Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

  • Про кафедру
  • Історія кафедри
  • Стратегія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки


АРХЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В 2016 РОЦІ

 

Поважна мова врочистих вiтрин.
Уривчастi передвiку аннали.
– Ми жали хлiб. Ми вигадали млин.
– Ми знали мiдь. Ми завжди воювали.

– Мене забито в чесному бою,
Поховано дбайливою сiм’єю.
Як не стояти так, як я стою
В просторiй залi мудрого музею?

Так виразно ввижається менi
Палючими безсонними ночами:
Я жив колись в простому куренi
Над озером з ясними берегами.

(Олег Ольжич, вірш «Археолоґія», 1933 р.)

Щороку студенти історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, на базі різних археологічних експедицій, проходять археологічну практику. Головна її мета – дати основні знання, навики та уміння у науковому вивченні пам’яток різних категорій під час практичної діяльності в польових умовах, а також донести до студентів розуміння важливості вивчення, збереження та охорони пам’яток археології.

Цього літа дослідження проводилися на археологічних пам’ятках доби енеоліту – слов’яно-руського часу: Винники-Жупан та Винники-Лисівка (м. Львів-Винники Львівської обл.; керівник практики – доц. Н. Білас), Хрінники-1 (с. Хрінники Рівненської обл.; керівник практики – ас. Я. Погоральський), Броди-1 (м. Броди Львівської обл.; керівник практики – доц. Я. Онищук); на базі національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» (с. Парутино Миколаївської обл.; керівник практики – доц. А. Баукова); на базі історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» (с. Підгірці Львівська обл.; керівник практики – доц. М. Филипчук); на базі Буського археологічного комплексу (м. Буськ, Львівська обл.; керівник практики – доц. Н. Стеблій).

Під час практики, окрім здобуття польового та камерального досвіду, ми мали можливість слухати лекції знаних дослідників – д-ра габіл., проф. М. Рибіцької та д-ра Д. Круля (Жешівський університет, Польща), д-ра габіл., проф. А. Твардецького (Варшавський університет, Польща), д. іст. н., проф. А. Буйських (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), к. іст. н. О. Дяченка (Інститут археології НАН України), к. іст. н. А. Гавінського (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України) та ін. Також студенти отримали змогу відвідати низку музеїв, ознайомитись з різними пам’ятками історії та культури України та навіть набули медіапопулярності!

Археологічно практика – це завжди цікаво, повчально та романтично, навіть попри подолання інколи низки труднощів побутового характеру та мозолі на руках.

До зустрічі у наступному польовому сезоні 2017 р.!

Студент ІІІ курсу Дмитро Мостовий

Поринь у світ археології! Кафедра археології ЛНУ імені І.Франка (проморолик від Дмитро Мостовий)

Gepostet von Ярослав Погоральський am Sonntag, 18. März 2018

 

Першу кафедру археологічного напряму – класичної археології та праісторії (завідувач у 1905–1914 рр. – Кароль Гадачек) – створено 1905 р. на філософському факультеті Львівського університету. Надалі в Університеті існували кафедри класичної археології (1916–1939, завідувач Едмунд Булянда), доісторичної археології (праісторії) зі спеціальним оглядом праісторії польських земель (1921–1939, завідувач Лєон Козловський), археології та історії матеріальної культури (1939–1941, завідувач Ярослав Пастернак), історії стародавнього світу (1939–1941, завідувач Казимир Маєвський), історії стародавнього світу і археології (1944–1949), історії стародавнього світу і середніх віків (1949–1994), археології, античності та середньовіччя (1994–2004), археології та історії стародавнього світу (2004–2010), археології та спеціальних галузей історичної науки (з 2010). Після відновлення діяльності кафедри у 1944 р. її очолювали проф. Іван Вейцківський (1944–1971), проф. Юрій Гроссман (1971–1989), проф. Микола Пелещишин (1989–1999), доц. Раїса Шиян (1999–2004), доц. Ярослав Онищук (2004–2005), проф. Олександр Ситник (2005–2010), проф. Леонід Зашкільняк (з 2010).

