Васьків Назар Андрійович

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, заступник декана історичного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-03, (032) 239-41-36

Електронна пошта: nazar.vaskiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Українсько–єврейські відносини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., краєзнавчі студії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Статті, надруковані у фахових наукових виданнях:

 1. Єврейське представництво в Галицькому крайовому сеймі (1861–1914) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 58–66.
 2. Єврейське питання в програмах та діяльності Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1899-1914 рр.) // Схід. – 2010. – № 6. – С. 83–88.
 3. Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – 2010. – Вип. 19. – С. 205–221.
 4. Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (За матеріалами москвофільської преси) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 115–128.
 5. Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.50. – С. 670–680. 
 6. Українсько-єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису “Руслан”) // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 91. – С. 40–47.
 7. Публіцистична спадщина Івана Франка як джерело до вивчення єврейського питання у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. – Ч. 1. – С. 187–194.
 8. Українсько-єврейські відносини у програмах та діяльності УНДП (1899-1914) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. –2014. – Вип 15 – С. 72–85.
 9. Між асиміляцією та суспільним визнанням: “антисемітизм” у політичній діяльності та публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича // Східноєвропейський історичний вісник. – Вип. 6. – Дрогобич, 2018. – С.95–103.
 10. Ukrainian-Jewish relations in Galicia at the end of the 19th and early 20th centuries: the historiography of the issue//Z dziejów I kultury Żydów w Galicji. Pod red. MichałaGalasa i Wacława Wierzbieńca. Rzeszów, 2018. S. 283–298.
 11. На шляху до рівноправности: ФранцішекСмолька та “єврейське питання” в Галичині в середині ХІХ ст.// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 19-20. 2018–2019. С. 393–403.

Матеріали та тези доповідей конференцій:

 1. Українсько-єврейські відносини в публіцистиці М. Павлика (на матеріалах ЦДІАЛ України) / Назар Васьків // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 199–202.
 2. Єврейське питання на сторінках періодичних видань УСДП (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС. Матеріали науково-практичної конференції 11 червня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 34–40.
 3. Єврейське питання на сторінках періодичних видань Русько-Української радикальної партії (РУРП) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Lwów: Lustro obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku. Instytut slawistyki polskiej Academii nauk. / Red. naukowa K. Kotyńska. – Warszawa, 2012. – S. 97–107.
 4. Джерела до вивчення єврейського питання в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI-ї краєзнавчої конференції (4.III.2016). – Львів, 2016. –С. 26–36.
 5. Нетрадиційні релігійні громади модерної доби на Тернопільщині (на прикладі окремих сіл Бучацького району) // «Реформація як  суспільне явище: український вимір». Матеріали міжнародної наукової конференції (3–4 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 187–198.
 6. Від порозуміння до співпраці: політичний вимір українсько-єврейських відносин в Галичині на початку ХХ ст. // Східноєвропейський історичний вісник. Cпеціальний випуск 3. Дрогобич, 2018. С. 191–203.

 

Методичні програми курсів

 1. Програма курсу “Єврейське питання в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”// Львів: “Растр-7”, 2015. – 36 с.

 

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Банах Михайло Васильович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 174.
 2. Бєляєв Олександр Абрамович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 199.
 3. Бігун Григорій Ількович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 202.
 4. Білик Михайло Йосипович /Т. Лучук, Р. Оліщук, Н. Васьків // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 205.
 5. Бушуєв Євгеній Степанович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 256.
 6. Вергановський Володимир Йосипович / Т. Андрусяк, Н. Васьків // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 279.
 7. Герольдова Міна-Марія Саулівна // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 343–344.
 8. Голігер Мойсей Соломонович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 357.
 9. Кутковець Катерина Тихонівна  // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 698.
 10. Попов Олександр Степанович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 315.
 11. Рижевський Зигмунд Іванович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 368
 12. Герцог Роман // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С. 238.
 13. Штайнмаєр Франк-Вальтер // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігоря Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С. 1244-1245.
 14. Ґаук Йоахім // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігоря Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С.

 

Біографія

 

Народився 21.04.1986 р. у м. Львові. У 1992-1998 рр. навчався у СШ № 18 м. Львова. Упродовж 1998–2003 рр. навчався у Класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж 2008–2011 рр. аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Єврейське питання в програмах та діяльності політичних партій Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.” (науковий керівник проф. Качараба С. П.). У 2008 р. вчителював у Класичній гімназії. З 2011 р. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.

Стажувався в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів, 2015) та Загребському університеті (м. Загреб, Республіка Хорватія, 2017).

Брав участь у літній школі “Єврейська культура та історія Центрально‒Східної Європи”, організованій Центром міської історії Центрально‒Східної Європи (2010, м. Львів). Учасник воркшопів “Єврейська політика і євреї у політиці: 1772‒1991” (14‒15 травня 2019, м. Одеса) та “How to Teach Multiethnic and Transnational History: Ukraine” ( 3‒5 листопада 2019, м. Львів).

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності “Історія та археологія” (2019‒2020, м. Кропивницький).

Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації Львівської обласної ради (2019). Подяки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2019‒2020).

Проекти

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Літня школа “Єврейська культура та історія Центрально-Східної Європи” (Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2010).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!