Персонал

Деканат

деканКАЧАРАБА Степан Петровичдекан
заступник деканаГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичзаступник декана
заступник деканаСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичзаступник декана
заступник деканаФЕДИК Іван Ігоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший лаборантІрина ПЕНЦАКстарший лаборант
диспетчерКУЗІВ Діана Ігорівнадиспетчер

Кафедра cоціології

завідувач кафедриПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач кафедри
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Ганна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнадоцент
асистентБУБНЯК Соломія Михайлівнаасистент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
старший лаборантБІЛА Христина Мирославівнастарший лаборант

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

завідувач кафедриОНИЩУК Ярослав Івановичзавідувач кафедри
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентБІЛАС Наталія Миколаївнадоцент
доцентГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичдоцент
доцент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичдоцент (сумісник)
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)
лаборантГОРАК Оксана Романівналаборант
лаборантДОБРОВОЛЬСЬКА Дарія Вікторівналаборант

Кафедра давньої історії України та архівознавства

завідувач кафедриЩОДРА Ольга Михайлівназавідувач кафедри
професорЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичпрофесор
професорШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцентДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент
лаборантСИДОРКО Надія Ярославівналаборант

Кафедра етнології

Кафедра історичного краєзнавства

завідувач кафедриГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач кафедри
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДИК Іван Ігоровичдоцент (сумісник)
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувач кафедриСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач кафедри
професор (сумісник)КАЧМАР Володимир Михайловичпрофесор (сумісник)
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцентМУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант
лаборантТОЛУБ'ЯК Марія Віталіївналаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

завідувач кафедриБАРАН Зоя Анатоліївназавідувач кафедри
професор (сумісник)КАЧАРАБА Степан Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцентСИПКО Богдана Володимирівнадоцент
доцентСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентТУРМИС Наталія Володимирівнадоцент
старший лаборант, асистент (сумісник)ТИЧКА Ганна-Меланія Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Археологічний музей

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

Лабораторія соціологічних досліджень

спеціаліст (сумісник)БІЛА Христина Мирославівнаспеціаліст (сумісник)
спеціаліст (сумісник)ХМІЛЬ Ярина Василівнаспеціаліст (сумісник)

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант