Археологія України (014)

Тип: Нормативний

Кафедра: археології та історії стародавніх цивілізацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Онищук Я. І.Ісо-11с, Ісо-12с, Ісо-13с
332доцент Онищук Я. І.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Ісо-11сШиманський М. М.
Ісо-12сРоманів М. Г.
Ісо-13сдоцент Баукова А. Ю.
332Іст-21cПогоральський Я. В.
Іст-22cСтеблій Н. Я.
Іст-23cШиманський М. М.

Опис курсу

Нормативний курс “Археологія України” вивчається студентами І та ІІ курсу історичного факультету денної і заочної форми навчання. Його завданням є засвоїти основи археологічної науки, а також первісної історії України, необхідної для подальшого розуміння інших історичних предметів.

Археологія – одна з цікавих і захоплюючих історичних дисциплін, яка дає змогу зрозуміти життя, характер господарства, звичаїв, вірувань, поховальної обрядовості народів, що проживали на території України в стародавні часи. Важливе розуміння того, що кожен виявлений під час археологічних досліджень артефакт є своєрідним носієм інформації як про конкретну людину, яка його виготовила або користувалася, так і відображенням рівня розвитку цілого суспільства. Тобто, вивчення давно минулих епох, за відсутності писемних джерел, можливе лише завдяки кропіткій праці фахівців-археологів.

Археологія, як наука, має свої завдання і методи дослідження. В процесах наукових пошуків дослідники минулого використовують ряд засобів, починаючи від спеціальної термінології і закінчуючи методикою, запозиченими із традиційний природничих наук, зокрема геології, біології, антропології, фізики, хімії тощо. Тому здобуття студентами-першокурсниками знань з основ теоретичної і практичної археології є надзвичайно важливим елементом навчального процесу, який дасть можливість глибше та ефективніше використовувати їх в майбутньому.

В навчальному курсі «Археологія України» вивчається історія археології, різні категорії пам’яток, періодизація, археологічні культури, особливості матеріального та духовного розвитку давньоісторичних суспільств, що проживали на території України від стародавнього кам’яного віку до періоду Київської Русі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму