Сілецький Роман Броніславович

Посада: завідувач кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (+38 032) 239-45-40

Електронна пошта: roman.sileckyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Традиційно-побутова культура українців, зокрема система опалення народного житла (матеріальний і духовний аспекти) та народні будівельні звичаї і обряди українців у загальнослов’янському контексті.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Сільські поселення та селянський двір // Українське народознавство. – Львів, 1994. – С. 437-454.
 2. Сільське поселення та садиба в українських Карпатах XIX – початку XX ст. – К. : Наукова думка, 1994. – 140 с.
 3. Хато моя тесовая… // Берегиня. – 1995. – № 1-2. – С. 303-306.
 4. Звичаї та обряди у народному будівництві українців Карпат (Фрагмент дослідження) // Народознавчі зошити. – 1995. – № 2. – С. 86-89.
 5. Ofiary skladane przy budowaniu domu przez Ukraincow // Polska sztuka ludowa: Konteksty. – 1996. – № 3-4. – S. 101-103.
 6. “Закладщина” хати на Поліссі: обрядово-звичаєвий аспект // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. – Львів : ІН НАН України, 1997. – С. 83-96.
 7. Входчини (Новосільні звичаї, обряди, повір’я) // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Вип. 2. Овруччина. 1995. – Львів : ІН НАН України, 1999. – С. 117-124.
 8. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – 1999. – С. 496-500.
 9. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССХLІІ. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2001. – С. 230-247.
 10. Поминальні мотиви в будівельній обрядовості українців // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 479-482.
 11. Вибір будівельного матеріалу в українців (заборони, прикмети, звичаї, повір’я) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 525-541.
 12. Вибір місця для хати в гуцулів // Stanisław Vincenz humanista XX wieku. – Lublin, 2002. – S. 241–249. – (Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego. Żródła i monografie. – T. 234).
 13. Майстер-будівельник у звичаях та повір’ях українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 523-542.
 14. Про збереження однієї етнокультурної традиції в галицькому селі (На прикладі будівельної обрядовості із с. Довпотів Калуського р‑ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити. – 2004. – № 1-2. – С. 250–254.
 15. Звичай “закупляння місця” у традиційній будівельній обрядовості українців // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 186–197.
 16. Дитина в традиційній будівельній обрядовості поліщуків // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3-4. – С. 356-363.
 17. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся: конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 134–183.
 18. Обрядове будівельне деревце (“вільце”) на Поліссі // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 382–420.
 19. Юрій Жаткович. Етнографическій очерк угро-русских: комплексне видання / Упоряд. і передмова О. С. Мазурка. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с., іл. // існик Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 455–458.
 20. Вибір “чистого” місця для будівництва в українців (повір’я, прикмети, заборони) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLІХ. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 7-32.
 21. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 426 с.
 22. Будівельна жертва в українців: нова інтерпретація // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 231-260.
 23. “Дай, Боже, в добру пору, в добрий час…” (Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2012. – Вип. 47. – С. 111–127.
 24. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 319–342.
 25. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 319–342.
 26. Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С. 116–127.
 27. Традиційна будівельна обрядовість на Поліссі: основні результати дослідження // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 141–147.
 28. “Вхіщини”: народні новосільні звичаї, обряди та повір’я на Волині // Народознавчі зошити. – 2015. – № 5. – С. 1215–1227.
 29. Бузина в народних демонологічних повір’ях українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 140–150.
 30. Tradicijsko graditeljstvo // Ukrajinski Karpati : etnogeneza – arheologija – etnologija. Zbornik radova / Privedio J. Paščenko. – Zagreb, 2014. – S. 364–383. – (Knjižnica Ukrainiana croatica. Knjiga 11).
 31. Камінь в традиційних повір’ях, звичаях та ритуальних заборонах українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 249–262.
 32. Типи опалювальних пристроїв традиційного житла в українців етнографічної Волині // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали VI-ї краєзнавчої конференції (4.ІІІ.2016). – Львів, 2016. – С. 165–174.
 33. Майстер-будівельник в демонологічних уявленнях волинян // Народознавчі зошити. – 2017. – № 6. – С. 594–601.
 34. Повір’я про “нечистий пляц” на Покутті // Наукові студії. Винники – Жешів – Львів: Апріорі, 2017. – Вип.10: Освоєння простору: житло, поселення, регіон. – С. 249–278. (співавтор: Володимир Галайчук)
 35. Орієнтація української хати за сторонами світу: походження і розвиток традиції // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості. Збірник доповідей Другої міжнародної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 18 – 19 квітня 2018. – Львів, 2018. – С. 148–155.
 36. Відображення еволюції українського народного житла в традиційній будівельній обрядовості // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2019. – Спеціальний випуск: Читати, писати, говорити. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Шуста. – С. 861–868.
 37. Традиційні “заходини” до нової хати на Покутті // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань. Збірник доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 25 – 26 жовтня 2019. – Львів, 2019. – С. 241–250.
 38. Житло // Енциклопедія історії України. – Київ: Наукова думка, 2018. – Том Україна – українці. – Кн. 1. – С. 226–234.
 39. “Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину…” (Поховання під деревом: пережитки давньої традиції в українців) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2020. Спеціальний випуск: Збірник наукових праць на пошану професора Костянтина Кондратюка. С. 647–672.
 40. Ліс у народних демонологічних уявленнях українців // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2022. Вип. 23. С. 473-492.
 41. Весільне обрядове деревце в українців: функції та міфологічний зміст // Народознавчі зошити. 2023. № 3. С. 511–524.

