Оголошення

Як відновити доступ до корпоративної пошти?

Інформація про отримання довідки про доходи для здобувачів освіти

Порядок видачі довідки про здобувача освіти за даними єдиної державної електронної бази з питань освіти (Додаток 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період)

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам 1,2,3 курсів ОС “Бакалавр” та 1 курсу ОС “Магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти (червень 2024 р.)

Графік ліквідації академічних заборгованостей у ІI семестрі 2023-2024 н.р. студентами І-ІII курсів ОС “бакалавр” та І курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Прийом заяв на призначення додаткових балів до рейтингу успішності за ІІ семестр 2023-2024 н.р.

Проходження медичного огляду студентами І курсу ОС “бакалавр” денної форми здобуття освіти

До уваги студентів, які виявили бажання проходити підготовку за програмою офіцерів запасу

Конференція трудового колективу історичного факультету

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 22 лютого 2024 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Зустріч адміністрації факультету та завідувачів кафедр зі студентами І курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 032 Історія та археологія

Рейтинг успішності студентів за результатами 1 семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Проєкт рейтингу успішності студентів за результатами 1 семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Попередній рейтинг успішності студентів за результатами 1 семестрового контролю 2023/2024 н.р.

Графік ліквідації академічних заборгованостей у І семестрі 2023-2024 н.р. студентами І-ІV курсів ОС “бакалавр” та І курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Розподіл студентів 1 курсу ОС “бакалавр” денної форми здобуття освіти по академічних групах

Інформація щодо організації освітнього процесу в 2023-2024 н.р.

Зустріч першокурсників із адміністрацією факультету

Список студентів, рекомендованих до поселення у студентський гуртожиток №2

Рейтинг успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.

Проєкт рейтингу успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.

Попередній рейтинг успішності студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам 1,2,3 курсів ОС “Бакалавр” та 1 курсу ОС “Магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти (червень 2023 р.)

Розпорядження в.о. декана факультету про участь у літній екзаменаційній сесії студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

Розпорядження в.о. декана факультету про організацію освітнього процесу на історичному факультеті 17 квітня 2023 року із застосуванням дистанційних технологій

До уваги студентів, які виявили бажання проходити підготовку за програмою офіцерів запасу

Проєкт рейтингу успішності студентів 1 курсу магістратури за результатами 1 семестрового контролю 2022/2023 н.р.

Попередній рейтинг успішності студентів 1 курсу магістратури за результатами 1 семестрового контролю 2022/2023 н.р.

Ліквідація академічних заборгованостей по формі №2 з предмету «Давня історія України»

Рейтинг успішності студентів І-ІV курсів ОС “бакалавр” денної форми здобуття освіти на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Проєкт рейтингу успішності студентів І-ІV курсів ОС “бакалавр” денної форми здобуття освіти на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітній процес у ІІ семестрі 2022/2023 н.р. розпочнеться 14 лютого 2023 року

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам I курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти (січень 2023 р.)

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам I курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти (грудень 2022 р.)

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам II-V курсів історичного факультету денної форми здобуття освіти (грудень 2022 р.)

Графік ліквідації академічних заборгованостей у І семестрі 2022-2023 н.р. студентами І-ІV курсів ОС “бакалавр” та І курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Розпорядження в.о. декана факультету про участь у зимовій екзаменаційній сесії студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

Pейтинг успішності студентів 1 курсу ОС “Магістр” відповідно до конкурсного бала 2022/2023 н.р.

Рейтинг студентів 1 курсу магістратури відповідно до конкурсного бала здобутого під час вступу 2022/2023 н.р.

Розподіл студентів 1 курсу ОС “магістр” денної форми здобуття освіти по академічних групах

Попередній розподіл студентів 1 курсу ОС “магістр” денної форми здобуття освіти по академічних групах

Поселення студентів-істориків 1 курсу у гуртожиток №3

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 22 вересня 2022 р.

Pейтинг успішності студентів 1 курсу бакалаврату відповідно до конкурсного бала 2022/2023 н.р.

Результати фахового вступного випробування (до проведення апеляції)

Перелік аудиторій та списки абітурієнтів на фахове вступне випробування

Призначення порадників та студентських порадників академічних груп 1 курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти на 2022-2023 н.р.

Розподіл студентів 1 курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти по академічних групах

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Список студентів, рекомендованих до поселення в студентські гуртожитки

Зустріч студентів І курсу історичного факультету з адміністрацією

Рейтинг успішності студентів за результатами 2 семестрового контролю 2021/2022 н.р.

