Міста і міська цивілізація середньовічної Західної Європи

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент Файда О. В.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Мета і завдання курсу – використовуючи найновіші публікації та дослідження зарубіжних вчених, охарактеризувати міста та міську цивілізацію середньовічної Європи.

Очікувані результати – студент повинен знати формування і трансформації щоденного укладу життя середньовічних європейців, володіти методологією дослідження середньовічного міста, розрізняти основні теорії походження середньовічних міст, розуміти та вміти пояснювати особливості формування та функціонування державних і приватних інститутів міського середньовічного соціуму.

Рекомендована література

 1. Бартош Ф. Пражский университет Карла IV до Кутногорского декрета. Прага, 1946.
 2. Бессмертный Ю. Жизнь и смерть в средние века. Москва, 1991.
 3. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1907.
 4. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм XV–XVIII ст. Київ, 1995–1998. Т. 1, 2.
 5. Виоле-ле-Дюк Э.-Э. Жизнь и развлечения в Средние века. Санкт-Петербург, 2003.
 6. Гейзінга Й. Homo ludens. Київ, 1984.
 7. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Москва, 1989.
 8. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво і суспільство 980–1420 років. Київ, 2003.
 9. Історія європейської ментальності / пер. з нім. В. Кам’янець. Львів, 2004.
 10. Иванов К. Средневековый город и его обитатели. СПб., 1900.
 11. Калинская Н. История костюма. Европейский костюм от античности до ХХ века. Москва, 1986.
 12. Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII-XVIII ст. Львів, 2012.
 13. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии. Москва, 2010.
 14. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Москва, 1992.
 15. Лелеко В. Пространство и повседневность в европейской культуре. СПб., 2002.
 16. Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам’яті А. В. Кузи. Київ, 2014.
 17. Монтанари М. Голод и изобилие. Как питались европейцы / пер. с итал. А. Миролюбовой. СПб., 2008.
 18. Сорочан С. Б. История культуры Европы. Средние века. Харьков, 2017.
 19. Суворов Н. Средневековые университеты. Москва, 1898.
 20. Тихомиров М. Древнерусские города. Москва, 1956.
 21. Шаповал А. Історія проституції: від Вавилону до Амстердаму. Київ, 2012.
 22. Яковлевский Н. Театр во Франции от XIV до XIX столетия. Санкт-Петербург, 1840.
 23. Brand P. and Pertile L. The Cambridge History of Italian Literature. Cambridge, 1999.
 24. Brockett O. G. History of the Theatre. Ninth edition. Boston, 2003.
 25. Darst D. Western Civilization to 1648. New York, 1990.
 26. Goff J. Inteligencja w wiekah średnich. Warszawa, 1966.
 27. Macháček J. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe. Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden; Boston, 2010.
 28. Martin J. J. The Renaissance World. Abingdon, 2007.
 29. Samsonowicz H. Źycie miasta średniowiecznego. Warszawa, 1970.
 30. Trio P., De Smet M. (eds.) The Use and Abuse of Sacred Places in Late Medieval Towns. Leuven, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму