Історія та сучасність

Шановні друзі!

Кожна людина прагне зазирнути в майбутнє. І саме воно змушує звертатися до минулого. Досвід історії – надійний орієнтир, яким часто користуються навіть підсвідомо. Звернення до минулого було і є в людини чи в народу одним із засобів самопізнання, визначення свого місця у світі. Історичне знання спроможне зорієнтувати на загальнолюдські й національні цінності, збагатити інтелектуальний потенціал народу. Вивчення історії – це безперервна мандрівка, яка за умови сумлінного і чесного підходу стає життєвою потребою, вабить незвіданістю, заворожує, змушує перебувати в постійній творчій напрузі.

Події, дати, особи становлять основу історичних знань, але не вичерпують їх. Кожен, хто стане студентом історичного факультету, навчиться характеризувати явища минулого в тих системах цінностей, у яких вони виникли, а тоді зіставляти їх із сучасними поглядами, моральними категоріями, визначати власне ставлення до подій. Іншими словами, навчиться розуміти історію, людей минулого, їхні турботи, потреби, радощі, надії, розчарування. А відтак навчиться розуміти себе й людей, котрі його оточують, будувати життєві плани і втілювати мрії в життя.

Навчальний процес на факультеті забезпечують дев’ять кафедр: давньої історії України та архівознавства; новітньої історії України імені Михайла Грушевського; археології та спеціальних галузей історичної науки; історії середніх віків та візантиністики; нової та новітньої історії зарубіжних країн; історії Центральної та Східної Європи; етнології; історичного краєзнавства; соціології. Підготовку фахівців проводимо на історичному факультеті за трьома спеціальностями: середня освіта (історія), історія та археологія, соціологія і трьома рівнями вищої освіти: бакалаврським (з терміном навчання 4 роки), магістерським (1 рік 4 місяці) та освітньо-науковим (зі здобуттям ступеня доктора філософії; 4 роки). Факультет має денне і заочне відділення.

До послуг студентів багаті фонди університетської Наукової бібліотеки. Студенти мають змогу брати участь у програмах міжнародних академічних обмінів. При факультеті працює археологічний музей, кабінет спеціальних історичних дисциплін. Студенти проходять історико-краєзнавчу, археологічно-краєзнавчу, музейно-архівну, педагогічну та інші практики.

Випускники факультету працюють викладачами вищих навчальних закладів, учителями в середніх школах, гімназіях, ліцеях, співробітниками науково-дослідних інститутів, музеїв, архівів. Багато наших випускників стали відомими державними діячами.

Положення про історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Стратегія розвитку історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020–2025 рр.

Історичний факультет та витоки

історичної науки у Львівському університеті

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Історія окремих напрямів історичної науки

Історія України та українська історіографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всесвітня історія та зарубіжна історіографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Архівознавство та спеціальні історичні дисципліни

1 2 3 4 5 6 7

Історичне краєзнавство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Етнологія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Археологія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15