У різні роки на кафедрі працювали відомі археологи, медієвісти і антикознавці Казімєж Міхаловський, Іван Старчук, Єжи Кульчицький, Роман Петеленз-Лукасєвіч, Яніна Орушувна, Володимир Тисс, Михайло Клапчук, Маркіян Смішко, Казімєж Журовський, Ян Брик, Тадеуш Сулімірський, Ірена Сівкувна, Кароль Стояновський, Дмитро Похилевич, Ярослав Кісь, Анатолій Лозинський, Лариса Крушельницька, Леонід Мацкевий, Володимир Баран, Зоя Калініна, Ольга Цибенко, Ігор Свєшніков, Ігор Лісовий, Анісія Козій, Володимир Кривонос, Раїса Шиян, Тарас Милян, Василь Рудий, Роман Берест, Денис Козак.

На кафедрі працюють 2 професори (Леонід Зашкільняк, Олександр Ситник), 5 доцентів (Ярослав Онищук, Олександр Бандровський, Наталія Білас, Наталія Стеблій, Анастасія Баукова).


31 липня 2016 р. відійшов у вічність доцент кафедри – Михайло Филипчук, спеціаліст у галузі археології слов’ян, відомий дослідник стародавнього городища Пліснеська (Пліснеський археологічний комплексІсторико-культурний заповідник “Давній Пліснеськ”), керівник багатьох археологічних експедицій, директор Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка (Біографічна довідкаВибрані публікації вченого).

1  untitled

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: «Археологія», «Культурна антропологія», «Історія стародавніх цивілізацій», «Історія античних цивілізацій», «Історія Стародавньої Греції та Риму», «Зарубіжна історіографія», «Методологія історії», «Сучасна історіографія», «Археологічна наука у світі», «Палеоліт України в контексті європейського континенту», «Етнокультурна історія України першої половини І тис. н. е.», «Видатні дослідники української археології», «Етногенез сучасних слов’ян за археологічними даними», «Актуальні проблеми європейської археології», «Актуальні проблеми української археології», «Археологічна наука у Львівському університеті», «Поховальні обряди населення ранньозалізного віку», «Археологічна музеологія», «Провінційно-римські культурні впили вив Україні», «Методика складання археологічного кадастру», «Етногенез східних слов’ян», «Первісна археологія України», «Методика польових і камеральних досліджень», «Античні впливи на матеріальну та духовну культуру населення України у першій половині І тис. до н. е. – у першій половині І тис. н. е.», «Спеціальні методи в археології».

Кафедра випускає щорічний збірник наукових праць “Археологічні дослідження Львівського університету”, заснований 1996 р. з ініціативи проф. М. Пелещишина. Проведено міжнародні наукові конференції: І, ІІ та ІІІ-ті читання пам’яті С. Лур’є, VI Міжнародну археологічну конференцію студентів і молодих вчених (1998), Міжнародну конференцію до 100-річчя кафедри археології та історії стародавнього світу Львівського університету (2005).

Кафедра проводить набір в аспірантуру за спеціальністю “07.00.04 – Археологія”; за останні десятиліття захищено 6 докторських і понад 20 кандидатських дисертацій з різних спеціальностей.

Кафедра має тісні контакти з профільними кафедрами провідних вищих навчальних закладів та науковими установами України та Польщі.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриБІЛАС Наталія Миколаївнав.о. завідувача кафедри
доцентБАУКОВА Анастасія Юріївнадоцент
доцентОНИЩУК Ярослав Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Ярослав Володимировичдоцент (сумісник)
доцентСТЕБЛІЙ Наталія Ярославівнадоцент
асистентГУМЕННИЙ Віктор Леонідовичасистент
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дистанційне навчання 12.03.2020 р.-22.05.2020 р.

Захист курсових робіт студентами 3 курсу спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання

доц. Білас Н.М.

