Вибіркові дисципліни

Дисципліни вільного вибору студента (Цикл загальної підготовки, ОПП “Соціологія”, ОС “магістр”)

Силабуси вибіркових загальноуніверситетських дисциплін 2023-2024 н.р.

Вибіркова дисципліна “Візуальні образи історії (живопис, скульптура, фотографія та кінематограф)”

Вибіркова дисципліна “Історія Львівського Університету”

Вибіркова дисципліна “Жива історія: нове прочитання минулого”

Вибіркова дисципліна “Слов’янська міфологія”

Вибіркова дисципліна “Мусульмани Заходу: звичайні люди крізь призму стереотипів”

Вибіркова дисципліна “Шпигунство періоду “холодної війни”: таємні операції, вербування агентів, міжнародні скандали”

Вибіркова дисципліна “Михайло Грушевський та Львівський університет”

Вибіркова дисципліна «Археологічні відкриття, що сколихнули світ: від пірамід і Трої до Золотих воріт»

2024/2025

Денна форма здобуття освіти

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами з циклу загальної підготовки (on-line) на 2024-2025 н.р.

Cписок студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2024-2025 н.р.

Cписок студентів 3-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2024-2025 н.р.

Cписок студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2024-2025 н.р.

2023/2024

Денна форма здобуття освіти

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на 2023-2024 н.р.

Cписок студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2023-2024 н.р.

Cписок студентів 3-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2023-2024 н.р.

Cписок студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2023-2024 н.р.

2022/2023

Денна форма здобуття освіти

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на 2022-2023 н.р.

Cписок студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2022-2023 н.р.

Cписок студентів 3-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2022-2023 н.р.

Cписок студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними дисциплінами на 2022-2023 н.р.

Cписок студентів 1-го курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми здобуття освіти згідно з обраними іноземними мовами за фаховим спрямуванням на 2022-2023 н.р.

До уваги слухачів курсу «Королівські династії Європи» доц. О. П. Целуйка

2021/2022

Денне навчання

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ (3 і 4 семестри) і ІІI (5 і 6 семестри) курсів Університету на 2021–2022 н.р.

Cписок студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2021-2022 н.р.

Cписок студентів 3-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2021-2022 н.р.

Cписок студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2021-2022 н.р.

Cписок студентів 1-го курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2021-2022 н.р.

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на 2021-2022 н.р.

2020/2021

Денне навчання

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ (3 і 4 семестри) і ІІI (5 і 6 семестри) курсів Університету на 2020–2021 навчальний рік

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на 2020-2021 н.р.

Список студентів 2-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2020-2021 н.р.

Список студентів 3-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2020-2021 н.р.

Список студентів 4-го курсу ОС “бакалавр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2020-2021 н.р.

Список студентів 1-го курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2020-2021 н.р.

Список студентів 2-го курсу ОС “магістр” історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2020-2021 н.р.

Інформація до розкладу занять студентів денної форми навчання  щодо викладання дисциплін вільного вибору студента на 1-й семестр 2020-2021 н.р.

До уваги студентів ІІІ-го курсу Університету, які обрали дисципліну «Історія Львова»

2019/2020

Денне навчання

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ (3 і 4 семестри) і ІІI (5 і 6 семестри) курсів Університету на 2019–2020 навчальний рік

Список студентів 2-го та 3-го курсів історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на 2019-2020 н.р.

Вибіркова дисципліна “Візуальні образи історії (живопис, скульптура, фотографія та кінематограф)”

Опис курсу

 Списки груп

Візуальні образи історії. ГРУПИ-2020

Візуальні образи історії. ОПИС КУРСУ-2020

Вибіркова дисципліна “Історія Львова”. Розподіл на групи

Список студентів 2-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 2-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 3-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 3-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 4-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 4-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 5-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 6-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

Список студентів 6-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2019-2020 н.р.

2018/2019

Візуальні образи історії. Групи

Візуальні образи історії. Семінари

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ (3 і 4 семестри) і ІІI (5 і 6 семестри) курсів Університету на 2018–2019 навчальний рік

Вибіркова дисципліна “Візуальні образи історії (живопис, скульптура, фотографія та кінематограф)”

Вибіркова дисципліна “Історія Львівського Університету”

Вибіркова дисципліна “Жива історія: нове прочитання минулого”

Вибіркова дисципліна “Слов’янська міфологія”

Вибіркова дисципліна “Мусульманські спільноти Заходу”

Список студентів (по групах), які обрали вибіркову дисципліну “Візуальні образи історії (живопис, скульптура, фотографія та кінематограф)” (викладач – доцент кафедри етнології Тарнавський Роман Богданович)

Візуальні образи історії-2019 Конспект

Денне навчання

Список студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на І семестр 2018-2019 н.р.

Список студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на І семестр 2018-2019 н.р.

Список студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Список студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-педагогічної підготовки (on-line) на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Список студентів 2-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 2-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 3-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 3-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 5-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 6-го курсу (014 середня освіта (історія)) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Список студентів 6-го курсу (032 історія та археологія) історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2018-2019 н.р.

Заочне навчання

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Педагогічна комунікація”

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Техніки самопрезентації у публічних виступах”

Список студентів 2 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Психологія політичної реклами”

Список студентів 3 курсу заочної форми навчання, які обрали дисципліну “Історичні пам`ятки Галичини 2”

2017/2018

Анотований перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонують викладачі історичного факультету відповідно до навчальних планів для студентів ІІ курсу (3 і 4 семестри) Університету на 2017–2018 навчальний рік

Список студентів 2-го курсу ЛНУ імені Івана Франка денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які запропонували викладачі історичного факультету, на 3 семестр 2017-2018 н.р.

Список студентів 2-го курсу ЛНУ імені Івана Франка денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які запропонували викладачі історичного факультету, на 4 семестр 2017-2018 н.р.

Список студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2017-2018 н.р.

Список студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2017-2018 н.р.

Список студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2017-2018 н.р.

Список студентів 5-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2017-2018 н.р.

Список студентів 6-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на 2017-2018 н.р.

Перелік тем курсу «Економічна історія України: виробництво, торгівля, фінанси»

2016/2017

Список студентів 2-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Список студентів 3-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Список студентів 5-го курсу історичного факультету денної форми навчання згідно з обраними дисциплінами на ІІ семестр 2016-2017 н.р.