Сілецький Роман Броніславович

Посада: завідувач кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (+38 032) 239-45-40

Електронна пошта: roman.sileckyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Традиційно-побутова культура українців, зокрема система опалення народного житла (матеріальний і духовний аспекти) та народні будівельні звичаї і обряди українців у загальнослов’янському контексті.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Сільські поселення та селянський двір // Українське народознавство. – Львів, 1994. – С. 437-454.
 2. Сільське поселення та садиба в українських Карпатах XIX – початку XX ст. – К. : Наукова думка, 1994. – 140 с.
 3. Хато моя тесовая… // Берегиня. – 1995. – № 1-2. – С. 303-306.
 4. Звичаї та обряди у народному будівництві українців Карпат (Фрагмент дослідження) // Народознавчі зошити. – 1995. – № 2. – С. 86-89.
 5. Ofiary skladane przy budowaniu domu przez Ukraincow // Polska sztuka ludowa: Konteksty. – 1996. – № 3-4. – S. 101-103.
 6. “Закладщина” хати на Поліссі: обрядово-звичаєвий аспект // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. – Львів : ІН НАН України, 1997. – С. 83-96.
 7. Входчини (Новосільні звичаї, обряди, повір’я) // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Вип. 2. Овруччина. 1995. – Львів : ІН НАН України, 1999. – С. 117-124.
 8. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – 1999. – С. 496-500.
 9. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССХLІІ. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2001. – С. 230-247.
 10. Поминальні мотиви в будівельній обрядовості українців // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 479-482.
 11. Вибір будівельного матеріалу в українців (заборони, прикмети, звичаї, повір’я) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 525-541.
 12. Вибір місця для хати в гуцулів // Stanisław Vincenz humanista XX wieku. – Lublin, 2002. – S. 241–249. – (Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Żródła i monografie. – T. 234).
 13. Майстер-будівельник у звичаях та повір’ях українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 523-542.
 14. Про збереження однієї етнокультурної традиції в галицькому селі (На прикладі будівельної обрядовості із с. Довпотів Калуського р‑ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити. – 2004. – № 1-2. – С. 250–254.
 15. Звичай “закупляння місця” у традиційній будівельній обрядовості українців // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 186–197.
 16. Дитина в традиційній будівельній обрядовості поліщуків // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3-4. – С. 356-363.
 17. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся: конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 134–183.
 18. Обрядове будівельне деревце (“вільце”) на Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 382–420.
 19. Юрій Жаткович. Етнографическій очерк угро-русских: комплексне видання / Упоряд. і передмова О. С. Мазурка. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с., іл. // існик Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 455–458.
 20. Вибір “чистого” місця для будівництва в українців (повір’я, прикмети, заборони) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLІХ. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 7-32.
 21. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 426 с.
 22. Будівельна жертва в українців: нова інтерпретація // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 231-260.
 23. “Дай, Боже, в добру пору, в добрий час…” (Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2012. – Вип. 47. – С. 111–127.
 24. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 319–342.
 25. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 319–342.
 26. Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С. 116–127.
 27. Традиційна будівельна обрядовість на Поліссі: основні результати дослідження // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 141–147.
 28. “Вхіщини”: народні новосільні звичаї, обряди та повір’я на Волині // Народознавчі зошити. – 2015. – № 5. – С. 1215–1227.
 29. Бузина в народних демонологічних повір’ях українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 140–150.
 30. Tradicijsko graditeljstvo // Ukrajinski Karpati : etnogeneza – arheologija – etnologija. Zbornik radova / Privedio J. Paščenko. – Zagreb, 2014. – S. 364–383. – (Knjižnica Ukrainiana croatica. Knjiga 11).
 31. Камінь в традиційних повір’ях, звичаях та ритуальних заборонах українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 249–262.
 32. Типи опалювальних пристроїв традиційного житла в українців етнографічної Волині // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали VI-ї краєзнавчої конференції (4.ІІІ.2016). – Львів, 2016. – С. 165–174.
 33. Майстер-будівельник в демонологічних уявленнях волинян // Народознавчі зошити. – 2017. – № 6. – С. 594–601.
 34. Повір’я про “нечистий пляц” на Покутті // Наукові студії. Винники – Жешів – Львів: Апріорі, 2017. – Вип.10: Освоєння простору: житло, поселення, регіон. – С. 249–278. (співавтор: Володимир Галайчук)
 35. Орієнтація української хати за сторонами світу: походження і розвиток традиції // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості. Збірник доповідей Другої міжнародної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 18 – 19 квітня 2018. – Львів, 2018. – С. 148–155.
 36. Відображення еволюції українського народного житла в традиційній будівельній обрядовості // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2019. – Спеціальний випуск: Читати, писати, говорити. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Шуста. – С. 861–868.
 37. Традиційні “заходини” до нової хати на Покутті // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань. Збірник доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 25 – 26 жовтня 2019. – Львів, 2019. – С. 241–250.
 38. Житло // Енциклопедія історії України. – Київ: Наукова думка, 2018. – Том Україна – українці. – Кн. 1. – С. 226–234.
 39. “Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину…” (Поховання під деревом: пережитки давньої традиції в українців) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2020. Спеціальний випуск: Збірник наукових праць на пошану професора Костянтина Кондратюка. С. 647–672.

