Тематика курсових та дипломних робіт

Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії

Зразок оформлення наукового апарату курсових/кваліфікаційних  робіт за стилем Chicago

Оціночний лист кваліфікаційної (магістерської) роботи студента

Оціночний лист курсової роботи студента

Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту

Пояснювальна записка до кваліфікаційної (магістерської) роботи

2020-2021 н.р.

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр»

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання ОС «магістр»

2019-2020 н.р.

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2019-2020 н.р.

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр»

Порядок здачі курсових та  бакалаврських робіт випуску 2020 р.

Тематика бакалаврських робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОC «бакалавр»

Тематика курсових робіт студентів ІV курсу заочної форми навчання

Тематика курсових робіт студентів V курсу заочної форми навчання

2018-2019 н.р.

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Порядок здачі курсових та  бакалаврських робіт випуску 2019 р.

Тематика бакалаврських робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр»

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр» (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету денної форми навчання ОС «магістр» (літо)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання ОС «магістр»

2017-2018 н.р.

Про порядок здачі та захисту магістерських робіт студентами історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014-Середня освіта (Історія)

Тематика бакалаврських та магістерських  робіт випуску 2018 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2018 р.

2016-2017 н.р.

Тематика бакалаврських робіт випуску 2017 р.

Тематика дипломних робіт випуску 2017 р.

Тематика магістерських  робіт випуску 2017 р.

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2017 р.