Проєкт рейтингу успішності студентів за результатами 2 семестрового контролю 2021/2022 н.р.

Попередній список успішності студентів за результатами 2 семестрового контролю 2021/2022 н.р.

Zoom-зустріч зі студентами IV курсу стосовно питань вступу до магістратури

Вручення дипломів випускникам ОС “бакалавр” 2022 року

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 18 квітня 2022 р.

Конференція трудового колективу історичного факультету

Продовжено термін подачі документів на програму підготовки офіцерів запасу

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Графік ліквідації академічних заборгованостей у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. студентами ІV курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Графік ліквідації академічних заборгованостей у ІI семестрі 2021-2022 н.р. студентами І-ІІІ курсів ОС “бакалавр” та І курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 22 лютого 2022 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Списки студентів з оцінками, додатковими та рейтинговими балами за результатами І семестрового контролю 2021-2022 н.р.

Перенесення ліквідації академічної заборгованості з предмету “Давня історія України”

Урочиста академія з нагоди вручення дипломів випускникам магістратури 2021 року

До уваги студентів, які проживають у гуртожитку Університету

Графік ліквідації академічних заборгованостей у І семестрі 2021-2022 н.р. студентами І-ІІІ курсів ОС “бакалавр” та І курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 23 вересня 2021 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Збори старост академічних груп І курсу ОС “бакалавр” денної форми здобуття освіти

Розподіл студентів 1 курсу ОС “бакалавр” та ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти по академічних групах

Співбесіда зі вступниками до аспірантури історичного факультету

Зустріч адміністрації та професорсько-викладацького складу історичного факультету зі студентами 1 курсу

Список студентів, рекомендованих до поселення в студентські гуртожитки

Оновлений проєкт рейтингу

Рейтинг успішності студентів за результатами ІІ семестрового контролю 2020-2021 н.р.

Zoom-зустріч зі студентами IV курсу щодо вступу до магістратури

Загальні збори працівників історичного факультету

Зустріч зі студентами IV курсу щодо вступу до магістратури

Розпорядження декана “Про проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.”

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 17 березня 2021 р.

Онлайн-зустріч адміністрації факультету зі студентами ІІ курсу ОС “бакалавр” денної форми навчання

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Розпорядження декана “Про переведення на дистанційну форму навчання студентів академічних груп Ісс-11с та Іст-32с”

Розпорядження декана “Про створення апеляційної комісії історичного факультету”

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 23 лютого 2021 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Рейтинг успішності за результатами І семестрового контролю 2020-2021 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти та викладачів в рамках участі Львівського університету у проєкті “Ініціативи академічної доброчесності та якості освіти”

Попередні списки студентів з оцінками за результатами І семестрового контролю 2020/2021 н.р., додатковими та рейтинговими балами

До уваги студентів-платників історичного факультету денної та заочної форми навчання

Призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам історичного факультету денної форми навчання

Проєкт розпорядження, про призначення додаткових балів до рейтингу успішності студентам історичного факультету денної форми навчання

Процедура захисту магістерських робіт перед ЕК студентами спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання

До уваги студентів історичного факультету денної форми навчання, які претендують на нарахування додаткових балів до рейтингу успішності

Зустріч-консультація з адміністрацією факультету студентів 1 курсу ОС “бакалавр” денної форми навчання з питань заліково-екзаменаційної сесії

Про порядок ліквідації студентами академічних заборгованостей під час зимової та літньої сесій 2020–2021 н.р.

Конференція факультету

Розпорядження декана факультету про організацію освітнього процесу на історичному факультеті із застосуванням дистанційних технологій у І семестрі 2020/2021 н. р.

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 22 вересня 2020 р.

Старостат (1 курс)

Графік подання залікових книжок у деканат факультету

Поселення студентів 1 курсу у гуртожиток №2

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Попередній розподіл студентів 1 курсу ОС “бакалавр” по академічних групах

Розподіл студентів 1 курсу ОС “магістр” по академічних групах

Онлайн-знайомство з історичним факультетом першокурсників

До уваги студентів першого курсу ОС «бакалавр» історичного факультету!

Інформація до розкладу занять студентів денної форми навчання  щодо викладання дисциплін вільного вибору студента на 1-й семестр 2020-2021 н.р.

Результати фахового вступного випробування абітурієнтів історичного факультету ОС “магістр” (до проведення апеляції)

Розпорядження декана факультету з приводу організації навчального процесу у І семестрі 2020-2021 н.р.

Результати вступного випробування з Іноземної мови абітурієнтів історичного факультету ОС “магістр” (до проведення апеляції)

Рейтинг успішності студентів за результатами ІІ семестрового контролю 2019-2020 н.р.

