Видання

  1. Вісник Львівського університету. Серія історична (сторінка видання на сайті publications.lnu.edu.ua)

  2. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (сторінка видання на сайті publications.lnu.edu.ua)

  3. Наукові зошити історичного факультету (сторінка видання на сайті publications.lnu.edu.ua)

  4. Археологічні дослідження Львівського університету  (сторінка видання на сайті publications.lnu.edu.ua)

  5. Проблеми історії війн і військового мистецтва

  6. Записки Львівського медієвістичного клубу

  7.  Феномен Європи від традиційного до сучасного