Українці в світі

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030доцент Васьків Н. А.Ісом-11с

Рекомендована література

 • Вапрович С. Аргентина. Українська еміграція в ній. Львів, 1935.
 • Історія української емграції / За редакціє заслуженого працівника освіти України професора Б.Лановика. К., 1997.
 • Історія української еміграції в Канаді за часів від 1890-1930. Вінніпег, 1930.
 • Качараба С. Участь морехідних компаній в організації переселення західноукраїнського селянства в Латинську Америку у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету. Вип.2.- Львів, 1999.- 169-171.
 • Качараба С. Еміграційний Дім у Львові // Львів: місто, суспільство, культура. Збірник наукових праць. Т.3.- Львів, 1999 .- С.513-517.
 • Качараба С. Українська діаспора //Довідник з історії України. Т.3.- Київ, 1999.- С.408-409. Співатор Киричук Ю.А.
 • Качараба С. Вплив законодавства США на українську еміграцію (1919-1939 рр.) // Питання історії України. Збірник наукових статей.- Чернівці, 2000.- Т.4.- С.170-175.
 • Качараба С. Еміграція з Західної України. Львів, 2003.
 • Колянчук О. Українська військова еміграція в Польщі (1920-1939). Львів, 2000.
 • Марунчак М. Історія українців Канади. Т.1,2. Вінніпег, 1968, 1974.
 • Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Т.I (1945-1951). Мюнхен, 1985.
 • Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Т.2. (1952-1975). К., 1998.
 • Маруняк В. О.Бойків – організатор українського життя у Франції. Париж, 1986. 178 с.
 • Наріжний С. Українська еміграція. Ч.1. Прага, 1942.
 • Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939. Матеріали зібрані С.Наріжним до частини другої. К., 1999.
 • Стечишин Ю. Історія поселення українців у Канаді. Едмонтон, 1975.
 • Тесля І., Юзик П. Українці в Канаді – їх розвиток і досягнення. Мюнхен, 1968.
 • Тіндалл Дж., Шай Д. Історія Америки. / Перекл. з англ. Львів, 2010.
 • Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. К., 1994.
 • Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999.

Додаткова

 • Біда М. Господарський розвиток українців у США // Український історик, 1977, №1-2.- С.55-69.
 • Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді. Мюнхен, 1977.
 • Ванат І. Нарис новітньої історії українців Східної Словаччини (1918-1938). Пряшів, 1990.
 • Василик М. Українські поселення в Аргентині. Мюнхен, 1982.
 • Гец М. Українська іміграція в Бразилії // Українці у вільному світі. Ювілейна книга Українського Народного Союзу, 1894-1954. Джерсі Сіті, 1954.
 • Карманський П. Між рідними в Південній Америці. Київ-Вівдень-Львів, 1923.
 • Марунчак М. Митрополит Андрей Шептицький на Заході 1920-1923. Вінніпег, 1981. 50 с.
 • Українці в американському та канадському суспільствах. Соціологічний збірник. Зредагував В.Ісаїв. Джерсі-Сіті, 1976.
 • Українці в Австралії. Матеріали до історії поселення українців в Австралії. Мельбурн, 1966.

Шлепаков А. , Буркут І. Українці в зарубіжному світі. К., 1991

Силабус:

Завантажити силабус