Білостоцький Степан Миронович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: stepan.bilostotskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія права, судоустрій України, історія України періоду пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

Курси

Публікації

 1. Провадження в кримінальних справах у львівському лавничому суді XVI-XVIII століть // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 80-85.
 2. Посадові особи війтівсько-лавничого суду Львова та їх процесуальний статус у ХVІ-ХVІІІ ст. // Львів: місто-суспільство-культура. – Т. 3. – Львів, 1999. – С. 158-167.
 3. Правові аспекти функціонування посади ката у Львові // Наукові зошити Острозької академії. – Т. 2. Ч. 1. – Острог, 1999. – С. 208-209.
 4. Класифікація злочинів ХVІ-ХVІІІ ст. ( за матеріалами лавничого суду м. Львова) // Вісник Львівського університету (Серія юридична). – Львів, 2000.
 5. Кримінальний світ старого Львова. –Львів: Афіша, 2001. – 229 с. [співавт. А. Козицький].
 6. Основні засади та стадії кримінального процесу ХVІ-ХVІІІ ст. (за матеріалами лавничого суду Львова) // Судова апеляція. – Київ, 2006. – № 4(5). – С. 142-149
 7. Szemrany światek starego Lwowa. – Warszawa: Bellona, 2006. – 264 s. [співавт. А. Козицький].
 8. Структура органів судової влади міста Львова ХVІ-ХVІІІ ст. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 38. – К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 184-190.
 9. Білостоцький С. Класифікація злочинів ХVI–XVIII ст. (за матеріалами Лавничого суду м. Львова) / Степан Білостоцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 35. Львів, 2000. С. 77–85.
 10. Білостоцький С., Нор В. Національна Рада Судівництва Республіки Польща: етапи становлення та діяльності / Степан Білостоцький, Василь Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. Львів, 2013. С. 361–376.
 11. Професор права Каміль Стефко (1875–1966): львівський період життя // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – C. 224–235.
 12. Білостоцький С., Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України / Степан Білостоцький, Василь Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. Львів, 2015. С. 442–451.
 13. Білостоцький С. М. Питання реформування судової влади в програмах парламентських політичних партій України та європейські стандарти правосуддя / Степан Білостоцький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. № 827. Львів, 2015. С. 36–44.
 14. Biłostockyj S. Kamil Stefko (1875−1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego / Stepan Biłostockyj // Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. Wrocław. 2015. Vol. 4 (1). S. 51−74.
 15. Білостоцький С. Трансформація судової влади Республіки Польща в контексті рішень” Круглого столу” / С. М. Білостоцький // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали першої науково-практичної конференції, 30 квітня 2015 року, Львів / Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології, Кафедра конституційного та міжнародного права.  Львів, 2015. С. 56–60.
 16. Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст. / Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.  № 1 (7). С. 16-22
 17. Білостоцький С.М. Законодавство та практика люстрації в Республіці Польщі: досвід для України / С.М.Білостоцький, В.Б.Ковальчук. Публічне право № 4(28) / 2017. С. 40 – 51.
 18. Білостоцький С.М. Авторитет суду: історико-правовий та соціальний аспекти / С.М.Білостоцький. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід. Матеріали третьої науково-практичної конференції 19 травня 2017 року. Львів, 2017. С. 33 – 37.
 19. Білостоцький С. Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.) / Ковальчук В., Білостоцький С. // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − № 2 (12). − С. 8-15.
 20. Білостоцький С.М. Конституційні принципи правосуддя Республіки Польща // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід. – Матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року. – Львів, 2018. – С. 33-38.
 21. Білостоцький С.М. Конституційні засади організації та функціонування судової влади (на прикладі держав Центрально-Східної Європи) // КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 19 квітня 2019 р.). – С. 32–38.
 22. Білостоцький С.М. Європейський суд з прав людини // Світова історія ХХ— ХХІ століття. Енциклопедичний словник, за редакцією І. Підкови  та Р. Шуста, Львів, 2019, С.378–379.
 23. Білостоцький С.М. Міжнародний кримінальний суд // Світова історія ХХ— ХХІ століття. Енциклопедичний словник, за редакцією І. Підкови  та Р. Шуста, Львів, 2019. С.867–868.
 24. Білостоцький С.М. Міжнародний суд справедливості // Світова історія ХХ— ХХІ століття. Енциклопедичний словник, за редакцією І. Підкови  та Р. Шуста, Львів, 2019. С.701–702.
 25. Білостоцький С.М. Постійна палата міжнародного правосуддя // Світова історія ХХ— ХХІ століття. Енциклопедичний словник, за редакцією І. Підкови  та Р. Шуста, Львів, 2019. С.702–703.
 26. Білостоцький С.М. Постійна палата третейського суду // Світова історія ХХ— ХХІ століття. Енциклопедичний словник, за редакцією І. Підкови  та Р. Шуста, Львів, 2019. С. 868.
 27. Білостоцький С.М. Ідея конституціоналізму в українській правовій думці та державотворчій практиці // Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір. Монографія. За загальною редакцією Ковальчука В.Б. Львів 2019. С. 58 — 72.
 28. Білостоцький С.М. Національні Ради Правосуддя в країнах Центрально-Східної Європи та незалежність судів // КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ Збірник матеріалів учасників Другої міжнародної науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 16 жовтня 2020 року.
 29. Білостоцький С.М. Незалежність судової влади як гарантія свободи, поваги до людини та неупередженого застосування права. Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму: Колективна монографія. В. Ковальчук, С.Білостоцький, М. Бліхар, І.Забокрицький, І. Софінська Львів : ФОП Свинарчук Роман Вікторович, 2020, 271 c. — С. 122 — 178.
 30. Степан Білостоцький. Mortui vivunt Львовом і Вроцлавом: слідами вбивства на Вулецьких пагорбах / Степан Білостоцький, Камілла Ясінська,Василь Кметь. Вроцлав :Центр “Пам’ять та майбутнє”, 2021. – 168 с. – ISBN 978- 83-960040-6-2. 2.
 31. Білостоцький С.М. Незалежність судової влади як запорука верховенства права. Основи конституціоналізму: історія, теорія, практика. Навчальний посібник за заг. ред. Ковальчука В.Б. Львів: Каменяр 2022. С.312-354.
 32. Білостоцький С.М. Коли поле битви — судова зала. Локальна історія. № 1, 2023. С.36 – 39.
 33. Білостоцький С.М. Судова влада Львова міжвоєнного періоду у спогадах львів’ян-емігрантів.
  ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019–2021. Спецвипуск. С. 338–351.
 34. Biłostockyj Stepan. Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich” / співавт. Jasińska Kamilla, Kmet` Wasyl. Wocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość, 2019, 96 str.
 35. Biłostockyj Stepan. Mortui vivunt Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich / Stepan Biłostockyj, Kamilla Jasińska, Vasyl Kmet` – Wrocław:Ośrodek PamięćiPrzyszłość, 2021. – 168 p. – ISBN 978-83-960040-2-4.

