Білостоцький Степан Миронович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та архівознавства

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: stepan.bilostotskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія права, судоустрій України, історія України періоду пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу.

Курси

Публікації

 1. Провадження в кримінальних справах у львівському лавничому суді XVI-XVIII століть // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 80-85.
 2. Посадові особи війтівсько-лавничого суду Львова та їх процесуальний статус у ХVІ-ХVІІІ ст. // Львів: місто-суспільство-культура. – Т. 3. – Львів, 1999. – С. 158-167.
 3. Правові аспекти функціонування посади ката у Львові // Наукові зошити Острозької академії. – Т. 2. Ч. 1. – Острог, 1999. – С. 208-209.
 4. Класифікація злочинів ХVІ-ХVІІІ ст. ( за матеріалами лавничого суду м. Львова) // Вісник Львівського університету (Серія юридична). – Львів, 2000.
 5. Кримінальний світ старого Львова. –Львів: Афіша, 2001. – 229 с. [співавт. А. Козицький].
 6. Основні засади та стадії кримінального процесу ХVІ-ХVІІІ ст. (за матеріалами лавничого суду Львова) // Судова апеляція. – Київ, 2006. – № 4(5). – С. 142-149
 7. Szemrany światek starego Lwowa. – Warszawa: Bellona, 2006. – 264 s. [співавт. А. Козицький].
 8. Структура органів судової влади міста Львова ХVІ-ХVІІІ ст. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 38. – К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 184-190.
 9. Білостоцький С. Класифікація злочинів ХVI–XVIII ст. (за матеріалами Лавничого суду м. Львова) / Степан Білостоцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 35. Львів, 2000. С. 77–85.
 10. Білостоцький С., Нор В. Національна Рада Судівництва Республіки Польща: етапи становлення та діяльності / Степан Білостоцький, Василь Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. Львів, 2013. С. 361–376.
 11. Професор права Каміль Стефко (1875–1966): львівський період життя // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – C. 224–235.
 12. Білостоцький С., Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України / Степан Білостоцький, Василь Нор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. Львів, 2015. С. 442–451.
 13. Білостоцький С. М. Питання реформування судової влади в програмах парламентських політичних партій України та європейські стандарти правосуддя / Степан Білостоцький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. № 827. Львів, 2015. С. 36–44.
 14. Biłostockyj S. Kamil Stefko (1875−1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego / Stepan Biłostockyj // Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. Wrocław. 2015. Vol. 4 (1). S. 51−74.
 15. Білостоцький С. Трансформація судової влади Республіки Польща в контексті рішень” Круглого столу” / С. М. Білостоцький // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали першої науково-практичної конференції, 30 квітня 2015 року, Львів / Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології, Кафедра конституційного та міжнародного права.  Львів, 2015. С. 56–60.
 16. Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст. / Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.  № 1 (7). С. 16-22

Біографія

shapeimage_2 (7)

 

Народився у 1971 р. в селі Сороки-Львівські Пустомитівського району Львівської області. З 1978 по 1986 рр. навчався в Сороки-Львівській восьмирічній школі, а з 1986 по 1988 рр. – Середній загальноосвітній школі № 87 м. Львова. У 1988 р. вступив на перший курс історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, денну форму навчання, який закінчив у 1993 р. У 1993 р. вступив на спеціальний правничий факультет за спеціальністю “правознавство” Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив  у 1997 р.

З 1993 р. по 1996 р. працював в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича Національної Академії Наук України, у секторі українсько-польських відносин на посаді історика-архівіста.

З 1994 р. по 1996 р. працював на посаді викладача правознавства Львівської гуманітарної гімназії, за сумісництвом.

З 1996 р. по даний час працює на кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (1996 – 2012 – асистент, з 2012 – доцент).

У 2009 р. захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальне судочинство м. Львова ХVІ–ХVІІІ ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду)» (науковий керівник – проф. Нор В.Т.).

У 1999 р. перебував на стажуванні в Інституті історії права Варшавського університету, у 2002 р. проходив навчання у Міжнародній школі гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (м. Люблін, Республіка Польща).

У 2010-2011 рр. перебува на стипендії Польсько-американської фундації свободи (стипендіальна програма ім. Л. Кірклянда), Республіка Польща. Як стипендіат програми проходив навчання у Вроцлавському університеті. Під керівництвом професора цього університету Яцека Голачинського захистив дипломну роботу на тему «Досвід Польщі в питаннях реформування судів загальної юрисдикції в Україні». В рамках програми проходив стажування у Апеляційному суді Вроцлава.

У 1997 р. склав іспит на право заняття адвокатською діяльністю та згідно з рішенням атестаційної палати Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, внесений до Єдиного реєстру адвокатів України Національної асоціації адвокатів України.

У 1997 р. нагороджений знаком Міністерства освіти України – «Відмінник освіти України».

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008.

Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!