Основи археології 1 (І курс)

Основи археології 2 (І курс)

Основи археології 3 (І курс)

Основи археології 4 (І курс)

Іспит ”Основи археології”

Археологічна наука у Львівському університеті

Науковий семінар

Магістерський семінар

Археологічні відкриття, що здивували світ від пірамід і Трої до Золотих воріт (заочна форма навчання)

Археологічні відкриття, що здивували світ від пірамід і Трої до Золотих воріт 2 (заочна форма навчання)

доц. Онищук Я.І.

Археологія України (І курс)

Археологія-України (I курс).

Завдання №1 з курсу “Археологія України” (1 курс)

Завдання №2 з курсу “Археологія України” (1 курс)

Поховальний обряд населення Західної України в ранньозалізному віці (3 курс)

Поховальний обряд населення Західної України в ранньозалізному віці. Завдання з курсу

Науковий семінар. 3 курс

доц. Баукова А.Ю.

Основи пам’яткознавства та охорона археологічної спадщини

Історія античних цивілізацій 1

Історія античних цивілізацій 2

асист., к.і.н. Гуменний В.Л.

Історія Стародавнього Риму. ІІ курс. Класична філологія. Завдання для дистанційного навчання

Історія Стародавнього Риму. ІІ-курс. Додаткові теми

Історія Стародавнього Риму. Тема 8

Науковий семінар. ІІ Курс. Археологія та історія античності

доц. Стеблій Н.Я.

Основи археології 1 (І курс)

Основи археології 2 (І курс)

Основи археології 3 (І курс)

Основи археології 4 (І курс)

Іспит ”Основи археології”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчальні дисципліни по кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки (2014-2015 н.р.)

Методологія історії (викладач – д.і.н, проф. Л. О. Зашкільняк)

Сучасна історіографія (викладач – д.і.н, проф. Л. О. Зашкільняк)

Зарубіжна історіографія (викладач – д.і.н, проф. Л. О. Зашкільняк)

Історія Польщі (викладач – д.і.н, проф. Л. О. Зашкільняк)

Історія стародавніх цивілізацій (викладач – к.і.н, доц. О. Г. Бандровський)

Історія античних цивілізацій (викладач – к.і.н, доц. О. Г. Бандровський)

Археологія слов’ян (викладач – к.і.н, доц. М. А. Филипчук)

Етногенез східних слов’ян за археологічними даними (викладач – к.і.н, доц. М. А. Филипчук)

Етнокультурна історія України (викладач – к.і.н, доц. М. А. Филипчук)

Методика польових і камеральних досліджень (викладач – к.і.н, доц. М. А. Филипчук)

Археологія (викладач – к.і.н, доц. Я. І. Онищук)

Археологічна наука у Львівському університеті (викладач – к.і.н, доц. Н. М. Білас)

Археологічна наука у світі (викладач – к.і.н, доц. Н. М. Білас)

Археологічна музеологія (викладач – к.і.н, доц. Н. М. Білас)

Актуальні проблеми європейської археології (викладач – к.і.н, доц. Н. М. Білас)

 Видатні дослідники української археології (викладач – к.і.н, доц. А. Ю. Баукова)

Актуальні проблеми української археології (викладач – к.і.н, доц. А. Ю. Баукова)

Спеціальні методи в археології (викладач – к.і.н, доц. А. Ю. Баукова)

Дослідження

Головними напрямами наукових досліджень є археологія західного регіону України (кафедра розробляє наукову тему “Матеріальна та духовна культура населення Прикарпаття, Волині і Закарпаття в кам’яну–ранньосередньовічну добу”), а також історія античності, методологія історії, сучасна історіографія. Співробітники кафедри в різні роки проводили археологічні розкопки на городищах Крилос (Галич), Пліснесько, Підгородище, Немирів, Рокитне, Модричі (Тептюж), стоянках і селищах Єзупіль, Глибочок, Неслухів, Кошилівці, Бучач, Тадані, Зимне, Костянець, Голишів, Винники, Незвисько, Дудин, Черчик, Хрінники, Бовшів, Дем’янів, Накваша, могильниках Ґаць, Чехи, Висоцько, монастирських комплексах Унів, Страдч, Підкамінь, Старий Збараж, Підгірці.