Терміни ліквідації академічних заборгованості у 2 семестрі 2019-2020 н. р.

Протокол засідання стипендійної комісії історичного факультету від 11 червня 2020 року

Попередній список студентів, яким призначено додаткові бали за наукові й спортивні досягнення та які беруть активну участь у громадському житті

До уваги студентів-платників!

Зміна вартості оплати за навчання на 2020-2021 н.р.

Розпорядження декана про проведення підсумкової атестації

Консультації для студентів денної та заочної форми навчання щодо проведення підсумкової атестації

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру

Перенесення терміну проведення Конференції трудового колективу історичного факультету

До уваги студентів 4 курсу історичного факультету

До уваги студентів, які повторно слухають курс «Історія Західної Європи та Америки у ХІХ – на початку ХХ ст.»

Про проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. в умовах карантину

До уваги студентів-магістрів історичного факультету денної форми навчання

До уваги керівників педагогічної практики студентів-магістрів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)!

Розпорядження декана факультету про дистанційне навчання

Графік роботи деканату на час запровадження карантину

До уваги аспірантів І року навчання ОНП “Історія та археологія”

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 24 лютого 2020 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Рейтинг успішності студентів за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

До уваги студентів історичного факультету денної бюджетної форми навчання, які за результатами сесії претендують на академічну стипендію

Проект рейтингу для студентів І та V курсів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Збори аспірантів ІІ, ІІІ, ІV року навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Інструктажі з проходження педагогічної та асистентської (педагогічної) практики студентів 1 курсу ОС “магістр” денної форми навчання

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами I-V курсів історичного факультету денної форми навчання (талон форми № 2)

Протокол засідання стипендіальної комісії історичного факультету від 19 грудня 2019 року

Попередній список студентів, яким призначено додаткові бали за наукові й спортивні досягнення та які беруть активну участь у громадському житті

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти

Перенесення робочих днів

Порядок ліквідації студентами академічних заборгованостей під час зимової та літньої сесій 2019–2020 н.р.

Подача залікових книжок студентами 2 курсу ОС “магістр” денної форми навчання

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 24 вересня 2019 р.

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2019-2020 н.р.

Подача залікових книжок старостами академічних груп

Збори старост І курсу денної форми навчання

Про проходження медичного огляду студентами І-ІІ курсів денної форми навчання

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Протокол засідання комісії про переведення студентів історичного факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення від 17 вересня 2019 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Збори старост академічних груп 1 курсу ОС “бакалавр”

Призначення порадників та студентських порадників академічних груп 1 курсу історичного факультету денної форми навчання на 2019-2020 н.р.

План заходів з нагоди початку 2019/2020 н.р.

Список студентів І курсу денної форми навчання, рекомендованих до поселення у гуртожиток №2

Список студентів 1 курсу ОС “бакалавр” по академічних групах

Зустріч з адміністрацією та викладачами історичного факультету

Співбесіда зі вступниками до аспірантури

Переукладання договорів про надання освітніх послуг (з Двостороннього договору на Тристоронній договір)

Рейтинг успішності студентів (І семестр 2019-2020 н.р.)

Проект рейтингу за результатами ІІ семестрового контролю 2018/2019 н.р.

Попередні списки студентів із середнім, додатковим та рейтинговим балами за результатами ІI семестрового контролю 2018/2019 н.р.

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами I, II, III та V курсів історичного факультету денної форми навчання (талон форми № 2)

До уваги студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу

Протокол засідання стипендійної комісії історичного факультету від 10 червня 2019 р.

Зустріч ректора Володимира Мельника зі студентами, викладачами та навчально-допоміжним персоналом

До уваги студентів-платників!

Графік ліквідації академічних заборгованостей студентами І, ІІ, ІІІ та V курсів у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Збори трудового колективу історичного факультету

Інформація щодо нарахування додаткових балів

До уваги студентів 4 курсу денної форми навчання ОС “бакалавр”

Збори навчально-допоміжного персоналу

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка

Порядок ліквідації студентами академічних заборгованостей під час літньої сесії 2018–2019 н.р.

Зустріч зі студентами IV курсу щодо вступу до магістратури

Перенесення робочих днів

Графік проходження медичного огляду студентами IIІ та IV курсів історичного факультету денної форми навчання

Порядок здачі курсових та  бакалаврських робіт випуску 2019 р.

Оголошення конкурсу про переведення студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Протокол засідання комісії для розгляду заяв студентів історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Оголошення конкурсу про переведення студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Відбірковий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з історії та соціології

До уваги студентів, які бажають проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу

Проект рейтингу за результатами І семестрового контролю 2018/2019 н.р.

Протокол засідання стипендійної комісії історичного факультету від 04 лютого 2019 р. (“ламаний” бал)

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами I-V курсів історичного факультету денної форми навчання (талон форми № K)

Загальні збори працівників історичного факультету

Інструктаж з проходження педагогічної та педагогічної (асистентської) практики студентами 1 курсу ОС “магістр”  історичного факультету денної форми навчання

Попередні списки студентів із середнім, додатковим та рейтинговим балами за результатами І семестрового контролю 2018/2019 н.р.

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами I-V курсів історичного факультету денної форми навчання (талон форми № 2)

Протокол засідання стипендійної комісії історичного факультету від 26 грудня 2018 р. (ДОДАТКОВІ БАЛИ)

До уваги студентів-платників!

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка

До уваги студентів денної форми навчання, які претендують на отримання стипендії

Запрошуємо долучитися до благодійної акції для діток із дитячого будинку

Інформація щодо виплати соціальної стипендії в листопаді

Перенесення робочих днів у грудні

Круглий стіл “Можливості програм Горизонт 2020 та Ерасмус+” (презентація нових робочих програм на 2018 – 2020 роки, практичні аспекти участі)

Збір книг (художня література, науково-популярні твори, поезія тощо) для наших захисників

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Оголошення конкурсу про переведення студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Графік проходження медичного огляду студентами І та II курсів історичного факультету денної форми навчання

Рейтинг успішності студентів І та V курсів денної форми навчання на І семестр 2018-2019 н.р.

Графік подання старостами академічних груп залікових книжок в деканат історичного факультету

Оголошення конкурсу про переведення студентів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Оголошення конкурсу про переведення студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Співбесіда зі вступниками до аспірантури історичного факультету Львівського університету

Список студентів І курсу історичного факультету рекомендованих до поселення у Гуртожиток №2

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 4 курсу історичного факультету денної форми навчання

Зустріч адміністрації та професорсько-викладацького складу історичного факультету зі студентами першого курсу

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія))

Списки зарахованих на навчання ОС “бакалавр” (контракт)

Списки зарахованих на навчання за державним замовленням ОС “бакалавр”

До уваги вступників на ОС «магістр», які зареєструвалися на єдиний вступний іспит з іноземної мови!

Урочиста академія з нагоди вручення дипломів випускникам історичного факультету

Попередні списки студентів із середнім, додатковим та рейтинговим балами за результатами ІІ семестрового контролю 2017/2018 н.р.

До уваги студентів-платників!

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами I, II, III та V курсів історичного факультету денної форми навчання (талон форми № 2)

До уваги студентів, які рекомендовані до зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Перенесення робочих днів

Протокол засідання стипендійної комісії історичного факультету від 11 червня 2018 р. (ДОДАТКОВІ БАЛИ)

До уваги студентів денної форми навчання, які претендують на отримання стипендії

Графік ліквідації академічних заборгованостей у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. для студентів І, ІІ, ІІІ та V курсів історичного факультету денної форми навчання

Розклад ліквідації академічних заборгованостей студентами IV курсу історичного факультету денної форми навчання (талон форми № 2)

Реєстрація для складання вступних випробувань для вступу в магістратуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ про поновлення до складу студентів та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрита лекція Романа Тарнавського “ЕТНОГРАФІЧНІ СЮЖЕТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ”

Зустріч декана зі студентами IV курсу історичного факультету денної форми навчання

Зустріч з бійцем 80-ї десантно-штурмової бригади, учасником бойових дій Олексою Стафиняком та перегляд фільму “Транзитний пункт” в рамках проекту  “Жива книга”: психологічний та етносоціальний аспекти війни на Сході України

Порядок денний засідання Вченої ради історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Перенесення робочих днів

Зустріч студентів із проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Зубрицькою М.О.

Оголошення догани за порушення Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка

Зустріч із колишнім політв’язнем, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чійгозом

Залікові книжки студентів 6 курсу (ОС “магістр”) денної форми навчання

Збори старост І-ІІ курсів історичного факультету денної форми навчання

Графік проходження медичного огляду студентами ІІІ та IV курсів історичного факультету денної форми навчання

Інструктаж з проходження педагогічної (асистентської) практики студентами 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Перенесення робочих днів

Порядок здачі курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт випуску 2018 р.

