Кафедра cоціології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Програма розвитку кафедри соціології на 2022-2027 рр.

СОЦІОЛОГІЯ ОЧИМА НАШИХ СТУДЕНТІВ

Львівський соціологічний форум


Наукові конференції та семінари


Аспірантура (PhD) кафедри соціології

Освітньо-професійна програма “Соціологія” (магістр)

Освітньо-професійна програма “Бізнес-соціологія” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма “Прикладна соціологія” (бакалавр)

 


Видавничий доробок викладачів кафедри соціології

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 054 Соціологія


Запрошуємо на навчання за спеціальністю 054 Соціологія ОС Магістр

Події кафедри

2024 рік
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Електронний варіант: Монографія ADMINISTRACJA W PRAKTYCE 2023
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________________________________________________
2023 рік
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ефір Espreso TV від 03.09.2023. В ефірі телеканалу Еспресо Наталія Черниш
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обговорення програмних цілей ОПП «Бізнес-соціологія» з цьогорічними бакалаврами-випускниками

__________________________________________________________________

Студенти третього курсу, які навчаються за ОПП «Бізнес-соціологія, презентували власний дослідницький проєкт

__________________________________________________________________

Адміністрування на практиці_нові виклики для соціологічної науки

__________________________________________________________________

Відкрита лекція доцента кафедри соціології Козаченко Ольги Олександрівни

__________________________________________________________________

Міжнародна конференція_Війна в Україні та її суспільні, психологічні і політичні наслідки

 ____________________________________________________________

Студенти-соціологи Франкового Університету реалізують власний дослідницький проєкт «Споживчий ринок м. Львова»

__________________________________________________________________

Відкрита лекція асистента кафедри соціології Химович Оксани Степанівни

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

XІІІ ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

__________________________________________________________________

Бізнес-практикум_дослідницькі проєкти студентів-соціологів

__________________________________________________________________

30 березня відзначає свій день народження доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Черниш Наталія Йосипівна.

__________________________________________________________________

Засідання Краківського відділення Польського соціологічного товариства на тему «Соціологія кризи суспільні відповіді на війну в

__________________________________________________________________

Оголошення про громадське обговорення ОПП магістрів

__________________________________________________________________

Зустріч із стейкхолдерами_обговорення ОПП бакалаврського рівня «Бізнес-соціологія», «Прикладна соціологія», а також ОПП магістер

__________________________________________________________________

Зустріч із випускниками кафедри соціології_обговорення ОПП «Бізнес-соціологія» і «Прикладна соціологія»

__________________________________________________________________

Обговорення ОПП «Соціологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (онлайн-зустріч із випускниками кафедри соціології різн

__________________________________________________________________

Вийшла друком монографія «Соціальний капітал спільнот українських трудових мігрантів у країнах Європейського Союзу»

___________________________________________________________________

Звітна наукова конференція 6 лютого 2023 року

___________________________________________________________________

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія соціологічна. Випуск 16
2022 рік

20.12.2022 року відбувся офлайн захист магістерських робіт в стінах кафедри соціології рідного Франкового університету

____________________________________________________________________

4.11.2022 року відбулася ХХIІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Харківські соціологічні читання»

____________________________________________________________________

24.10.2022 року Посвята студентів-першокурсників

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Побачила світ колективна монографія за результатами Міжнародної польсько-української конференції «Урядування у практичному вимірі»

______________________________________________________________

17.06.2022 року відбулася онлайн-зустріч представників освітянської та наукової спільноти Києва, Львова, Харкова й Одеси

____________________________________________________________________

15.06.2022 року відбулася зустріч науково-педагогічного колективу кафедри соціології з першим випуском бакалаврів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Бізнес-соціологія»

____________________________________________________________________

Виступ аспіранта Дячук О.А. на методологічному семінарі

____________________________________________________________________

Звітна наукова конференція 7 лютого 2022 року

____________________________________________________________________

Змагання науково-дослідницьких проектів студентів-соціологів історичного факультету

____________________________________________________________________

2021 рік

3.06.2021 року відбулася онлайн зустріч зі студентами 4 курсу, які завершують навчання на бакалаврській програмі з соціології

____________________________________________________________________

26.05.2021 року відбулася міжнародна наукова конференція «Урядування у практичному вимірі»

____________________________________________________________________

22.04.2021 року відбулася фахова наукова дискусія в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

____________________________________________________________________

Колектив кафедри соціології вітає студентку 5 курсу Борецьку Марту Юріївну, яка посіла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі соціології

____________________________________________________________________

XІІ ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

____________________________________________________________________

Лекція проф. Головахи Є.І.

____________________________________________________________________

Колектив кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка вітає пошукувача кафедри Олесю Бенчак з успішним захистом кандидатської дисертації «Соціологічні виміри кордонів і транскордонних взаємодій»

____________________________________________________________________

2020 рік

15.12.2020 року відбувся захист магістерських робіт за освітньою програмою «Соціальне проектування і експертиза», спеціальність 054 «Соціологія»

____________________________________________________________________

10.12.2020 року відбулися XІV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної «Суспільство після пандемії: світ і Україна»

____________________________________________________________________

07.12.2020 року відбувся черговий методологічний семінар кафедри соціології

____________________________________________________________________

Лекція д.с.н., проф. Макеєва С.О. 12.02.2020 р.

____________________________________________________________________

Зустріч з директором соціологічної групи Рейтинг Антиповичем О.Г.

____________________________________________________________________

Робоча зустріч викладачів кафедри 30-31.01.2020 р.

____________________________________________________________________

Зустріч зі стейкхолдерами 27 січня 2020 р.

____________________________________________________________________

2019 рік

Організація освітнього і дослідницького процесу у провідних університетах Європейського Союзу (зустрічі в межах програми Erasmus+) 15.10.2019 р.

____________________________________________________________________

Тренінг та лекції 19-21.06.2019 р.

____________________________________________________________________

Лекція проф. Ручки А.О. 9.05.2019 р.

____________________________________________________________________

Тренінг для викладачів 24-26.01.2019 р.

 

Кафедра соціології є продовжувачем і носієм традицій Львівської соціологічної школи, розвиток та інституалізація якої набули особливого значення із набуттям Україною незалежності. Кафедра соціології (завідувач, д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий) була створена у Львівському університеті в 1991 р. на економічному факультеті (1991-2009), а перший випуск соціологів датований 1995 р. За час існування кафедри було захищено 2 докторські і 8 кандидатських дисертацій її працівниками та випускниками аспірантури. У структурі кафедри з 1992 по 2005 рр. діяв науковий підрозділ – лабораторія соціологічних досліджень..

Вагомим етапом розвитку соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка було створення у 2002 р. на історичному факультеті кафедри теорії та історії соціології (завідувач кафедри, д-р соціол. наук, проф. Н.Й. Черниш (2002-2017 рр.)). У 2006 р. за участю кафедри був утворений Центр моніторингу університету, головним завданням якого є дослідження навчального процесу у вищій школі, вивчення громадської думки студентів та академічної спільноти з різноманітних проблем функціонування університету.

У 2007 р. кафедрою було започатковано проведення Міжнародного Львівського соціологічного форуму, видання «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», який 2009 р. став фаховим виданням із соціології, а з 2018 р. його включено до чотирьох наукометричних баз (Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). Від часу існування кафедри відбулися захисти 26 кандидатських дисертацій випускниками аспірантури.

З 1 вересня 2016 р. Вченою радою Львівського університету кафедру історії та теорії соціології перейменовано на кафедру соціології. З 1.07.2017 р. кафедру очолює д-р. соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковський. Станом на 2023 р. на кафедрі працює 10 викладачів. Серед них: три професори, доктори соціологічних наук (Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, Н.Й. Черниш), сім кандидатів наук, доцентів (О.Б. Демків, О.Т. Калиняк, О.О. Козаченко, А.І. Кудринська, Т.Д. Лапан, Т.С. Марусяк, О.С. Химович). Кафедра готує бакалаврів за двома освітньо-професійними програмами «Прикладна соціологія» (гарант програми доц. О.Т. Калиняк) та «Бізнес-соціологія» (гарант програми проф. Ю.Ф. Пачковський) в межах  спеціальності 054 «Соціологія». Забезпечує підготовку фахівців на магістерській програмі «Соціологія» (гарант програми проф. Н.В. Коваліско) та аспірантів за освітньо-науковою програмою 054 «Соціологія» (гарант програми проф. Н.Й. Черниш).

У 2016-2021 рр. при кафедрі соціології функціонувала спеціалізована вчена рада К 35.051.26 (голова ради – проф. Ю.Ф. Пачковський) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології».

Усі навчальні курси, що викладаються кафедрою, забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами: кожна дисципліна (робоча навчальна програма, силабус, опис курсу) представлені на сайті кафедри в електронній версії; з багатьох предметів створено читанки-хрестоматії, а також комплекси тестових завдань. Кафедра має бібліотеку, укомплектовану за проєктом «Громадянська освіта» Міжнародного фонду «Відродження», яка налічує понад 1000 позицій наукової літератури соціологічного спрямування.

Члени кафедри є авторами численних підручників та навчальних посібників, а також наукових монографій. Науково-дослідницькі інтереси кафедри сьогодні спрямовані передусім на реалізацію наукової тематики (в межах робочого часу викладача) «Творення нових соціальних порядків в умовах російсько-української війни» (2023-2025 рр.). Російська агресія консолідувала соціологічну спільноту, актуалізувала дослідницьку проблематику, пов’язану з полікризовими явищами в сучасному глобальному суспільстві. В 2022-2023 рр. кафедра долучилася в якості партнера до реалізації Інститутом соціології Вроцлавського університету (Польща) міжнародного проєкту “SOR-WAR Project. Resilience of Social Order during War in Ukraine. Ukrainian and Polish experiences”. Викладачі кафедри започаткували у березні 2022 р. спільно з  колегами-соціологами із Вроцлавського університету польсько-українське електронне видання (бюлетень), в якому висвітлюються актуальні суспільні виклики сьогодення для українського суспільства, а також неодноразово знайомили міжнародну соціологічну спільноту з теоретико-прикладним осмисленням триваючої російсько-української війни на шпальтах періодичного видання  «Global Dialogue».

Кафедра підтримує зв’язки з провідними як освітніми, науковими, так і дослідницькими центрами України (Інститут соціології НАН України, соціологічними факультетами Київського, Харківського університетів, соціологами Одеського, Ужгородського, Запорізького університетів). Кафедра має широкі зв’язки і виконує (-ла) низку спільних освітянських і дослідницьких проєктів із закордонними центрами університетської освіти, соціологами  з Великої Британії, Канади, Польщі, США, Фінляндії, Швеції, Швейцарії  та ін.

 

Співробітники

завідувачПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Ганна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнадоцент
доцентХИМОВИЧ Оксана Степанівнадоцент
старший лаборантБІЛА Христина Мирославівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

2023-2024 н.р.

План роботи наукового семінару на 2 семестр 2023-2024 н.р.

____________________________________________

Монографія ADMINISTRACJA W PRAKTYCE 2023

____________________________________________

Рущенко І.П. Ідеологія рашизму : монографія / І. П. Рущенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 276 с. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/18175

____________________________________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

________________________________________

Графік консультацій викладачів кафедри соціології

________________________________________

Історія української соціології. XIX-XXI: навчальний посібник / за редакцією В.П. Степаненка і К.В. Батаєвої. Київ: Інститут соціології НАН України, 2023. 566 с.

________________________________________

Війна цивілізацій_І.П.Рущенко

________________________________________

Історія соціології за ред. І. П.Рущенка 2017 р.

________________________________________

Соціологія Пачковський Ю.Ф.

Дослідження

Лабораторія соціологічних досліджень

Лабораторія соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка створена 2005 року відповідно до ухвали Ректорату та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Предмет діяльності Лабораторії

 1. Лабораторія створена відповідно до Статуту Університету з метою виконання наступних проектів науково-дослідного та педагогічного змістів:
 • проведення емпіричних соціологічних досліджень, які сприятимуть розбудові демократії та громадянського суспільства як у м. Львові та Львівській області, так і в Україні в цілому;
 • розпрацювання та запровадження в процес викладання нових соціологічних дисциплін, що ґрунтуються на використанні результатів емпіричних соціологічних досліджень, а також пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки;
 • проведення спеціалізованих соціологічних науково-педагогічних досліджень;
 • проведення КЗЗ (контрольних зрізів знань) студентів історичного факультету (двічі на рік);
 • проведення лабораторних занять за допомогою комп’ютерного обладнання (навчальні дисципліни: “Соціальна статистика”, “Кількісні соціологічні дослідження”, “Якісні соціологічні дослідження”, “Інформатика для соціологів”, “Вступ до теорії імовірностей” тощо);
 • переведення на електронні носії інформації навчально-методичних матеріалів кафедри та занесення їх на веб-сторінку кафедри з її систематичним оновленням, забезпечення інтернет-ресурсів для виконання навчальних програм та науково-дослідних проектів кафедри;
 • переведення частини навчального процесу кафедри у комп’ютерний діалоговий режим за допомогою пересилання завдань на електронні адреси студентів та одержання зворотного звітування студентів про їхнє виконання;
 • використання дистанційного навчання із залученням українських та закордонних партнерів.
 1. Завданням Лабораторії є також сприяння набуттю студентами спеціальності “Соціологія” навичок практичної участі у плануванні та проведенні емпіричних соціологічних досліджень. Лабораторія є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів цієї спеціальності.

 

 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

https://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology

Рік заснування: 2007.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

“Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” включений ВАК України до переліку фахових видань з соціології, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 P від 30.10.2008

Візит Тетяни Марусяк у Стокгольмський університет

29.05.2024 | 09:38

Доцент кафедри соціології Марусяк Т.С. відвідала семінари, воркшопи та представила власну доповідь в Стокгольмському університеті в рамках міжнародного проєкту “Training to Teaching Online in Wartime and After (U-train)”, який здійснювався у партнерстві між Факультетом електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. І. Франка (Україна) та Департаментом комп’ютерних та системних наук Стокгольмського університету (Швеція).

 

Читати »

Відбулася презентація науково-дослідних проєктів студентів-соціологів 1 курсу, об’єднаних гаслом «Соціологія майбутнього та виклики сьогодення»

23.05.2024 | 20:11

20 травня 2024 року відбулася презентація науково-дослідних проєктів студентів-соціологів 1 курсу, об’єднаних гаслом «Соціологія майбутнього та виклики сьогодення». У заході також взяли участь викладачі, старшокурсники та магістри кафедри соціології.

Під час зустрічі модераторка проєктів та наукова керівниця, професорка Наталія Черниш розповіла про те, що одразу після вступу до Університету і для кращого ознайомлення з обраною спеціальністю «054 Соціологія» розпочалася робота над шістьома командними проєктами за темами, обраними першокурсниками. Найкращими з них були визнані два: один – про світлі і темні сторони...

Читати »

Відбулася лекція-діалог соціолога Томаса Подлевського (м. Париж, Франція)

07.05.2024 | 06:59

29.04.2024 р. відбулася лекція-діалог соціолога Томаса Подлевського (м. Париж, Франція). Студенти перших-четвертих курсів, магістранти, аспіранти, які навчаються за спеціальністю «Соціологія» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, мали чудову нагоду долучитися до лекції французького соціолога-практика Томаса Подлевського (Thomas Podlewski) та обговорити широке коло питань, пов’язаних із формуванням високоефективних команд різного спрямування на основі здобутків та розвитку традицій Чиказької соціологічної школи. Тема його виступу «Інтеракціоністська соціологія: власний досвід та практика» була зосереджена на проблематиці соціальної дії та її трансформації у колективну дію, що актуалізує соціальні...

Читати »