Міжнародна наукова онлайн конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Археологічні студії: здобутки та перспективи–2021»

11.01.2021 | 11:50

Кафедра археології Національного університету «Києво-Могилянська академія» запрошує всіх охочих взяти участь у Міжнародній науковій онлайн конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2021».
У рамках Днів науки НаУКМА 27 січня 2021 року о 10.00 год. відбудеться чергова археологічна конференція.
Основною метою проведення конференції є розширення науково-інформаційного обміну між досвідченими фахівцями, молодими дослідниками, аспірантами та студентами.
Роботу конференції планується проводити за чотирма основними секціями:
1. Кам’яний вік.
2. Доба палеометалів.
3. Скіфо-античний період.
4. Слов’яно-руський час.
Для участі в конференції потрібно до 17 січня 2021...

Читати »

Лекція Дмитра Пефтіця «Феномен геометричного орнаменту»

03.12.2020 | 14:03

19 грудня планується лекція старшого наукового співробітника Національного Києво-Печерського заповідника Дмитра Пефтіця «Феномен геометричного орнаменту» (12.00, Археологічний музей ІА НАНУ, вул. Богдана Хмельницького, 15, цокольний поверх Природничого музею, М Театральна).
Орнамент є одним з найдавніших проявів людської свідомості, його глибоке коріння в історії людства підтверджується археологічними джерелами. Природа цього феномену зумовлена усвідомленням циклічності процесів у Всесвіті, необхідністю оцінки та прогнозування ритмів «світового порядку». Така потреба визначає ключові характеристики орнаменту – ритмічність та симетрію, завдяки яким він вирізняється серед інших різновидів зображень...

Читати »

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської обласної Малої академії наук

13.11.2020 | 10:32

Серед 28 переможців конкурсу науковими керівниками проєктів були 22 викладачі Львівського національного університету ім. Івана Франка!

Почесні перші місця зайняли:

Воловик Вероніка, науковий керівник Тарнавський Роман Богданович, к.і.н., доцент кафедри етнології;

Михайлевич Романа, науковий керівник Сіромський Руслан Богданович, к.і.н., доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.

Почесні другі місця зайняли:

Марія Букрій, науковий керівник Погоральський Ярослав Володимирович, к.і.н., доцент археології та спеціальних галузей історичної науки;

Еліза Рогоцька, науковий керівник Гілевич Ігор Ярославович, к.і.н., доцент кафедри етнології;

Наконечний Дмитро, науковий керівник Сипко Богдана Володимирівна, к.і.н., доцент кафедри...

Читати »

Спеціальне погашення поштової марки до 70-х роковин з дня смерті Івана Даниловича Старчука (1894-1950)

12.11.2020 | 09:39

12 листопада вшановуємо 70-і роковини з дня смерті Івана Даниловича Старчука (1894-1950) – відомого українського археолога, митця, мистецтвознавця, педагога, дослідника античного мистецтва і давньоруської доби, зокрема Пліснеського городища. На спомин про І. Старчука Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ» та «Козацька пошта» (Андрій Пилюх) проведуть спеціальне погашення поштової марки та конверта, яке відбудеться 12 листопада 2020 р. о 12.00 у приміщенні Головпоштамту (Львів, вул. Словацького, 1).

Читати »

У австрійському, польському і радянському Львові: просопографічний портрет Маркіяна-Ореста Смішка

09.11.2020 | 11:24

Шановні колеги!
Запрошуємо на науковий семінар відділу археології присвячений 120-річчю від дня народження відомого археолога Маркіяна-Ореста Смішка (1900-1981), який відбудеться на платформі Zoom. Учасники матимуть змогу ознайомитися з життєвим і творчим шляхом відомого археолога, побачити велику кількість нових світлин, а також послухати спогади колег про Маркіяна Смішка.
Zoom-посилання на подію:
https://us02web.zoom.us/j/85361565467…
Ідентифікатор конференції: 240 296 8979
Код доступу: 7JTWJd

Читати »