Інструктаж з проходження педагогічної (асистентської) практики студентами 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Інструктаж з проходження науково-дослідної (магістерської) практики студентами 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Відшкодування вартості документів про освіту

Засідання Вченої Ради  історичного факультету

Розклад перездач академічних заборгованостей студентами історичного факультету денної форми навчання (талон № 2)

Розпорядження декана про конкурс для розгляду заяв студентів історичного факультету, які навчаються на платній формі навчання і претендують на переведення на бюджетну форму навчання

Нарахування додаткових балів студентам історичного факультету при формуванні рейтингу успішності за результатами I семестру 2017/2018 н.р.

Про нарахування додаткових балів студентам історичного факультету при формуванні рейтингу успішності за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Розпорядження декана історичного факультету  «Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості під час зимової сесії 2017–2018 н.р.»

До уваги претендентів на академічну стипендію

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ про поновлення до складу студентів та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка

До уваги студентів 6-го курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Зустріч студентів з деканом історичного факультету проф. Шустом Р.М.

Збори старост академічних груп І курсу

Перенесення занять в інші навчальні приміщення Університету, у зв’язку з ремонтом Ауд. 323

Про порядок здачі та захисту магістерських робіт студентами історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014-Середня освіта (Історія)

Графік проходження медичного огляду студентами І-ІІ курсів історичного факультету денної форми навчання

Графік подання старостами академічних груп денної форми навчання залікових книжок та індивідуальних навчальних планів у деканат історичного факультету

До уваги студентів, які уклали контракт для проходження підготовки за програмою офіцерів запасу

До уваги студентів 1-го курсу ОС «Бакалавр», ОС «Магістр», що вступили на бюджетну форму навчання, а попередньо навчались за державним замовленням та не завершили навчання за відповідним ступенем

Список студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання

План заходів з нагоди початку нового навчального року

Список студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання рекомендованих до поселення у Гуртожиток №2

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами IV курсу денної форми навчання

Зустріч адміністрації та професорсько-викладацького складу зі студентами І курсу

Перенесення робочих днів

Збори абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на І курс ОС “бакалавр”

Розклад перездач академічних заборгованостей студентами історичного факультету денної форми навчання (талон № 2)

Студенти, які мають право на призначення академічної та соціальної стипендій повинні до 19 липня, до 12:00 год. написати заяву про вибір стипендії в студентському відділі (Головний корпус ауд. 225).

Рейтинг випускників ОКР «бакалавр» денної форми навчання

Розпорядження декана про конкурс для розгляду заяв студентів історичного факультету, які навчаються на платній формі навчання і претендують на переведення на бюджетну форму навчання

Вручення дипломів про закінчення навчання

Відшкодування вартості документів про освіту

1.Магістерські_студії_2017_інформація

2.Магістерські_студії_2017_інформація

Для претендентів на академічну стипендію, які мають досягнення у науковій діяльності

Виготовлення міжнародного студентського квитка ISIC

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших ВНЗ в ЛНУ імені Івана Франка

Зразки лексико-граматичних тестів з предмету “Англійська мова” (ІІ курс) для різних рівнів

Старостат

Збори стосовно вступу та навчання у магістратурі

Історичний кінолекторій. Перегляд та обговорення історичного фільму “Хоробре серце”

Лекція-презентація військово-історичної групи “Курінь Печерської сотні…”

Вибори голови Студентського уряду Університету

Конференція студентів Університету

Засідання методологічного семінару історичного факультету

Перенесення робочих днів

Вибори на посаду голови Студентської ради історичного факультету

Засідання Наукового товариства історичного факультету

Міждисциплінарний семінар “Дослідження минулого в епоху мультидисциплінарності: Виклики і можливості”

Благодійний Великодній ярмарок

Інститут міста шукає соціолога

Збір прапорів для передачі в зону АТО

Лекція випускника історичного факультету, учасника АТО Володимира Коваля

Конференція трудового колективу історичного факультету

Оголошення для студентів 5-го курсу заочної форми навчання

Тиждень кар’єри

Студентські автобуси

Зміни до розкладу історичного факультету денної форми навчання на ІІ семестр 2016-2017 н.р., у зв’язку з ремонтом ауд. 314

Графік проведення контрольних замірів знань студентів

До уваги студентів, які виявили бажання проходити підготовку за програмою офіцерів запасу

Оформлення додатків до дипломів

Про порядок здачі та захисту курсових, бакалаврських кваліфікаційних, магістерських та дипломних робіт студентами історичного факультету

Графік  проходження  медичного  огляду  студентами  IІІ  курсу

Графік  проходження  медичного  огляду  студентами  IV  курсу

Оголошення конкурсу на переведення студентів, які навчаються на ІІ-ІV курсах за рахунок коштів фізичних осіб (за контрактом) на вакантні місця державного замовлення