Персонал

Деканат

деканКАЧАРАБА Степан Петровичдекан
заступник деканаГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичзаступник декана
заступник деканаДУДЯК Олег Анатолійовичзаступник декана
заступник деканаСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший лаборантІрина ПЕНЦАКстарший лаборант
секретарЖЕРЕБЕЦЬКА Христина Василівнасекретар

Кафедра cоціології

завідувач кафедриПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач кафедри
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Ганна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнадоцент
асистентБУБНЯК Соломія Михайлівнаасистент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
старший лаборантБІЛА Христина Мирославівнастарший лаборант
аспірант (сумісник)ДЗЯБКА Ірина Романівнааспірант (сумісник)

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

завідувач кафедриОНИЩУК Ярослав Івановичзавідувач кафедри
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентБІЛАС Наталія Миколаївнадоцент
доцентГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичдоцент
доцент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичдоцент (сумісник)
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)
лаборантГОРАК Оксана Романівналаборант
лаборантДОБРОВОЛЬСЬКА Дарія Вікторівналаборант

Кафедра давньої історії України та архівознавства

завідувач кафедриЩОДРА Ольга Михайлівназавідувач кафедри
професорЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичпрофесор
професорШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцент (сумісник)ДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент (сумісник)
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцентЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент
лаборантФИЛИПЕЦЬ Марія Назарівналаборант

Кафедра етнології

Кафедра історичного краєзнавства

завідувач кафедриГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач кафедри
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувач кафедриСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач кафедри
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцент (сумісник)КАЧМАР Володимир Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант
лаборантТОЛУБ'ЯК Марія Віталіївналаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

завідувач кафедриБАРАН Зоя Анатоліївназавідувач кафедри
професор (сумісник)КАЧАРАБА Степан Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцентСИПКО Богдана Володимирівнадоцент
доцентСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентТУРМИС Наталія Володимирівнадоцент
старший лаборант, асистент (сумісник)ТИЧКА Ганна-Меланія Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Археологічний музей

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

Лабораторія соціологічних досліджень

спеціаліст (сумісник)БІЛА Христина Мирославівнаспеціаліст (сумісник)
спеціаліст (сумісник)ХМІЛЬ Ярина Василівнаспеціаліст (сумісник)

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант