Баукова Анастасія Юріївна

Посада: доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-29

Електронна пошта: anastasiya.baukova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Антична археологія та історія, археологічна діяльність музеїв, історія археології, османські впливи на матеріальну культуру населення Центральної та Східної Європи.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Вплив Імператорської археологічної комісії на дослідження античних пам’яток Керченського півострова // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 54–57.

До питання про поширення турецької кераміки XIV–XVIII ст. в Криму // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 437–439.

Сторінки історії музейництва України: Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319–329.

Історична топографія середньовічного Корчева за матеріалами рятівних розкопок Керченського історико-археологічного музею // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 220–227.

Пам’ятки з сарматськими знаками з розкопок 1947 р. у Керчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 155–163.

Наукова діяльність Юлія Марті у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. – Київ, 2010. – С. 219–221.

Іслам як визначальний чинник кримськотатарської культури // Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі. – Київ, 2011. – С. 201–213.

Деякі підсумки археологічної діяльності Керченського музею (до 185-ї річниці з дня заснування) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14–15. – С. 285–295.

Антична скульптура малих форм із фондів Львівського історичного музею // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 294–300.

Антична колекція Львівського історичного музею // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат. – Львів, 2013. – С. 32–39.

Деятельность Керченського историко-археологического музея в сфере изучения и сохранения подводного историко-культурного наследия (в 50 — 80 гг. ХХ в.) // Таврійські студії. Історичні науки. – Сімферополь, 2013. – № 1 (4). – С. 5–9.

Pergamum and Ephesus in Mithridates’ Wars Times / Anastasia Baukova // Sulla. History and Tradition. – Lublin : Maria Curie-Sklodowska University press, 2013. – P. 57–65.

Антична археологія у Львівському університеті / Анастасія Баукова // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 23–38.

Антична археологія / Анастасія Баукова. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 346 с.

Світлана Яківна Берзіна: маловідомі сторінки наукової діяльності / А. Ю. Баукова // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура : зб. наук. ст. / За ред. М. Тарасенка. – Київ, 2014. – С. 35–44.

Siege of Lviv in 1672: historical memory and artistic image / Anastasia Baukova // International Conference “Contact Zones” in Turkish-Polish Relations (1414–2014) (Warsaw, 06–07 June 2014). – Warsaw, 2014. – P. 2.

Радянсько-польські археологічні експедиції та лаштунки античної археології / Анастасія Баукова // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 134–141.

Роман в археології, або галицький вимір широкого захоплення античністю (XVІІІ ст. – 30-ті роки XX ст.) / Анастасія Баукова // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 87–98.

Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklar Işığında Doğu Kırım’da Osmanlı Devri’/ Anastasia Baukova // Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım / [Ed. Prof. Dr. Yücel Öztürk]. – İstanbul : Çamlıca, 2015. – S. 239–259.

Który Bóg uświęcił moc? Konfrontacja pomysłów i światopoglądów w walce o władzę na przykładzie historii Rzymu I w. p. n. e. / Anastasia Baukova // Pisma Humanistyczne: Kultura. Oblicza, konteksty, transgresje. – 2015. – Zesz. XIII. – S. 279–294.

Yazılı ve arkeolojik kaynaklar işığında Doğu Kırım’da Osmanlı Dönemi / Anastasia Baukova // Sakarya, 2015. – Р. 145–157.

Roman Province of Asia through the Prism of Urban History / Anastasia Baukova // Східний світ. – 2016. – № 1. – С. 5–10.

Który Bóg uświęcił moc? Konfrontacja pomysłów i światopoglądów w walce o władzę na przykładzie historii Rzymy I w. p.n.e. / Anastasia Baukova. // Pisma Humanistyczne. – Zeszyt XIII, KULTURA OBLICZA, KONTEKSTY, TRANSGRESJE. – Katowice, 2015, – S. 279 – 294.

190 років Керченського музею: шлях від приватної збірки до бренду / Анастасія Баукова // Археологічні дослідження Львівського університету. – вип.20. – Львів, 2016. – С. 294 – 310.

Niektόre aspekty rozprzestrzeniania się kultu cesarza oraz romanizacja provincji Azja w I w.n.e. / Anastasiya Baukova. – SAMAI Czasopismo on-line. – 2017. – Numer drugi. – S. 50 – 63.

Antik Dönemde Kücük Asya’nın Batı Kıyılarındaki Adaların Karadeniz’deki Ticari Faaliyetleri / Anastasiya Baukova. – Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu (19 – 20 Ekim 2017, Izmir), Ozet Kitapcigi. – S. 61.

Semboller Üzerinden Tarihcilik: Nümizmatik Verilerinin Işığında Roma’nın Asya Vilayetinde Ekonomi ve Propaganda (MÖ II. – MS I.yy) / Anastasiya Baukova. – 18 th Turk Tarih Kongresi, Ankara, 1 – 5 Oktober 2018, Ozet Kitapcigi. – S. 961.

Sultan Abdul Hamid II and his Period in Post-Soviet School books (Sovyet sonrası Ülkelerin ders kitaplarinda sultan II. Abdülhamid ve Dönemi) / Anastasiya Baukova. – Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, Istambul, 22 – 24 Ekim 2018, — Bildiri Ozetleri/Abstracts. – S. 467 – 469.

Історія крізь символи: пропаганда римських цінностей в монетному карбуванні римської провінції Азія в І ст. до н.е. – І ст. н.е. / Анастасія Баукова // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. За редакцією Ігора Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського. – Львів, 2019. – С. 41 – 53.

Spartakus as a Phenomenon of Soviet Mass Culture / Anastasiya Baukova // Spartakus. History and Tradition. – Lublin, 2018. – S. 153 – 170.

Біографія

shapeimage_2 (7)

Народилася 1979 р. у м. Керч (Крим). Закінчила історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (2002). Навчалася в аспірантурі при кафедрі археології та історії стародавнього світу (2003–2007).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею: археологічний аспект (1922–1988 рр.)” (науковий керівник – доц. Р. Я. Берест).

З 2008 р. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки) Львівського національного університету ім. І. Франка.  З 2014 р.—доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.

Викладає навчальні дисципліни: Історія стародавніх цивілізацій, Історія античних цивілізацій, Культурна антропологія, Антична археологія, Основи пам’яткознавства, Невигаданий світ античної міфології.

Проекти

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!