Білас Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій, заступник декана історичного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-29, (032) 239-41-36

Електронна пошта: nataliya.bilas@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: історія археологічної науки, середньовічна археологія України, музейна археологія.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 • Кременеві матеріали з поселення волинсько-люблінської культури в урочищі “Луг” у Луцьку // Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Старожитності Луцька. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 321–329.
 • Культурно-хронологічна інтерпретація скарбу бронзових виробів із Стецеви / Н. Білас, В. Конопля, Я. Ковальський-Білокрилий // Наукові студії : зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешівського університету. – Вип. 9. Датування – хронологія – періодизація. Різні аспекти часу в археології. – Винники-Жешів-Львів, 2016. – C. 201-212.
 • Нові матеріали до поселенської структури верхньої течії р. Полтви / Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Львівський археологічний вісник. – Вип. 3. – Львів, 2016. – С. 3-19.
 • Пошукові роботи в Мурованому / Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Львівський археологічний вісник. – Вип. 3. – Львів, 2016. – С. 20-24.
 • Нові пам’ятки в басейні р. Маруньки / Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Львівський археологічний вісник. – Вип. 3. – Львів, 2016. – С. 25-29.
 • Дослідження в долині р. Яричівки / Н. Білас, О. Сілаєв // Львівський археологічний вісник. – Вип. 3. – Львів, 2016. – С. 76-81.
 • Рогові і кістяні вироби з енеолітичної пам’ятки Голишів-«Замчисько» поблизу Луцька Н. Білас, В. Конопля, О. Сілаєв // Старожитності Луцька. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 59-74.
 • Wstępne informacje o badaniach nad kulturą pucharów lejkowatych w Winnikach, stanowisko Lisiwka, koło Lwowa przeprowadzonych w 2016 roku / М. Rybicka, A. Hawinskyj, N. Biłas, D. Król, G. Širbu // Наукові студії : зб. наук. праць / КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешівського університету. – Вип. 10. Освоєння простору: житло, поселення, регіон. – Винники ; Жешів ; Львів, 2017. – С. 21-38.
 • Історія заселення басейну р. Думни / Н. Білас, В. Конопля // /Наукові студії : зб. наук. праць / КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешівського університету. – Вип. 10. Освоєння простору: житло, поселення, регіон. – Винники ; Жешів ; Львів, 2017. – С. 144-192.
 • Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 21. – Львів, 2017. – С. 416–424.
 • Archaeological Research at the Lvov University: Interwar Period // Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech. Edited by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny. Oxford: Archaeopress Archaeology, 2018. – S.435–454.
 • Нові памятки археології Банюнина / Н. Білас, В. Конопля, М. Костюк // Львівський археологічний вісник / КЗЛОР «Історико-краєзнавчий музей»; кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка; ГС «Західноукраїнська спілка музеїв». – Випуск 4. – Львів, 2018. – С. 3-18.
 • Нові надходження КЗЛОР «Історико-краєзнавчий музей» / В. Конопля, Н. Білас, І. Тимець // Львівський археологічний вісник / КЗЛОР «Історико-краєзнавчий музей»; кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка; ГС «Західноукраїнська спілка музеїв». – Випуск 4. – Львів, 2018. – С. 131-137.
 • Музеї в умовах децентралізації: проблеми, перспективи / Білас Н., Тимець І. // Другий Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції / В загальній редакції Л. О. Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С 23–27.
 • Стоянка свідерської культури Ярославичі- «Берег» / Білас Наталія, Конопля Віталій // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХV. – Луцьк, 2019. – С. 264-278.

Біографія

DSCN4443

Народилася 1976 р. у м. Самборі Львівської обл. Закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1998), навчалася в аспірантурі при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1998–2002). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)» (науковий керівник – д-р іст. наук Д. Н. Козак). У 2005–2010 рр. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу, з 2011 р. – доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, з 2016 р. – в.о. завкафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка.

Працювала вчителем школи (1999–2003), викладачем Львівського технікуму залізничного транспорту (2003–2004), молодшим науковим співробітником Інституту археології Львівського національного університету ім. І. Франка (2004–2005), науковим працівником (2005–2007), вченим секретарем (2007-2016) КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей».

Відповідальний редактор видання «Наукові студії: зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешувського університету»; член редколегії видання «Археологічні дослідження Львівського університету»; редактор видання «Львівський археологічний вісник»; член редколегії збірника наукових праць «Пліснеські старожитності».

Науковий консультант проектів КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», зокрема останнього реалізованого – «Популяризація пам’яток археології через інтерактивну систему інформаційного забезпечення» (2019).

Проекти

1.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення басейну Верхнього Дністра, Західного Бугу та Стиру від найдавніших часів до епохи середньовіччя-2008

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Н. М. Білас – співорганізатор міжнародних наукових конференцій: «Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні» (2014), «Датування-хронологія-періодизація: різні аспекти часу в археології» (2015), «Освоєння простору: житло, поселення, регіон» (2016), «Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей і людей» (2017), «На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції» (2018), «Мотив – стиль, образ – знак у контексті давніх культур і традицій» (2019).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!