Екзаменаційні комісії

Положення про екзаменаційну комісію

Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії

Зразок оформлення наукового апарату курсових/кваліфікаційних  робіт за стилем Chicago

Оціночний лист кваліфікаційної (магістерської) роботи студента

Оціночний лист курсової роботи студента

Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту

Пояснювальна записка до кваліфікаційної (магістерської) роботи

2023-2024 н.р.

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів II курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів II курсу ОС “магістр” історичного факультету заочної форми здобуття освіти

Тематика кваліфікаційних (бакалаврських) робіт студентів IV курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Терміни та порядок здачі магістерських (кваліфікаційних) робіт студентами історичного факультету 2023-2024 н.р.

Розклад роботи ЕК ОС ” магістр” у 2023-2024 н.р.

Посилання (лінки) для захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форми здобуття освіти

Терміни здачі та захисту курсових і бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами історичного факультету у 2023-2024 н.р.

Розклад роботи ЕК ОС “бакалавр” у 2023-2024 н.р.

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2023-2024 н.р.:

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія та археологія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 032 Історія та археологія)

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія))

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія України» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 6.020302 Історія)

2022-2023 н.р.

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Розклад здачі кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету у 2022-2023 н.р.

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів II курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів II курсу ОС “магістр” історичного факультету заочної форми здобуття освіти

Розклад роботи ЕК ОС ” магістр” у 2022-2023 н.р. (робота ЕК відбуватиметься із застосуванням дистанційних технологій)

Порядок здачі магістерських (кваліфікаційних) робіт студентами історичного факультету 2022-2023 н.р.

Посилання (лінки) для захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної та заочної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 054 Соціологія  денної форми здобуття освіти

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Розклад роботи ЕК ОС “бакалавр” у 2022-2023 н.р. (робота ЕК відбуватиметься із застосуванням дистанційних технологій)

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту перед ЕК студентами ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту та захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2022-2023 н.р.:

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія та археологія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 032 Історія та археологія)

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія))

2021-2022 н.р.

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Розклад здачі кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету 2021-2022 н.р.

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів II курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання

Розклад роботи ЕК ОС ” магістр” у 2021-2022 н.р. (робота ЕК відбуватиметься із застосуванням дистанційних технологій)

Порядок подачі магістерських робіт студентами історичного факультету в умовах карантинних обмежень

Розпорядження декана факультету про організацію заліково-екзаменаційної сесії та роботи ЕК

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту та захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 054 Соціологія денної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту та захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної та заочної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форми здобуття освіти

Терміни здачі та захисту курсових і бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами історичного факультету 2021-2022 н.р.

Тематика кваліфікаційних (бакалаврських)  робіт студентів історичного факультету денної форми здобуття освіти випуску 2022 року

Склади екзаменаційних комісій ОС “бакалавр”

Розклад роботи ЕК ОС “бакалавр” у 2021-2022 н.р. (робота ЕК відбуватиметься із застосуванням дистанційних технологій)

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту перед ЕК студентами ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної та заочної форми здобуття освіти

Посилання (лінки) для здачі державного іспиту перед ЕК студентами ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія денної та заочної форми здобуття освіти

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2021-2022 н.р.:

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “054 Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2021 року

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія та археологія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 032 Історія та археологія)

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену «Історія» (ОС «Бакалавр» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія))

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальністіь 032 Історія та археологія)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія))

2020-2021 н.р.

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Розклад здачі кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету 2020-2021 н.р.

Порядок здачі та захисту курсових і бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами історичного факультету 2020-2021 н.р.

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр» випуску 2020 року

Тематика бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання випуску 2021 року

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2020-2021 н.р.:

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2020 року

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальності 6.020302 Історія та 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Розклад роботи ЕК (зима):

Процедура здачі магістерських робіт студентами історичного факультету

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми навчання

Розклад складання державного екзамену “Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія” та захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальності 054 “Соціологія” денної форми навчання

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

Процедура захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання

Процедура захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми навчання

Розклад роботи ЕК у 2021 р. (літо):

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія та напряму підготовки 6.020302 Історія

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Розклад захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 054 Соціологія

2019-2020 н.р.

