Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція “Україна в новітню добу: Людина. Суспільство. Держава”

10.04.2020 | 14:49

24.04.2020 р. о 13.00 год., кафедра новітньої історії України КНУ

Посилання на реєстрацію (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembKQjM5p6NfRcEnpctd-zNAIjERvSGdwnHz4gXibonsL2yQ/viewform)
Робота конференції планується за напрямками:
1. Антропологічний вимір новітньої історії України (вивчення окремої людини, її інтелектуального досвіду/доробку або дослідження окремої групи )
– біографістика (історико-біографічні дослідження);
– генеалогія (вивчення походження родів та окремих осіб, родинні зв’язки, історію сімей різного соціального походження тощо);
– інтелектуальна історія (вивчення історії ідей не тільки великих мислителів, а й загалом інтелектуальну діяльність людини, історичний розвиток інтелектуальної сфери (включаючи її художні, соціально-гуманітарні, філософські компоненти) тощо);
– історія ідентичності (вивчення форм соціальної, релігійної, національної тотожності індивіда або певних груп);
– мікроісторія (дослідження індивідуального прикладу для більш глибокого вивчення загального, представлення ситуації в мініатюрі, з іншого боку вивчення приватного, яке нерідко є індивідуальним і специфічним).

2. Суспільний вимір історії України в новітню добу (вивчення еволюції українського суспільства в умовах постійних трансформацій у ХХ – на початку ХХІ ст., соціальні відносини, вплив на розвиток суспільства культури, релігії, освіти, науки тощо)
– соціальна історія (вивчення соціальної структури суспільства, соціальних процесів, соціальної мобільності, національних меншин, міст, дітей тощо);
– історія повсякдення (вивчення побуту, ритуалів, манер поведінки, харчування, дозвілля та розваг, одяг і його соціальні та естетичні функції, історія приватного життя тощо);
– гендерна історія (відносини між чоловіком і жінкою, соціальна роль чоловіка і жінки в суспільстві);
– історія культури (дослідження духовної і матеріальної культури, історія мистецтв тощо);
– соціорелігійна історія (історія церков, релігійна організація та релігійні погляди в суспільстві, неоязичництво тощо);
– історія освіти та науки (історія педагогічної думки, створення та фунціонування системи освіти, розвиток дошкільної, середньої, вищої освіти, розвиток науки, фунціонування наукових установ, вплив освіти та науки на розвиток суспільства тощо);
– локальна історія (вивчення тієї чи іншої локальної спільноти як соціального організму, що розвивається);
– історична демографія (вивчення явищ та закономірностей демографічного процесу).

3. Політичний вимір історії України в ХХ – ХХІ ст. (вивчення історії політичних подій, функціонування політичних системи, здійснення механізму влади, вироблення і реалізація державної політики, діяльність органів державної влади тощо)
– організаційно-правові основи функціонування держави (нормативно-правові основи функціонування держави та її інститутів, ідеологічні основи діяльності державної влади, історія парламентаризму, історія становлення та розвитку інституту президенства, місцеві органи державної влади та самоврядування тощо);
– діяльність державних інституцій (різновекторна діяльність органів державної влади);
– економічна політика держави (вироблення та реалізація державної політики в сфері економіки, аналіз економічних відносин, інтерпретація фактів історії господарства);
– військова історія (політика держави у військові сфері, пердумови, хід, наслідки військових дій, війна і держава);
– історія дипломатії (міжнародні відносини, зовнішньополітична діяльність, міжнародні угоди та їх реалізація тощо);
– потестарна імагологія (формування, поширення, використання образів влади чи окремих державних інститутів).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у роботі конференції необхідно до 20 квітня 2020 року подати свої матеріали та сплатити організаційний внесок, що становить 50 грн. Реквізити будуть повідомлені згодом кожному учаснику. Всі доповідачі конференції отримають сертифікати, а кращі спікери ще й подарунки від організаторів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та тези, які не відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.
З вимогами можете ознайомитись тут (https://drive.google.com/open?id=1v1IfIf_MN8anvzO8bABOShfcMex0Nnam)

Адреса Оргкомітету: Україна, м. Київ, Головний (Червоний) корпус КНУ імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, ауд. 333
Координатор: Назар Перейма, тел.: +380979968685