Біографія

 

Народився у 1971 р. в селі Сороки-Львівські Пустомитівського району Львівської області. З 1978 по 1986 рр. навчався в Сороки-Львівській восьмирічній школі, а з 1986 по 1988 рр. – Середній загальноосвітній школі № 87 м. Львова. У 1988 р. вступив на перший курс історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, денну форму навчання, який закінчив у 1993 р. У 1993 р. вступив на спеціальний правничий факультет за спеціальністю “правознавство” Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив  у 1997 р.

З 1993 р. по 1996 р. працював в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича Національної Академії Наук України, у секторі українсько-польських відносин на посаді історика-архівіста.

З 1994 р. по 1996 р. працював на посаді викладача правознавства Львівської гуманітарної гімназії, за сумісництвом.

З 1996 р. по даний час працює на кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (1996 – 2012 – асистент, з 2012 – доцент).

У 2009 р. захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальне судочинство м. Львова ХVІ–ХVІІІ ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду)» (науковий керівник – проф. Нор В.Т.).

У 1999 р. перебував на стажуванні в Інституті історії права Варшавського університету, у 2002 р. проходив навчання у Міжнародній школі гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (м. Люблін, Республіка Польща).

У 2010-2011 рр. перебував на стипендії Польсько-американської фундації свободи (стипендіальна програма ім. Л. Кірклянда), Республіка Польща. Як стипендіат програми проходив навчання у Вроцлавському університеті. Під керівництвом професора цього університету Яцека Голачинського захистив дипломну роботу на тему «Досвід Польщі в питаннях реформування судів загальної юрисдикції в Україні». В рамках програми проходив стажування у Апеляційному суді Вроцлава.

У 1997 р. склав іспит на право заняття адвокатською діяльністю та згідно з рішенням атестаційної палати Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, внесений до Єдиного реєстру адвокатів України Національної асоціації адвокатів України.

У 1997 р. нагороджений знаком Міністерства освіти України – «Відмінник освіти України».

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008.

Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!