ОС “бакалавр”

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Порядок здачі курсових та  бакалаврських робіт випуску 2020 р.

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2020 р.:

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Історія України (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Історія України (ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.020302 Історія, заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”, спеціальність 032 Історія та археологія, денна та заочна форма навчання)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”, спеціальність 6.020302 Історія, заочна форма навчання)

Розклад роботи ЕК у 2020 р. (літо):

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами заочної форми навчання спеціальності 6.020302 Історія 

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами заочної форми навчання спеціальності 6.020302 Історія

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Розклад захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 054 Соціологія

Консультації для студентів денної та заочної форми навчання щодо проведення підсумкової атестації

Розпорядження декана про проведення підсумкової атестації

ОС “магістр”

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Розклад здачі кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету 2019-2020 н.р. (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр»

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2019 року

Розклад роботи ЕК (зима):

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми навчання

Розклад складання державного екзамену “Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія” та захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальності 054 “Соціологія” денної форми навчання

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

2018-2019 н.р.

ОС “бакалавр”

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Тематика бакалаврських робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр»

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2019 р.:

Історія України (ОС “бакалавр”)

Всесвітня історія (ОС “бакалавр”)

Розклад роботи ЕК у 2019 р.:

Розклад складання державного іспиту “Історія України” для ОКР “бакалавр”

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія”  для ОКР “бакалавр”

Розклад захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

ОС “магістр”

Затвердження голів екзаменаційних комісії (ОС “магістр”)

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр”

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр» (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр» (літо)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання ОС «магістр»

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми навчання

Розклад складання державного екзамену “Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія” та захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальності 054 “Соціологія” денної форми навчання

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2018 року

Розклад роботи ЕК у 2019 р.:

Розклад складання державних іспитів для ОC “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОC “магістр”

2017-2018 н.р.

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену “ІСТОРІЯ” (014 Середня освіта (Історія) ОС „Магістр”) випуску 2018 року

Розклад складання державного іспиту “Історія” та захисту магістерських робіт для студентів ОС “магістр” спеціальності “014 Середня освіта (Історія)”

Склад екзаменаційної комісії ОС “магістр” спеціальності “014 Середня освіта (Історія)” у 2018 році

Склад екзаменаційних комісій ОС “бакалавр” та “магістр” у 2018 році

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2018 р.:

Історія України (ОКР”бакалавр”)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Центральна Європа в історії»)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Українська ментальність та ідентичність»)

Контрольні питання для державного іспиту випускників магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Військова історія»)

Розклад роботи ЕК у 2018 р.:

Розклад складання державних іспитів для ОC “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОC “магістр”

Розклад складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

2016-2017 н.р.

Голови екзаменаційних комісій у 2017 році

Склад екзаменаційних комісій у 2017 році

Перелік питань для підготовки до Державних іспитів у 2017 р.:

Історія України (ОКР”бакалавр”)

Всесвітня історія (ОКР “бакалавр”)

Історія (ОКР “спеціаліст”)

Історія (ОКР “магістр”)

Архівознавство (ОКР “магістр”)

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “магістр”

Розклад захисту магістерських робіт  для ОКР “магістр”

Розклад здачі державних іспитів для ОКР “спеціаліст”

Розклад захисту дипломних робіт  для ОКР “спеціаліст”

Розклад здачі державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт для ОКР “бакалавр”

2015-2016 н.р.

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту із всесвітньої історії (ОКР „бакалавр”), 2016 р.: 

ДЕК_всесвітня історія_бакалаври 

Перелік питань для підготовки до Державного іспиту з історії (ОКР „спеціаліст”), 2016 р.: 

ДЕК_історія_спеціалісти

Розклад державних іспитів, 2016:

Державний іспит_Історія України_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Всесвітня історія_бакалаври_IV курс (денне)_V курс (заочне)

Державний іспит_Історія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Архівознавство_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Соціологія_V курс (спеціалісти)_денне

Державний іспит_Історія_VI курс (спеціалісти)_заочне

Розклад захистів кваліфікаційних робіт, 2016:

Захист бакалаврських робіт_IV курс_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Історія_Архівознавство

Захисту дипломних робіт_V курс (спеціалісти)_денне_Соціологія

Захист дипломних робіт_VI курс (спеціалісти)_заочне