Практики

Методичні поради і зразки документів, що знадобляться при проходженні педагогічної практики (2020 рік)

Інструктажі з проходження практик

Положення про проведення практик

1. Накази  про проходження практики

2023-2024 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Виробнича практика студентів 2-го курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми здобуття освіти, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Навчальна: історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Навчальна: історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство) денної форми здобуття освіти

Навчальна: музейно-архівна практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Навчальна (ознайомча) практика студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія  денної форми здобуття освіти

Педагогічна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Навчальна практика студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія денної форми здобуття освіти

Виробнича: історико-краєзнавча практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Педагогічна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Педагогічна (асистентська) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальності 032 Історія та археологія) денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження навчальної історичко-краєзнавчої практики студентами 1 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами І курсу ОС “Магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження асистентської (педагогічної) практики студентами І курсу ОС “Магістр” спеціальності 032 Історія та археологія денної форми здобуття освіти

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти (Етнологія)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти (Етнологія)

Навчальна музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Навчальна музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти (Етнологія)

Археологічно-краєзнавча (польова) практика студентів 1-3 курсів ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 032 Історія та археологія

Виробнича архівно-бібліотечна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія денної форми здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Інструктаж для студентів І курсу ОС «магістр» заочної форми здобуття освіти спеціальності 032 “Історія та археологія” з проходження асистентської (педагогічної) практики

Наказ про проходження педагогічної та асистентської (педагогічної) практики студентами І курсу ОС “магістр” заочної форми здобуття освіти

Наказ про проходження історико-краєзнавчої практики студентами 1 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми здобуття освіти

2022-2023 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Археологічно-краєзнавча практика студентів 1-3 курсів ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна польова етнографічно-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (Етнологія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Навчальна практика (ознайомча) студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 054 Соціологія

Виробнича практика студентів 2-го курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми здобуття освіти, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Навчальна музейно-архівна практика студентів 4 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича архівно-бібліотечна практика студентів 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 4 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження історико-краєзнавчої практики студентами І курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) денної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Музейно-архівна практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича (історико-краєзнавча) практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Педагогічна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Педагогічна (асистентська) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальності 032 Історія та археологія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження педагогічної та асистентської (педагогічної) практики студентами І курсу ОС “Магістр” денної форми здобуття освіти

Археологічно-краєзнавча практика студентів 1-3 курсів ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 032 Історія та археологія

Археологічно-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація Етнологія) денної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація Етнологія) денної форми здобуття освіти

Музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми здобуття освіти

Музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація Етнологія) денної форми здобуття освіти

Виробнича архівно-бібліотечна практика студентів 1 курсу ОС “Магістр” спеціальності 032 Історія та археологія денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження виробничої (архівно-бібліотечної) практики студентами І курсу ОС “Магістр” спеціальності 032 Історія та археологія денної форми здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Програма музейно-архівної практики студентів 4 курсу ОС “Бакалавр” заочної форми здобуття освіти заочної форми здобуття освіти

Програма історико -краєзнавчої практики студентів 3 курсу ОС “Бакалавр” заочної форми здобуття освіти

Програма археологічно-краєзнавчої практики студентів 2 курсу ОС “Бакалавр” заочної форми здобуття освіти

Археологічно-краєзнавча практика (ІІ курс, 032 Історія та археологія, заочна форма здобуття освіти)

Історико-краєзнавча практика (ІІІ курс, 032 Історія та археологія, заочна форма здобуття освіти)

Музейно-архівна практика практика (ІІІ курс, 014 Середня освіта (Історія), заочна форма здобуття освіти)

Музейно-архівна практика практика (ІV курс, 032 Історія та археологія, заочна форма здобуття освіти)

Інструктаж з проходження педагогічної практики студентами 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету заочної форми здобуття освіти

Архівно-бібліотечна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми здобуття освіти

2021-2022 н.р.

Денна форма навчання

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Виробнича практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 054 Соціологія

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 054 Соціологія

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми здобуття освіти спеціальності 054 Соціологія

Педагогічна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Педагогічна (асистентська) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальності 032 Історія та археологія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія історичного факультету денної форми здобуття освіти

Виробнича (історико-краєзнавча) практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

Інструктаж з проходження педагогічної (асистентської) практики студентами 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія та педагогічної практики студентами 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми здобуття освіти

2020-2021 н.р.

Денна форма навчання

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Виробнича практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 054 Соціологія

Виробнича практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 054 Соціологія

Педагогічна (асистентська) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Начальна історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності 054 Соціологія

Виробнича практика студентів 1-го курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 054 Соціологія

Педагогічна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Інструктаж з проходження педагогічної (асистентської) практики студентами 1 курсу ОС “магістр спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання

Археологічна практика студентів 1-3 курсів ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Археологічна практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання

Музейно-архівна практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання (група Ісо-22с)

Музейно-архівна практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання (група Ісо-21с)

Музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання

Музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання (спеціалізація “Етнологія”)

Виробнича архівно-бібліотечна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Виробнича (переддипломна) практика студентів 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія

Заочна форма навчання

Педагогічна практика студентів І курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» ОС «магістр» заочної форми навчання

Музейно-архівна практика (ІІІ курс, 014.03 Середня освіта (Історія)), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (ІІІ курс, 032 Історія та археологія), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (І курс, ОС магістр, 014.03 Середня освіта (Історія)), заочна форма навчання

Архівно-бібліотечна практика (І курс, ОС магістр, 032 Історія та археологія), заочна форма навчання

2019-2020 н.р.

Денна форма навчання

Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.03. Середня освіта (Історія)

Виробнича практика студентів групи ІСС-41с денної форми навчання

Навчальна практика студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Асистентська (педагогічна) практика студентів 1 курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Педагогічна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

До уваги керівників педагогічної практики студентів-магістрів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)!

Виробнича практика студентів 1 курсу ОС “магістр” (спеціальність 054 Соціологія) денної форми навчання

До уваги студентів-магістрів історичного факультету денної форми навчання

Практикa студентів 1,2 та 3 курсів ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія спеціалізації “Археологія”

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “бакалавр” (спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія спеціалізації “Етнологія”

Навчальна музейно-архівна практика студентів 2 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Навчальна музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія спеціалізації “Етнологія”

Навчальна музейно-архівна практика студентів 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Виробнича практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія

Виробнича архівно-бібліотечна практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія

Виробнича історико-краєзнавча практика студентів 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Заочна форма навчання

Музейно-архівна практика (ІІ курс, історія та археологія), заочна форма навчання

Музейно-архівна практика (ІІІ курс, історія та археологія), заочна форма навчання

Музейно-архівна практика (ІІІ курс, середня освіта), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (ІІ курс, середня освіта), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (І курс, ОС магістр, середня освіта), заочна форма навчання

Архівно-бібліотечна практика (І курс, ОС магістр, історія та археологія), заочна форма навчання

2018-2019 н.р.

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 6.020302 Історія

Виробнича практика студентів групи ІСС-41с денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 5 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Виробнича практика студентів групи ІССм-51с денної форми навчання

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОC “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІ курсу ОС “бакалавр” денної форми навчання спеціальності 014 “Середня освіта (Історія)”

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів І курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна музейно-архівна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Виробнича (архівно-бібліотечна) практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія”

Археологічна практика студентів денної форми навчання

Додаток до наказу про проходження археологічної практики студентів денної форми навчання

Виробнича історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

2017-2018 н.р.

