Заочне навчання

2020-2021 н.р.

Графіки навчального процесу для студентів історичного факультету заочного навчання на 2020-2021 н.р.

Розклад проведення вересневої сесії 2020-2021 н.р. студентів 2 курсу ОС «Магістр» історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять, заліків та іспитів для студентів ІV курсу історичного факультету заочної форми навчання

Розклад проведення  осінньої сесії 2020-2021 н.р. для студентів І курсу ОС «Магістр» історичного факультету заочного навчання

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання випуску 2020 року

2019-2020 н.р.

Графіки навчального процесу для студентів історичного факультету I-VII курсів заочного навчання на 2019-2020 н.р.

Розклад проведення вересневої сесії 2019-2020 н.р. студентів 2 курсу ОС «Магістр» історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять на настановчій сесії 2019-2020 навчального року для студентів І курсу історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення сесії 2019-2020 н.р. для студентів І курсу ОС «Магістр» історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять, заліків та іспитів для  студентів І-V курсів історичного факультету заочної форми навчання під час зимової сесії 2019-2020 н.р.

Розклад проведення занять на березневій сесії 2019-2020 н.р. для студентів ІV курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

Розклад проведення заліків та іспитів на весняній сесії 2019-2020 н.р. для студентів ІV курсу  заочної форми навчання (перенесена, у зв’язку з карантином)

Розклад проведення заліків та іспитів на весняній сесії 2019-2020 н.р. для студентів ІV курсу  заочної форми навчання

Розклад проведення заліків та іспитів на літній сесії 2019-2020-н.р. для студентів заочної форми навчання

Тематика курсових робіт студентів V курсу заочної форми навчання

Тематика курсових робіт студентів ІV курсу заочної форми навчання

Графік захисту курсових робіт студентів ІV курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

Графік захисту курсових робіт студентів V курсу спеціалізації “Давня історія України” заочної форми навчання

Графік захисту курсових робіт студентами V курсу ОКР “бакалавр” заочного навчання спеціалізації “Етнологія”

Графік захисту курсових робіт студентами ІV курсу ОС “бакалавр” заочного навчання спеціалізації “Етнологія”

Музейно-архівна практика (ІІ курс, історія та археологія), заочна форма навчання

Музейно-архівна практика (ІІІ курс, історія та археологія), заочна форма навчання

Музейно-архівна практика (ІІІ курс, середня освіта), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (ІІ курс, середня освіта), заочна форма навчання

Історико-краєзнавча практика (І курс, ОС магістр, середня освіта), заочна форма навчання

Архівно-бібліотечна практика (І курс, ОС магістр, історія та археологія), заочна форма навчання

Розклад проведення занять на літній сесії для студентів І-ІІІ курсів історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення заліків та іспитів на літній сесії 2019-2020 н.р. для студентів історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять cтудентів І курсу ОС ”магістр” історичного факультету заочного навчання

Розклад ліквідації академічних заборгованостей за весняну сесію 2019-2020 н.р. студентами ІV та V курсів заочного відділення історичного факультету

Розклад роботи ЕК у 2020 р. (літо):

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами заочної форми навчання спеціальності 6.020302 Історія 

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами заочної форми навчання спеціальності 6.020302 Історія

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Розклад складання державного іспиту “Історія України” студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

2018-2019 н.р.

Графіки навчального процесу для студентів історичного факультету I-VI курсів заочного навчання на 2018-2019 н.р.

Розклад проведення  вересневої сесії 2018-2019 навчального року для студентів VІІ курсу ОС «Магістр» (другого року навчання) історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять на настановчій сесії 2018-2019 навчального року для студентів І курсу історичного факультету заочного навчання

Оголошення конкурсу про переведення студентів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення

Розклад проведення  сесії 2018-2019 н.р. для студентів VІ курсу освітнього ступеня «Магістр» (першого року навчання) історичного факультету заочної форми навчання

Порядок подання і захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт студентами історичного факультету випуску 2018-2019 н.р. (зима)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету заочної форми навчання ОС «магістр»

Розклад захисту магістерських робіт студентів ОС “магістр” спеціальностей 032 “Історія та археологія” та 014.03 Середня освіта (Історія) заочної форми навчання

Розклад проведення занять, заліків та іспитів для  студентів І-V курсів історичного факультету заочної форми навчання під час зимової сесії 2018-2019 н.р.

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Педагогічна комунікація”

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Техніки самопрезентації у публічних виступах”

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Психологія політичної реклами”

Список студентів 3 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Історичні пам`ятки Галичини 2”

Розклад проведення  березневої сесії 2018-2019 навчального року для студентів VІ курсу ОС «Магістр» (першого року навчання) історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять для  студентів І-IV курсів історичного факультету заочної форми навчання під час літньої сесії 2018-2019 н.р.

Розклад проведення заліків та іспитів для  студентів І-IV курсів історичного факультету заочної форми навчання під час літньої сесії 2018-2019 н.р.

Склад екзаменаційної комісії ОС “бакалавр”

Розклад роботи ЕК у 2019 р.:

Розклад складання державного іспиту “Історія України” для ОКР “бакалавр”

Розклад складання державного іспиту “Всесвітня історія”  для ОКР “бакалавр”

2017-2018 н.р.

Графіки навчального процесу для студентів історичного факультету I-VI курсів заочного навчання на 2017-2018 н.р.

Настановча сесія студентів І курсу ОС “бакалавр” історичного факультету заочної форми начання

Розклад проведення занять на настановчій сесії студентів І курсу ОС “бакалавр” історичного факультету заочної форми начання

Настановча сесія студентів VІ курсу ОС “магістр” історичного факультету заочної форми начання

Розклад проведення сесії 2017-2018 н.р. для студентів VІ курсу освітнього ступеня «Магістр»

Розклад занять, заліків та іспитів для  студентів І-V курсів історичного факультету заочної форми навчання під час зимової сесії 2017-2018 н.р. 

Розклад проведення  березневої сесії, іспитів та заліків 2017-2018 н.р. для студентів VІ курсу ОС «Магістр» (першого року навчання) історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення занять на літній сесії для студентів І-ІV курсів історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення заліків та іспитів на літній сесії для студентів І-ІV курсів історичного факультету заочного навчання

 

2016-2017 н.р.

Оголошення для студентів 5-го курсу заочної форми навчання

Графіки навчального процесу для студентів історичного факультету I-VI курсів заочного навчання на 2016-2017 н.р.

І курс:

ІІ курс:

ІІІ курс:

ІV курс:

V курс:

VІ курс:

Р О З К Л А Д   С Е С І Ї

РОЗКЛАД проведення сесії 2016-2017 н. р. для студентів VІ курсу

Р О З К Л А Д проведення занять на настановчій сесії для студентів І курсу історичного факультету заочного навчання 

Розклад іспитів на грудневій сесії 2016-2017 навчального року для студентів VІ курсу історичного факультету заочного навчання

Розклад зимової сесії, І курс

Розклад зимової сесії, ІІ-V курси

Розклад проведення занять на літній сесії для студентів І -IV курсів історичного факультету заочного навчання

Розклад проведення заліків та іспитів на літній сесії для студентів І -IV курсів історичного факультету заочного навчання