Файда Олег Васильович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-20

Електронна пошта: oleh.fayda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія Східної церкви, церковна історіографія, історіографія історії Візантії в Україні.

Курси

Публікації

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Спадщина Київської Духовної Академії: спроби переосмислення та перспективи дослідження у сучасній українській історіографії // Наукові записки: збірник статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Випуск 50. – С. 243-253.
 2. Протоієрей Микола Гроссу – професор Київської Духовної Акаемії // Православний вісник. – 2002. – №11-12. – С. 32-38.
 3. З минулого церковно-історичної науки в Україні: Володимир Барвінок // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії. – 2003. – №1. – С.99-104.
 4. Візантиністика в Київській Духовній Академії на початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип. 14. – Історія. – С. 115-125.
 5. Значення грецької мови у богословсько-історичних студіях та навчальному процесі Київської духовної академії (ХІХ-початок ХХ ст.) // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-ХХІ ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. К. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – С. 317-320.
 6. Музеологія. Програма курсу для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять. – Львів, 2009. – 72 с. (у співавт. з О.Дудяком)
 7. Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч // Старожитності. Харківський історико-археологічний щорічник. – Харків, 2008. – С. 266–282 (у співавт.)
 8. Византийская культура в историко-богословских исследованиях профессора Киевской духовной академии Василия Певницкого // Кондаковские чтения III. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2010. – С. 299–309.
 9. Проблемы византиноведения в современной Украине // Византийский временник. – 2010. – Т. 69 (94). – С. 391–392(у співавт.)
 10. Міжнародний симпозіум «Homo byzantinus серед ідей та речей» / А. М. Домановський, О. В. Файда // Український історичний журнал. – 2011. – С. 222–228.
 11. Історія Візантії: Вступ до візантиністки / Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. / За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів, 2011. – 880 с.
 12. Ігор Іванович Шевченко (1922–2009) // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – № 60. – C. 345–347.
 13. Єгор Рєдін та Микола Петров (штрихи до історії наукового співробітництва) / Олег Файда // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Київ, 2013. – Вип. ІII : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908 рр.) / відп. ред. Ю. А. Мицик ; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – С. 201–210.
 14. Одеський церковний історик С. В. Лобачевский / О. Файда, О. Лугов // LAUREA I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти проф. В. И. Кадеева. Материалы. – Харьков : ООО “НТМТ”, 2015. – С. 185–188.
 15. [Рец.:] Славістична збірка. Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015 / Олег Файда, Ігор Шпик // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 195–200.
 16. Маркери “візантинізму” в українському культурному просторі (інтерпретації Тараса Шевченка та Івана Огієнка) / Олег Файда // “Візантійщина”: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. Домановського та О. Файди. – Харків : Майдан, 2016. – С. 131–137.

Біографія

shapeimage_2

Файда Олег Васильович (22.IV.1978, м. Львів) – історик-медієвіст, канд. іст. наук (Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр., 2006), доцент (2013). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (2000), аспірантуру (2003). У 2003–04 асист. каф. візантології, з 2004 асист. (з 2011 р. доцент) каф. історії сер. віків та візантиністики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: історія Сх. церкви, церк. історіографія, історіографія історії Візантії в Україні; теологія та вища теол. освіта в Україні у ХІХ–ХХ ст. Премія фонду ім. Я. Гусляка (США) (2000). Авт. праць Кирило-мефодіяна на сторінках Трудов Киевской Духовной Академии” (Проблеми слов’янознавства. 2003. Вип. 53); Микола Гроссу та його візантиністичні студії (Наук. зошити іст. ф-ту Львів. ун-ту. 2003. № 5–6); Візантиністика в Київській Духовній Академії на початку ХХ століття (Проблеми гуманіт. наук: Наук. зап. Дрогоб. пед. ун-ту. 2004. Вип. 14); З минулого церковно-історичної науки в Україні: Володимир Барвінок (Апологет. богослов. зб. Львів. дух. академії і семінарії Укр. Православ. Церкви Київ. патріархату. 2003. № 1); Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч (Древности. 2006–08; зі співавт.). Византийская культура в историко-богословских исследованиях профессора Киевской духовной академии Василия Певницкого (Кондаковские чтения. Вип.2. 2010); Проблемы византиноведения в современной Украине (Византийский временник. Т. 69 (94). 2010);  Ігор Іванович Шевченко (1922–2009) (Проблеми слов’янознавства. Т. 60. 2011); Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова (Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150‑літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). Київ, 2012.  С. 42–64); До історії становлення візантинознавства в Західній Україні: свящ. Йосафат Скрутень про Четвертий Конґрес візантійських студій (Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана // Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 2.  Харьков, 2013. С. 462–473); Єгор Рєдін та Микола Петров (штрихи до історії наукового співробітництва) (Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІII: Збірка наукових праць, присвячена 150‑літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908 рр.). Київ, 2013. С. 201–210); Маркери «візантинізму» в українському культурному просторі (інтерпретації Тараса Шевченка та Івана Огієнка) («Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського та О. Файди. Харків, 2016. С. 131–137); Liber ad honorem doctoris. Міркування над останньою книгою Лесі Матвєєвої «Византинист Федор Успенский» (Там само. С. 161–170), співавтор підручника “Історія Візантії. Вступ до візантиністики” (Львів, 2011).

Проекти

4.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

5.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

6.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

7.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

8.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

9.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

10.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

11.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!