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»

Наказ про проходження виробничої практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.030101 «Соціологія»

Наказ про проходження навчальної (музейно-архівної) практики студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.020302 «Історія»

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Навчальна практика (з програмування соціологічного дослідження та збирання соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-21с денної форми навчання

Науково-дослідна практика студентів групи ІССм-61с денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів групи ІССм-61с денної форми навчання

Виробнича практика студентів групи ІССм-51с денної форми навчання

Науково-дослідна (магістерська) практика студентів 6 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 5 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Педагогічна практика студентів 5 курсу (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) денної форми навчання

Педагогічна (асистентська) практика студентів 6 курсу (спеціальність 032 Історія та археологія) денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 032 Історія та археологія, спеціалізація “етнологія”) 

Історико-краєзнавча практика студентів І курсу історичного факультету (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) 

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів ІІ курсу денної форми навчання ОС “бакалавр” спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація “Етнологія”)

Архівно-бібліотечна практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія”

Архівно-бібліотечна практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 032 “Історія та археологія” (кафедра етнології)

Навчальна польова етнографічна практика студентів ІІІ курсу денної форми навчання ОКР “бакалавр” спеціальності 6.020302 Історія (спеціалізація “Етнологія”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Музейно-архівна практика студентів ІІ курсу історичного факультету денної форми навчання (спеціальність 014 Середня освіта (Історія)) 

Археологічна практика студентів першого, другого, третього та п’ятого курсів історичного факультету денної форми навчання

Виробнича практика студентів І курсу денної форми навчання ОС “магістр” спеціальності 054 Соціологія

 

Деякі матеріали для проходження педагогічної практики студентів IV курсу (2017 р.)

Зразок оформлення залікового виховного заходу

Схема аналізу (самоаналізу) навчального заняття

Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань

Графік проведеня залікових уроків та виховних заходів

2016-2017 н.р.

Археологічна практика студентів першого, другого та третього курсів історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Виробнича (архівно-бібілотечна) практика студентів п’ятого курсу (ОС “магістр”, спеціальність 032-історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання

Історико-краєзнавча практика студентів третього курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Історико-краєзнавча практика студентів другого курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Музейно-архівна практика студентів третього курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності “історія”

Науково-дослідна практика студентів шостого курсу історичного факультету денної форми навчання спеціальності 8.03010101 – Соціологія освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів груп ІСС-31с та ІСС-32с денної форми навчання

Навчальна (історико-краєзнавча) практика студентів другого курсу денної форми навчання

Педагогічна практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальність 014 – Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Магістр”)

Педагогічна (асистентська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

Науково-дослідна (магістерська) практика студентів історичного факультету денної форми навчання (спеціальності 8.02030201 – Історія, 8.02030202 – Етнологія, 8.02030203 – Архівознавство, 8.02030204 – Археологія, освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”)

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 5-го курсу (ОС “магістр”, спеціальність 014-Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання

Навчальна історико-краєзнавча практика студентів 1-го курсу (ОС “бакалавр”, спеціальність 014-Середня освіта (Історія) історичного факультету денної форми навчання

Навчальна археологічно-краєзнавча практика студентів 1-го курсу (ОС “бакалавр”, спеціальність 032-Історія та археологія історичного факультету денної форми навчання

 

———————————————————————————————————————

2. Документація стосовно практик

Педагогічна практика (Зразки звітних документів)

Трудова угода

Відомість на виплату працівникам навчального закладу

Заява для шкіл

Угода на проведення практики

Акт прийняття-передачі наданих послуг

Щоденник педагогічної практики

Щоденник асистентської (педагогічної) практики

Щоденник практики

Заліковий лист результатів педагогічної практики (4 курс)

Заліковий лист результатів педагогічної практики (5 курс, спеціальність 032 Історія та археологія)

 

———————————————————————————————————————

3. Програми практик

Загальна програма практики

Програма археологічної практики

Програма краєзнавчої практики

Програма музейно-архівної практики

Програма соціологічної практики

———————————————————————————————————————

 Результати проходження практик

Археологічна практика-2015

Археологічна практика-2016

 

———————————————————————————————————————

Історико-краєзнавча практика студентів факультету (центр усної історії)