Антична археологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: археології та історії стародавніх цивілізацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Баукова А. Ю.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Опис курсу

Антична археологія є базовим курсом для підготовки висококваліфікованих археологів, оскільки наші землі значно насичені матеріалами відповідної епохи. Територія України в античні часи стала контактною зоною: у Північному Причорномор’ї існували міста-держави, а згодом частина Карпатського регіону увійшла до складу римських провінцій. Насиченість наших земель античними старожитностями зумовлює потребу підготовки вітчизняних археологів-антикознавців.

Саме ця галузь знання стала першою використовувати речові рештки, здобуті в ході земляних робіт, для реконструкції минулого чи конкретних історичних явищ. Окрім того, саме класична археологія запроваджувала та відпрацьовувала більшість сучасних методів досліджень. У цій галузі вперше були організовані розкопки державного масштабу, і до результатів цих досліджень була привернута пильна увага суспільства, тобто ця галузь історичного знання однією з перших набула соціальної ваги.

Часто досягнення у дослідженні античних пам’яток визначають місце нації у культурному просторі. Предметом курсу виступають археологічні пам’ятки Середземномор’я та Причорномор’я, які датують проміжком часу від ІІІ тис. до н. е. до V ст. н. е. Окрему увагу приділено висвітленню історії античних пам’яток Сходу (від Малої Азії до Індії) та європейських територій (Галлія, Британія, Германія тощо), які увійшли до складу Римської імперії. Завдяки цьому у навчальному посібнику простежено місцеві, локальні особливості греко-варварської культури.

Метою курсу є формування цілісного уявлення про історію становлення античної археології як галузі історичного знання, характеристика найважливіших археологічних пам’яток відповідного часу та історія їхнього дослідження. Висвітлено методи археологічних пошуків та розкопок пам’яток загалом, окремих об’єктів, а також методів датування та визначення. Також студентів ознайомлюють з технологією виготовлення різних органічних та неорганічних матеріалів, що були поширені у античному світі. Курс розвиває розуміння тенденцій розвитку античної культури та її матеріальних проявів, сприяє засвоєнню спеціальної термінології та періодизації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати ознаки найдавніших європейських цивілізацій; розуміти причини та суть визначальних подій античності та її періодизацію; основні зрушення у матеріальній та духовній культурі, що відбулись у античному світі; характерні риси грецької та римської культур; запозичення, що згодом увійшли до середньовічної цивілізації.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму