Конференції

 1. Всеукраїнська наукова конференція “Історичні читання пам’яті професора Леонтія Войтовича”
 2. V Міжнародна наукова конференція “Українці та їхні сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне життя”
 3. П’яті наукові читання «LAUREA» пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва: «Античний світ і Середні віки»
 4. XXXI Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія
 5. Міжнародна наукова конференція XI Дриновські читання на тему: «Україна та її сусіди: проблеми етногенезу, націотворення та міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі (від доби Середньовіччя до епохи глобалізації»)
 6. Презентація книги Андрія Козицького “Велика брехня. Методи, наративи та динаміка заперечення Голодомору”
 7. Науково-практична конференція “90-ті роковини. Історія Голодомору-геноциду”
 8. Презентація проєкту Олега Манчури “Скріплені кров’ю”
 9. Презентація книги Андрія Козицького “Львівські замахи”
 10. Круглий стіл, присвячений 150 річчю від дня народження Миколи Міхновського
 11. ХІІІ Львівський соціологічний форум
 12. ХХХ Міжнародний славістичний колоквіум
 13. Програма звітної наукової конференції історичного факультету за 2022 рік
 14. XIV читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришовського
 15. Міжнародна наукова конференція “Епоха Голодомору: (Пере)осмислення в контексті дослідницьких стратегій краєзнавства, регіоналістики та локальної історії”
 16. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі”
 17. Засідання науково-методичного семінару «Польський досвід Солідарності». Доповідач д-р Лукаш Камінський
 18. Науковий форум Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності «Революція Гідності: на шляху до історії»
 19. Міжнародна наукова конференція “Історія археології: охорона культурної спадщини та регламентацяя досліджень”
 20. Науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії»
 21. Міжнародна конференція “Шевченківське літо 2022”
 22. Сьома щорічна конференція Німецько-української комісії істориків “Війни в Україні у 20-21-му століттях: ЗМІ, експерти, дезінформація”
 23. Підсумковий круглий стіл у рамках проєкту “Історія українського державотворення: правда замість фейків”
 24. Науково-методичний семінар історичного факультету. Доповідь Андрія Козицького “Російська агресія 2022 р. проти України у світлі геноцидних студій”
 25. Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина»
 26. «Рускій мір»: ідеологія та практика. Науково-методичний семінар історичного факультету
 27. IV науково-теоретична конференція «Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження»
 28. Історико-краєзнавча конференція, присвячена 530-річчю першої писемної згадки про Дубенський замок
 29. Наукова конференція “Формула ідеальної революції у другій половині ХХ-першій половині ХХІ ст. (на прикладі держав Центрально-Східної Європи)”
 30. Міжнародна наукова конференція «Іван Крип’якевич та його доба»
 31. Всеукраїнська наукова конференція «Добиваймося свого Університету!» – до 100-річчя Українського таємного університету у Львові
 32. XІІ Львівський соціологічний Форум
 33. XVІІ-а Міжнародна наукова конференція “Археологія Заходу України”
 34. Програма звітної наукової конференції Університету. Секція історичних досліджень
 35. XV міжнародна конференція «Львів-Краків: місто – суспільство – культура»
 36. XVIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
 37. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі»
 38. Міжнародна конференція “Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації”
 39. ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд
 40. XХVIII Міжнародний славістичний колоквіум відбудеться в онлайн-режимі
 41. Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція “Україна в новітню добу: Людина. Суспільство. Держава”
 42. IX Всеукраїнська археологічна конференція студентів та магістрантів «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи»
 43. Міжнародна конференція “Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації”
 44. Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему “Зустріч із жертвами ІДІЛ в Іраку: підходи в інтерв’юванні та спроби дослідження”. Доповідачка – Іванка Рудакевич
 45. XVІІ Міжнародна наукова конференція “Археологія Заходу України”
 46. І Всеукраїнський історичний дебатний турнір ІДЛ / IDL OPEN
 47. ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд
 48. Програма звітної наукової конференції Університету за 2019 рік. Секція історичних досліджень
 49. Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему “Історичний фольклор: концептуальний аналіз на роздоріжжі методологічної модернізації”
 50. VII краєзнавча конференція «Історичні пам’ятки Галичини»
 51. Науково-практична конференція “Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки”
 52. Конференція “Культурна спадщина західноукраїнських земель 2019. Пам’яті Володимира Вуйцика”
 53. Інформаційні заходи “Горизонт 2020”
 54. Міжнародна наукова конференція про о. д-ра Ісидора Патрила, ЧСВВ
 55. Міжнародна наукова конференція: «Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх культур і традицій»
 56. Міжнародний семінар “Історичність візуальності й історіографія зображень: нові форми цифрової і візуальної історії/гуманітаристики”
 57. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»
 58. ІІІ міжнародна студентська конференція: «Феномен Європи: державотворчі та інтеграційні процеси»
 59. Міжнародна конференція “Між Києвом і Віднем: історії людей, ідей і об’єктів в обігу та русі”