Література про вченого:

 1. Глушко М. Перше постчорнобильське історико-етнографічне дослідження Київського Полісся // Народознавчі зошити. – 1995. – № 3. – С. 135-144.
 2. Глушко М. На древній Овруччині // Народознавчі зошити. – 1996. – № 2. – С. 70-76.
 3. Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 4. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 5. Галайчук В. Інша хатка – інша гадка. Дослідження семантики будівельної обрядовості. Рец. на: Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 428 с. // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 3-4. – С. 127-131.
 6. Глушко М. Дослідження традиційного будівницва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199.
 7. Галайчук В. Сілецький Роман Броніславович / В. Галайчук // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 428.

Біографія

shapeimage_2 (3)

Народився 1961 р. у м. Львові в сім’ї робітників. У 1978 р. закінчив Львівську середню школу № 62. Впродовж 1978-1983 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сільське поселення та садиба в українських Карпатах у XIX – на початку ХХ ст.” (керівник – проф. Ю. Г. Гошко). У 1983-1984 рр. працював учителем у Львівській середній школі № 20.

Впродовж 1984-1997 рр. працював в Інституті народознавства НАН України (1984-1991 рр. – молодший науковий співробітник, 1991-1994 рр. – старший науковий співробітник, завідуючий відділом карпатознавства).

З 1997 р. – доцент, з 2016 р. – професор, а з 2001 р. – завідувач кафедри етнології Львівського університету. У 2000–2004 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи історичного факультету Львівського університету. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему “Традиційна будівельна обрядовість українців” (наук. консультант – проф. С. А. Макарчук). У 1994-1997 рр. – член Вченої ради Інституту народознавства НАН України, 1995-1996 рр. член редколегії журналу “Народознавчі зошити”. З 2000 р. –  член Вченої ради історичного факультету.

Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, був науковим консультантом однієї докторської дисертації. Учасник більше 50 експедицій теренами Гуцульщини, Бойківщини, Полісся, Волині, Покуття та Середньої Наддніпрянщини. Опублікував приблизно 100 наукових публікацій.

У 2021 р. нагороджений Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом”.

У 2023 р. за редакцією Р. Б. Сілецького опублікована монографія  “Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси” (Львів,  2023).

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2011).

Подяка та пам’ятний значок Львівської обласної державної адміністрації (2018).

Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2021).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!