Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.12

(07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія)

Спецрада чинна до 23.08.2026 р. (Наказ МОН від 23.0 8.2023 № 1035)

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.12 

Спеціалізована вчена рада К 35.051.26

(22.00.04 –  спеціальні та галузеві соціології)

Спеціалізована вчена рада К 35.051.26

Захисти дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.12

2016

1_2016_Захисти дисертацій випускниками аспірантури ЛНУ імені Івана Франка

2_2016_Захисти дисертацій сторонніми працівниками

2015

1_2015_Захисти дисертацій випускниками аспірантури ЛНУ імені Івана Франка

2_2015_Захисти дисертацій сторонніми працівниками

2014

1_2014_Захисти дисертацій випускниками аспірантури ЛНУ імені Івана Франка

2_2014_Захисти дисертацій сторонніми працівниками