Адміністрація та Вчена рада факультету

Деканат

ДеканпрофесорСтепан Качараба
Заступники декана
з навчально-методичної роботиВіктор Гуменний
з наукової і навчально-виховної роботидоцентРуслан Сіромський
з навчально-методичної роботидоцентІван Федик

Рада факультету

Голова радипрофесорСтепан Качараба
Заступник головипрофесорОлексій Сухий
СекретардоцентСтепан Білостоцький
Члени радипрофесори:Леонтій Войтович,
Михайло Глушко,
Віктор Голубко,
Леонід Зашкільняк,
Наталія Коваліско,
Костянтин Кондратюк,
Юрій Пачковський,
Роман Сілецький,
Роман Шуст
доценти:Зоя Баран,
Наталія Білас,
Андрій Заяць,
Ярослав Онищук,
Ігор Підкова,
Богдана Сипко,
Роман Сирота,
Руслан Сіромський,
Олег Файда,
Іван Федик,
Ольга Щодра
Віктор Гуменний,
Роман Масик,
Михайло Шиманський
студенти:Святослав Пих
Оксана Горак
Софія Олійник
Вікторія Парфьонова