Дисципліни вільного вибору студента (Цикл загальної підготовки, ОПП “Соціологія”, ОС “магістр”)