Історія та сучасність

Шановні друзі!

Кожна людина прагне зазирнути в майбутнє. І саме воно змушує звертатися до минулого. Досвід історії – надійний орієнтир, яким часто користуються навіть підсвідомо. Звернення до минулого було і є в людини чи в народу одним із засобів самопізнання, визначення свого місця у світі. Історичне знання спроможне зорієнтувати на загальнолюдські й національні цінності, збагатити інтелектуальний потенціал народу. Вивчення історії – це безперервна мандрівка, яка за умови сумлінного і чесного підходу стає життєвою потребою, вабить незвіданістю, заворожує, змушує перебувати в постійній творчій напрузі.

Події, дати, особи становлять основу історичних знань, але не вичерпують їх. Кожен, хто стане студентом історичного факультету, навчиться характеризувати явища минулого в тих системах цінностей, у яких вони виникли, а тоді зіставляти їх із сучасними поглядами, моральними категоріями, визначати власне ставлення до подій. Іншими словами, навчиться розуміти історію, людей минулого, їхні турботи, потреби, радощі, надії, розчарування. А відтак навчиться розуміти себе й людей, котрі його оточують, будувати життєві плани і втілювати мрії в життя.

Навчальний процес на факультеті забезпечують дев’ять кафедр: давньої історії України та архівознавства; новітньої історії України імені Михайла Грушевського; археології та спеціальних галузей історичної науки; історії середніх віків та візантиністики; нової та новітньої історії зарубіжних країн; історії Центральної та Східної Європи; етнології; історичного краєзнавства; соціології. Підготовку фахівців проводимо на історичному факультеті за трьома спеціальностями: середня освіта (історія), історія та археологія, соціологія і трьома рівнями вищої освіти: бакалаврським (з терміном навчання 4 роки), магістерським (1 рік 4 місяці) та освітньо-науковим (зі здобуттям ступеня доктора філософії; 4 роки). Факультет має денне і заочне відділення.

До послуг студентів багаті фонди університетської Наукової бібліотеки. Студенти мають змогу брати участь у програмах міжнародних академічних обмінів. При факультеті працює археологічний музей, кабінет спеціальних історичних дисциплін. Студенти проходять історико-краєзнавчу, археологічно-краєзнавчу, музейно-архівну, педагогічну та інші практики.

Випускники факультету працюють викладачами вищих навчальних закладів, учителями в середніх школах, гімназіях, ліцеях, співробітниками науково-дослідних інститутів, музеїв, архівів. Багато наших випускників стали відомими державними діячами.

Положення про історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Історичний факультет та витоки

історичної науки у Львівському університеті

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Історія окремих напрямів історичної науки

Історія України та українська історіографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всесвітня історія та зарубіжна історіографія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Архівознавство та спеціальні історичні дисципліни

1 2 3 4 5 6 7

Історичне краєзнавство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Етнологія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Археологія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15