіслава Миколайчика з часу польсько-радянських переговорів у Москві (серпень 1945 р.) // Проблеми слов’янознавства. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 62. – С. 197–214.
 10. Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) / Ігор Мрака // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 65–77.
 11. Зустріч з росіянами: царська армія в оцінці львів’ян (1914-1915) // Україна: культурна спадщина, національна свідо­мість, державність – 2015. – № 26. – С. 267–281.
 12. Червона армія очима львів’ян восени 1939 р. // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 99–113.
 13. Громадяни УРСР про пакт Молотова-Ріббентропа та «визвольний похід»Червоної армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріалами ГДА СБУ) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Вип. 18. С. 30–45.
 14. Praca wychowawcza wśród Ukraińców w Wojsku Polskim w latach 1921–1939 // Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschowniej. – 2018. – № 11. – С. 90–113.
 15. На службі в ІІ Речіпосполитої: українці в оцінках польських офіцерів // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018-2019. Вип. 19–20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. С. 353–373.
 16. Дезертирство військовослужбовців польської армії до радянської України (1922–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. – Львів, 2019. – С. 604–618.
 17. Рецензія на: Obrona Lwowa 1939. T. 1: Dokumenty 1–16 wrzeњnia; T. 2: Dokumenty 17–22 września. Red. naukowa Andrzej Weseіowski,(Warszawa: Tetragon, 2018), 341 s., 421 s. ISBN 978-83-63374-64-8 (T. 1); ISBN 978-83-63374-65-5 (T. 2)
 18. Призов, що не відбувся (до питання про спробу призову українців до польської армії у 1920 р.). Проблеми слов’янознавства. 2020. № 69. С. 173–193.
 19. Дезертирство українців у польському війську: мотиви, масштаби. Przegląd Srodkowo-Wschodni. 2020. № 5. S.237–283.
 20. Lwów i lwowianie w czasie wojny polsko-bolszewickiej (lipiec-sierpień 1920 r.), Krakowskie Pismo Kresowe, 2021, Vol. 13, s. 165–186.
 21. Національно-релігійний склад населення Львівського повіту (1918–1939). Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 2022, № 23, С. 231-277.
 22. Національна політика ІІ Речіпосполитої: фактор переписів у міжвоєнний період (на прикладі Тернопільського воєводства), Український Історичний Журнал, 2023, №. 4, С. 166–196. (Web of Science)

Біографія

shapeimage_2 (35)

Народився 1974 року у с. Тейсарів Жидачівського району Львівської області. У 1990 році закінчив неповносередню школу. Упродовж 1990-1994 рр. навчався у Самбірському педагогічному училищі.

1994-1995 – вчитель молодших класів Молодинчецької неповносередньої школи на Жидачівщині.

У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті, а у 2000-2001 рр. на магістерському курсі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2000-2003 рр. працював вчителем історії.

У 2001-2005 рр. – навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії у роки Другої світової війни (1939-1945)” (керівник – проф. М. М. Швагуляк).

В 2002-2006 – асистент кафедри нової та новітньої історії, з 2006 – асистент, з 2012 – доцент кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016, 2017 рр. стажувався у Варшавському університеті.

 

Проекти

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності 125 Кібербезпека

Робоча прогама з курсу Історія України для студентів Економічного факультету

Робоча_програма_з_курсу_Львів_на_тлі_воєнних_конфліктів

Силабус з курсу Львів на тлі воєнних конфліктів

Робоча програма з курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)” для студентів Історичного факультету заочної форми навчання

Опис навчальної дисципліни з курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (XVII-XX ст.)” для студентів Історичного факультету заочної форми навчання

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія)

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні”для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія).

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!