Аспірантура (PhD) кафедри соціології

Група забезпечення

ОНП 054 Соціологія (2022)

ОНП 054 Соціологія (2020)

ОНП 054 Соціологія (2016)

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії на ОНП

Аспіранти кафедри соціології