 60. Науковий семінар: «Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання» у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху»
 61. Практичний семінар німецько-української комісії істориків (DUHK) у співпраці з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні “Історія України між 1939 та 1950 роками в автобіографічних документах”
 62. Всеукраїнська науково-практична конференція, що приурочена до Дня народження Ігоря Ґерети
 63. X Міжнародна наукова конференція з серії Colloquia Russica “Дипломатія середньовічної Русі (X–XVІ ст.)”
 64. Семінар-презентація Атласу українців у США за участю Олега Воловини
 65. Cпільне засідання Історичної комісії НТШ та Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України на тему «Картографія міст Польського королівства до 1795 року»
 66. Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему: “Свобода і рух смислів’’. Семінар присвячується 70-літньому ювілею Романа Кіся
 67. Спільне засідання Історичної комісії НТШ та Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України на тему «КАРТОГРАФІЯ МІСТ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ДО 1795 РОКУ»
 68. Міжнародна наукова конференція “Матеріальна та духовно-культурна спадщина Друґетів”, присвяченої 700-річчю прибуття роду Друґетів до Угорщини
 69. Методологічноий семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему “Протест як механізм безпеки для соціальної системи – на прикладі студентських протестів на Балканах”
 70. Міжнародна наукова конференція «Національна політика комуністичного режиму СРСР в Україні у роки Другої світової війни. До 75-річчя вигнання нацистських окупантів і завершення окупації України комуністичним режимом»
 71. Наукова конференція «Галицько-Волинська держава як феномен політичної історії Русі (до 820-річчя утворення)»
 72. Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України “Повчати, розважати, випускати пару: суспільно-політична роль радянського офіційного гумору”
 73. V Міжнародна літня польова археологічна школа у Більську
 74. V Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених
 75. Круглий стіл: «Українська історична термінологія»
 76. Науковий семінар Історичної комісії НТШ: «Конфлікти у містах ранньомодерної Волині та Галичини як соціокультурне явище»
 77. Наукова конференція “Актуальні проблеми сучасної української медієвістики”
 78. Наукова конференція «Strava i medos: археологія життя»
 79. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження та популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань»
 80. XVІ Міжнародна наукова конференція “Археологія заходу України”
 81. IV Міжнародна науково-практична конференція до 80-річчя від дня народження Михайла Рожка «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат. Проблеми їх збереження та використання»
 82. Любартівські читання-2019
 83. XXXV  конференція “Археологічні дослідження в Центральній та Східній Польщі, Західній Білорусі та Україні у 2018 році”
 84. XХVІІ Міжнародний славістичний колоквіум
 85. XVІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019»
 86. Міжнародна наукова конференція молодих вчених “To dig or not to dig: інвазивні та неінвазивні методи археології”
 87. VI Міжнародна наукова конференція з історії археології “Історія археології: інтелектуальний простір міста та формування ідентичностей (до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду)
 88. 2nd Doctoral Academic Conference “Power, Money, Fame – Conflicts through the Ages”
 89. XVІІ міжнародна конференція “Шевченківська весна – 2019”
 90. Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні
 91. Фестиваль LEGIO Historica
 92. Міжнародна наукова конференція «НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ»
 93. Круглий стіл “Можливості програм Горизонт 2020 та Ерасмус+” (презентація нових робочих програм на 2018 – 2020 роки, практичні аспекти участі)
 94. «Розмови про кар’єру»
 95. Круглий стіл „Архіви НТШ в Україні й за кордоном“
 96. І Всеукраїнський археологічний з’їзд
 97. Міжнародна наукова конференція «НА ПОГРАНИЧЧІ КУЛЬТУР ТА ЕТНОСІВ: ВЗАЄМОКОНТАКТИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ», Львів-Винники, 8-9 листопада 2018 р.
 98. Круглий стіл “Коли повернулася незалежність”: Литовська держава між світовими війнами (до 100-річного ювілею Республіки)”
 99. Міжнародна наукова конференція “Італійська їжа в історії та культурі”
 100. IV Міжнародна наукова конференція “Євреї в етнічній мозаїці українських земель”
 101. ХI наукова конференція «Проблеми історії та археології України» (до 60-річчя дослідження Більського городища експедицією Харківського університету)
 102. XV Міжнародна наукова конференція “Археологія заходу України”
 103. Семінар Німецько-української комісії істориків для молодих науковців “Глобальні та транснаціональні перспективи на історію України з ранньомодерного періоду до сучасності”
 104. Науковий круглий стіл, присвячений 100-річчю Української Держави гетьмана Павла Скоропадського
 105. 71-а Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
 106. Національний Інтелектуальний конкурс Керамологічної Академії «NIKKA», присвячений керамології, гончарству, кераміці
 107. Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи»
 108. 24 сесія Єврошколи
 109. XХVІ Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія (Львів, 17–18 травня 2018 р.)
 110. Семінар “Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти”
 111. Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи», присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 112. Міжнародний міждисциплінарний науковий симпозіум «Візуалізація епохи Голодомору: джерела, наративи, контексти»
 113. XVI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
 114. Круглий стіл “Де закінчується Середньовіччя?”
 115. VІІ Всеукраїнська археологічна студентська конференція “Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи”
 116. Міжнародна науково-практична конференція «Військове духовенство часів визвольних змагань в Україні (1918–1921 рр.): погляд через століття»
 117. Шоста науково-краєзнавча конференція «Опілля в історико-культурному розвитку України»
 118. XVІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2018»
 119. Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих науковців на тему: «Україна. 100 років досвіду незалежності»
 120. Міжнародна наукова конференція «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи», присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 121. Програма стипендій для молодих українських дослідників у рамках програми «Україна в єропейському діалозі» при Інституті Гуманітарних Наук у Відні
 122. Друга міжнародна науково-практична конференція “Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості”
 123. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie
 124. Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка нас об’єднує»
 125. Міжнародна наукова конференція “Реформація як суспільне явище: український вимір”.
 126. Міжнародна конференція «Актуальні суспільно-економічні проблеми українсько-польського транскордонного співробітництва»
 127. Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена 75-річчю від заснування Української Повстанської армії. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика.
 128. Міжнародна наукова конференція “Археологія Волині. Господарство. Ремесло. Культ”
 129. Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років» — 2017
 130. Подача заявки на представлення своїх дослідницьких напрацювань впродовж 2017 / 2018 академічного року на щомісячному Методологічному семінарі Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України
 131. Круглий стіл «Станіслав Жолкевський – знакова постать, спільна для української та польської історій»
 132. Міжнародний семінар для студентів та аспірантів пов’язаний з єврейським життям та історією Голокосту на території колишнього Радянського Союзу
 133. VIІI-а Міжнародна наукова конференція з серії Colloquia Russica „Релігії і вірування Русі (ІX–XVІ ст.)” (15–18 листопада 2017, Львів)
 134. Науковий семінар «Історія української науки в документах»
 135. Всеукраїнська наукова конференція “Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі”
 136. Міжнародна наукова конференція “Гошівський монастир у духовному і культурно-історичному житті України: до 400-річчя чину Святого Василія Великого”
 137. Міжнародна конференція “Реформація як суспільне явище: український вимір”
 138. Літня школа “Історія Голокосту та пам’ять в Україні”
 139. Виступ Романа Тарнавського “Університет Франца І / І. Франка: модель непунктирної тяглості”
 140. Круглий стіл «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ» 
 141. XІ міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2017» (на честь 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова) на базі КНУ імені Тараса Шевченка
 142. Міжнародна наукова конференція «ТРЕТІЙ ШЛЯХ: ВИЗВОЛЬНІ РУХИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ МІЖ НАЦИСТСЬКИМ ТА КОМУНІСТИЧНИМ РЕЖИМАМИ (ДО 75-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ)»
 143. Міждисциплінарний семінар “Дослідження минулого в епоху мультидисциплінарності: Виклики і можливості”
 144. 2nd Summer School on Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy
 145. ХХV Міжнародний славістичний колоквіум
 146. VI Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства (м. Одеса)
 147. Лекція Павла Артимишина та Олега Костюка “Ідеї “окремішності” Донбасу та “російськості” Криму: від теорії до практики”
 148. Studium Europy Wschodniej ogłasza nabór do 27. Wschodniej Szkoły Letniej (1-21 lipca 2017). Nabór trwa do 20 maja. Szczegóły na studium.uw.edu.pl
 149. Інформаційне оголошення літньої школи з історії Голокосту та пам’яті в Україні (3-13 липня 2017 р). Літня школа проводиться для викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів України, зацікавлених у дослідженні та викладанні історії Голокосту. Ознайомитися із текстом повідомлення можна також на сторінці Української асоціації Юдаїки http://uajs.org.ua/uk/node/49. Термін подання заявок до 30 квітня 2017 року. У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися на kyiv.summerschool@gmail.com
 150. Освітній курс для студентів, аспірантів та молодих науковців «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення (Київ – Берлін, травень – листопад 2017)»
 151. Наукова конференція молодих вчених “Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики”
 152. VІ Всеукраїнська археологічна студентська конференція
 153. Археологічні дослідження в Україні здобутки і перспективи
 154. Другі києвознавчі читання історія та етнокультура
 155. Літня школа «історія Голокосту та пам’ять в Україні»
 156. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур
 157. Українська національно-демократична революція 1917–1920-21 рр.
 158. Шевченківська весна-2017

Конференції, проведені на базі історичного факультету

Програми секції історичних досліджень

Звітної наукової конференції Університету

Конференції за участі викладачів факультету