Стеблій Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: nataliya.stebliy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Археологія пізньоримського і ранньослов’янського часу, етногенез слов’ян, археологія заселення, історична археологія.

Курси

Публікації

Топографія як історичне джерело // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. – Львів, 2001. – С. 159–166.

Деякі аспекти господарської моделі черняхівського населення (за матеріалами поселення Ріпнів-ІІ) // Нові технології в археології. – Київ-Львів, 2002. – С. 251–263.

Методика фізико-географічного опису археологічних пам’яток // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2003. – Вип. 6. – С. 231–237.

Роль екофактів у системі розвитку культури карпатських курганів // Археологія. – 2006. – № 4. – С. 41–45.

Географія поселень в археологічних дослідженнях (за матеріалами черняхівської культури Верхнього Подністер’я та Верхнього Попруття) // Вісник Інституту археології. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 17–30.

Охоронно-рятівні роботи на черняхово-празькому поселенні Ріпнів-ІІ у 2003 р. // Вісник Інституту археології. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 88–112.

Проблеми взаємодії природи та суспільства в історіографії // Вісник Інституту археології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 17–28.

Створення археологічного кадастру в горбогірній місцевості // Вісник Інституту археології. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 3–38 [співавт. М. Филипчук].

Система заселення верхів’їв Дністра та Прута у ІІІ–V ст. // Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 54–60.

Пам’ятки черняхівської культури з околиць с. Андріївка Буського р-ну Львівської обл. // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 140–171.

Jewelry from the hill-fort of ancient Buzhsk / P. Dovhan, N. Stebliy // Вісник Інституту археології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 100–109.

Проблеми стратифікації Буського городища / П. Довгань, Н. Стеблій // Міжнародна наукова конференція “Датування – хронологія – періодизація. Різні аспекти часу в археології / Datowanie – chronologia – periodyzacja. Różne aspekty czasu w archeologii” : зб. тез. – Львів ; Винники, 2015. – С. 6–7.

Літописний Бужськ у світлі археологічних досліджень / П. Довгань, Н. Стеблій // Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах. – Буськ : Товариство “Бужани”, 2016. – С. 23–32.

Культурно-поселенські структури першої половини І тис. н. е. у верхів’ях Західного Бугу / Наталія Стеблій // Міжнародна наукова конференція “Освоєння простору: житло, поселення, регіон” : зб. тез. – Львів ; Винники, 2016. – С. 18–20.

Система оборони літописного Бужська: нове бачення / П. Довгань, Н. Стеблій // ІІІ Міжнародна наукова конференція “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання” : зб. тез. – Львів, 2016. – С. 43–44.

Інститут археології ЛНУ ім. Івана Франка: академічна інституція у вищій школі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Історія”. – Харків. – 2018. – Вип. 54. – С. 127–133.

Нові пам’ятки черняхівської та празької культур на Перемишлянщині (за матеріалами розвідкових робіт 2008 р.) /М. Филипчук, Н. Стеблій, А. Филипчук // Львівський археологічний вісник. – 2018. – Вип. 4. – С. 108–118.

Археологічні ознаки церкви княжої доби на території літописного Бужська (за матеріалами досліджень 2015–2018 років /Н. Стеблій, П. Довгань // Княжа доба: історія і культура. – 2019. – Вип. 13. – С. 85–92.

Наконечники стріл самостріла (арбалета) з Малого городища у Буську /Н. Стеблій, П. Довгань // Фортеця: Збірник заповідника “Тустань”. – 2020. – Книга 4. – С. 162–170.

Рятівні розкопки в урочищі Млинівці поблизу Винник /Б. Гринчишин, В. Конопля, В. Сидорович, Н. Стеблій, І. Тимець // Львівський археологічний вісник. – 2020. – Вип. 5. – С. 3–28.

Military equipment from late medieval motte-and-bailey castle in Busk on the Western Bug / N. Stebliy, P. Dovhan // Acta Militaria Mediaevalia. – 2021. – Т. XVII. – S. 103–124. DOI: 10.48280/AMMXVII.2021.007.

Могильник княжої доби давнього Бужеська: аналіз і верифікація археологічних матеріалів /Н. Стеблій, П. Довгань // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2022. – Вип. 26. – С. 163–185. DOI: https://doi.org/10.33402/mdapv.2022-26-163-185.

Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області /Н. Стеблій, П. Довгань // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). С. 499–508. DOI: 10.37445/adiu.2022.03.34.

Дерев’яна житлова вежа зі стіжкового городища у Буську /Н. Стеблій, П. Довгань // Фортеця: Збірник заповідника “Тустань”. – 2022. – Книга 5. – С. 213–227.

Археологічні дослідження на Малому городищі в місті Буську у 2015 р. / П. Довгань, Н. Стеблій // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2018. – Вип. 22. – С. 59–100.

Андрій Филипчук – дослідник старожитностей празько-корчацької культури // Пліснеські старожитності: збірник наукових праць. – 2023. – С. 30–37.

Біографія

shapeimage_2 (5)

Народилася 1977 р. у с. Ясенів Бродівського р-ну Львівської обл. Закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1999), навчалася в аспірантурі при кафедрі археології, античності та середньовіччя (1999–2003). У 2004–2008 рр. – старший лаборант Археологічного музею, з 2008 р. – молодший науковий співробітник Інституту археології, з 2009 р. – асистент, з 2017 р.  – доцент кафедри археології та історії стародавнього світу Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Система заселення Верхнього Подністров’я та Верхнього Попруття в ІІІ–VII ст. н. е. (за даними археології)” (науковий керівник – доц. М. А. Филипчук).

Працювала старшим науковим співробітником Львівського історичного музею (1999–2003), молодшим науковим співробітником РНДЦ “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України.

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!