Література про вченого:

 1. Глушко М. Перше постчорнобильське історико-етнографічне дослідження Київського Полісся // Народознавчі зошити. – 1995. – № 3. – С. 135-144.
 2. Глушко М. На древній Овруччині // Народознавчі зошити. – 1996. – № 2. – С. 70-76.
 3. Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 4. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 5. Галайчук В. Інша хатка – інша гадка. Дослідження семантики будівельної обрядовості. Рец. на: Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 428 с. // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 3-4. – С. 127-131.
 6. Глушко М. Дослідження традиційного будівницва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199.
 7. Галайчук В. Сілецький Роман Броніславович / В. Галайчук // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 428.

Біографія

shapeimage_2 (3)

Народився 1961 р. у м. Львові в сім’ї робітників. У 1978 р. закінчив Львівську середню школу № 62. Впродовж 1978-1983 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сільське поселення та садиба в українських Карпатах у XIX – на початку ХХ ст.” (керівник – проф. Ю. Г. Гошко). У 1983-1984 рр. працював учителем у Львівській середній школі № 20.

Впродовж 1984-1997 рр. працював в Інституті народознавства НАН України (1984-1991 рр. – молодший науковий співробітник, 1991-1994 рр. – старший науковий співробітник, завідуючий відділом карпатознавства).

З 1997 р. – доцент, з 2016 р. – професор, а з 2001 р. – завідувач кафедри етнології Львівського університету. У 2000–2004 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи історичного факультету Львівського університету. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему “Традиційна будівельна обрядовість українців” (наук. консультант – проф. С. А. Макарчук). У 1994-1997 рр. – член Вченої ради Інституту народознавства НАН України, 1995-1996 рр. член редколегії журналу “Народознавчі зошити”. З 2000 р. –  член Вченої ради історичного факультету.

Виступав на престижних наукових форумах з доповідями: Превращение сел в местечки в украинских Карпатах в XVIII – начале XIX вв. (Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. XXII сессия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории : тезисы докладов и сообщений. – Минск – М., 1989. – С. 127-128); Система опалення традиційного житла Полісся І-ої половини XX ст. (Полісся: мова, культура, історія : матеріали міжнародної конференції. – К., 1996. – С. 303-306).

Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Учасник близько 50 експедицій теренами Гуцульщини, Бойківщини, Полісся, Волині, Покуття та Середньої Наддніпрянщини. Загалом опубліковано близько 80 наукових праць.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2011).

Подяка та пам’ятний значок Львівської обласної державної адміністрації (2018).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!