Викладачі та працівники

Деканат

деканКАЧАРАБА Степан Петровичдекан
заступник деканаДУДЯК Олег Анатолійовичзаступник декана
заступник деканаПАРШИН Ілля Леонтійовичзаступник декана
заступник деканаСИПКО Богдана Володимирівназаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїІВАНКІВ Діана Юріївнаметодист 1 категорії
старший лаборантІрина ПЕНЦАКстарший лаборант
секретарЗАПОТИЧНА Юлія Ярославівнасекретар

Кафедра cоціології

завідувач кафедриПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач кафедри
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентСЕНЮРА Оксана Володимирівнадоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)МОТ Христина Мирославівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

в.о. завідувача кафедриБІЛАС Наталія Миколаївнав.о. завідувача кафедри
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентОНИЩУК Ярослав Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичдоцент (сумісник)
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичасистент, старший лаборант (сумісник)
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)

Кафедра давньої історії України та архівознавства

завідувач кафедриЩОДРА Ольга Михайлівназавідувач кафедри
професорКАПРАЛЬ Мирон Миколайовичпрофесор
професорШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцент (сумісник)ДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент (сумісник)
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичдоцент
доцентІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Микола Мирославовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцентЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент
лаборантФИЛИПЕЦЬ Марія Назарівналаборант

Кафедра етнології

завідувач кафедриСІЛЕЦЬКИЙ Роман Броніславовичзавідувач кафедри
професорГЛУШКО Михайло Степановичпрофесор
доцентГАЛАЙЧУК Володимир Васильовичдоцент
доцентРАЧКОВСЬКИЙ Григорій В'ячеславовичдоцент
доцентТАРНАВСЬКИЙ Роман Богдановичдоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ГІЛЕВИЧ Ігор Ярославовичасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентПУКІВСЬКИЙ Юрій Володимировичасистент

Кафедра історичного краєзнавства

завідувач кафедриГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач кафедри
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентКОГУТ Петро Володимировичдоцент
доцентМАРИСКЕВИЧ Тарас Георгійовичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
старший лаборантШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант

Кафедра історії середніх віків та візантиністики

завідувач кафедриВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторовичзавідувач кафедри
доцентКАЩУК Олександр Ярославовичдоцент
доцентКОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орлановичдоцент
доцентЛИЛЬО Ігор Миколайовичдоцент
доцентОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимировичдоцент
доцент (сумісник)ПАРШИН Ілля Леонтійовичдоцент (сумісник)
доцентФАЙДА Олег Васильовичдоцент
старший лаборантГОРЛАЧЕНКО Ольга Миколаївнастарший лаборант

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Кафедра новітньої історії України імені Михайла Грушевського

завідувач кафедриСУХИЙ Олексій Миколайовичзавідувач кафедри
професорКОНДРАТЮК Костянтин Костянтиновичпрофесор
доцентБОДНАР Галина Анатоліївнадоцент
доцент (сумісник)КАЧМАР Володимир Михайловичдоцент (сумісник)
доцентЛУКАЧУК Олена Василівнадоцент
доцентМУДРИЙ Мар'ян Михайловичдоцент
доцентПАВЛИШИН Олег Йосифовичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
асистент (сумісник)ГУДИМА Юрій Володимировичасистент (сумісник)
старший лаборантБУЛКА Марія Богданівнастарший лаборант

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

завідувач кафедриБАРАН Зоя Анатоліївназавідувач кафедри
професор (сумісник)КАЧАРАБА Степан Петровичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВ Назар Андрійовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Андрій Михайловичдоцент
доцент (сумісник)СИПКО Богдана Володимирівнадоцент (сумісник)
доцентСІРОМСЬКИЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентТУРМИС Наталія Володимирівнадоцент
старший лаборант, асистент (сумісник)ТИЧКА Ганна-Меланія Ігорівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

Археологічний музей

завідувачПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичзавідувач
зберігач фондівКЛЕБАН Леся Осипівназберігач фондів

Кабінет славістики

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант

Кабінет спеціальних історичних дисциплін

завідувачШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичзавідувач
старший лаборантГАЙДУКЕВИЧ Олена Дмитрівнастарший лаборант

Лабораторія соціологічних досліджень

спеціалістДЗЯБКА Ірина Романівнаспеціаліст
спеціаліст (сумісник)ХМІЛЬ Ярина Василівнаспеціаліст (сумісник)

Навчально-методична лабораторія

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант