Демків Олег Богданович

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)2394280

Електронна пошта: oleh.demkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Соціологія політики, компаративні соціологічні дослідження, соціологія девіантної поведінки, соціальний капітал та соціальні мережі, соціологія міста, соціологія моралі і права, соціологія соціальних проблем.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Розвиток та основні напрямки мережевого аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2003. – С. 161-166.
 2. Социальный капитал: теоретические основания исследования и операциональные параметры / О. Демкив // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2004. — № 4. — С. 99–111. 
 3. Аналітичні принципи та центральні категорії мережевого аналізу // Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – № 621. – С. 49-56
 4. Мережеві параметри соціального капіталу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – С. 167–170
 5. Соціальний капітал: теоретичні основи дослідження та операціональні параметри // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99-112.
 6. Инновационные методы в курсе «Общая социология» // Социология в аудитории: искусство коммуникации: научно-методическое пособие для преподавателей – Х.: Издательский центр Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. – 266 с.
 7. Концепція групового соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 104-119.
 8. Асоціальний капітал: проблеми концептуалізації та форми в сучасному українському суспільстві //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. –  2005. – С. 118-125.
 9. Дослідження організаційної девіантності у контексті генези соціології девіантної поведінки / О. Б. Демків // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2007. – Вип. 1. – С. 128-137.
 10. Перспективи та проблеми становлення соціологічних теорій середнього рівня: соціологія девіантної поведінки // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2007. – № 7. – С. 51 – 64.
 11. Економічна моральність українського суспільства у загальноєвропейській та внутрішньо регіональній перспективі // Соціологія: методи, теорія, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 7 – 34 (у співавторстві з Л. М. Кондратик).
 12. Дослідження організаційної девіантності у контексті становлення соціології девіантної поведінки // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2007. – Вип. 1. –С. 128–137.
 13. Регіональна специфіка меж конвенційності соціальних практик в економічній сфері у сучасному українському суспільстві // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції „Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності”. Видавничий центр Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2007. – 465 с. – С. 326-344 (у співавторстві з Л. М. Кондратик).
 14. Девіантогенні аспекти організації міського простору: досвід концептуалізації та емпіричного дослідження //Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 110–125.
 15. Використання інтерактивних методів у викладанні курсу «Соціологія» у ВНЗ фінансово-економічного профілю // Гуманітарний вісник Львівської державної фінансової академії. – 2008. – № 8. – С. 46-58.
 16. Теоретико-методологічні засади досліджень девіантогенних аспектів організації міського простору // Вісник Одеського національного університету. Том 13, Випуск 5. Соціологія і політичні науки. 2008.  – С. 423-434.
 17. Аплікація екологічного підходу у дослідженні соціального простору міста Львова // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 62 – 68.
 18. Нормативна пермісивність: українські та загальноєвропейські закономірності і тенденції / О. Б. Демків, Л. М. Кондратик // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 199-207
 19. Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник / О. Б. Демків, М. З. Федевич // сник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 153–163.
 20. Социальный капитал украинского общества: сильные и слабые капиталогенерирующие структуры / О. Демкив // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 3-21. 
 21. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соціологічного дослідження // Соціологічні студії, 2012. – Вип. 1. – С.55-61.
 22. Парламентські вибори 2012 року на Львівщині: «сила бренду», «права радикалізація» і «проблемні перспективи» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 11 (270) червень. 2013. С. 208 – 223.
 23. Статистичне моделювання чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. Білан, Г. Білущак, О. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 21–34 (1,0 друк. арк.) (відомості про включення видання до міжнародних наукометричних баз даних: http://eco-science.net/aboutus.html).
 24.  Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 285-294.
 25.  Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації. – 4-те вид., випр. і доп. / укладач В. М. Піча. – Львів : Новий світ. – 2015. (автор 14 статей).
 26. Religion and International Migration: A Case Study of Ukraine / Yu. Bilan, O. Demkiv, W. Strielkowski // Religions. – 2016. – Vol. VII. – P. 75–82 (Web of Science, відомості про включення видання до міжнародних наукометричних баз даних: http://www.mdpi.com/journal/religions).
 27. Демків О.Б., Савчинський Р.О. Соціальний капітал спільнот Свідків Єгови в західноукраїнському регіоні // Релігія та соціум. Чернівці. Чернівецький національний університет. – 2019. № 1-2. С. 121-142.
 28. Демків О. Б., Савчинський Р. О. Інтерпретація ціннісних категорій учителями шкіл: соціологічна розвідка в контексті реформування сучасної української школи. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 81. – С. 109-126.

Підручники:

 • Соціологія права і девіантної поведінки. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.

Біографія

Демків

Народився 26 квітня 1980 р. у м. Львові.  

Освіта:

 • 2006 – захистив кандидатську дисертацію з соціології на тему „Мережева структура соціального капіталу” зі спеціальності 22.00.03. у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка  (Диплом кандидата наук ДК № 035414);
 • 2002 – 2005  – навчання в аспірантурі історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 1997 – 2002  – навчання на філософському факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Політологія»).

Професійна діяльність:

 • 2008 – присвоєне вчене звання доцента кафедри історії та теорії соціології (Атестат доцента № 020907);
 • 2007 – до цього часу – Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2003 – 2007  – Асистент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/soc/stuff.html#dem);
 • 2006 – 2008  – Науковий співробітник Інституту соціології НАН України;
 • 2005 – 2008  – Доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії;
 • 2001 – 2002 – Журналіст відділу політики Всеукраїнської газети «Високий замок»;
 • 2002 – 2003  – PR-менеджер Незалежного культурологічного журналу «Ї».

Інша професійна діяльність:

 • 2006 – 2007  – Участь у соціологічному проекті «Лінгвістичне конструювання конфліктів на прикордонні»;
 • 2006 – 2007 – Літня школа «ReSET: Rethinking Social Time
  and Space: national, regional and (g)local paradigms in teaching Eastern
  and Central Europe»;
 • 2006 – 2008  – Лектор Львівського обласного Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
 • 2005 – 2006  – Участь у соціологічному проекті «Конструювання історії: від конфлікту інтерпретацій до формування нових ідентичностей на прикордонні»
 • 2005  – стажування в університеті «Метрополітен» (м. Лондон);
 • 2003 – Зимова школа «Teaching Sociology Unconventionaly» (м. Харків);
 • 2002 – Участь у соціологічному проекті «Інформаційне середовище Львова»;
 • 2002 – Стажування у Відділі внутрішньої політики Львівської державної обласної адміністраці;
 • 2001 – Літня школа «Політика нової генерації» (м. Київ);
 • 2000 – Участь у соціологічному проекті «Вплив децентралізації на соціальну політику»;
 • 1999 – Літня школа «Перша львівська школа лідерів» (смт. Яремча).

Громадська діяльність:

 • 2004 – до цього часу – Член Ради Львівського обласного науково-дослідного центру «Історія і сучасність»
 • Виступи на конференціях:
 • «Конструювання фреймів у коммодифікації історичного минулого» // І Конгрес Соціологічної асоціації України (Харків, 15 – 17 жовтня 2009);
 • «Economic Morality of Ukrainian Society in the Cross–National
  European Context // Зустріч науковців у галузі соціогуманітарних дисциплін з країн ЄС та пострадянського простору організована Проектом академічної спільноти (Academic fellowship project) та Інститутом відкритого суспільства (Open society institute)  (Стамбул, 17 травня 2009;
 • «Економічна моральність українського суспільства в європейському контексті» // Міжнародна конференція«Розвиток демократії та демократичної освіти в Україні» (Київ, листопад 2007)
 • «Ґенеза соціології девіантної поведінки та дослідження організаційної девіантності» // Міжнародна наукова конференція «Перший Львівський соціологічний форум» (Львів, травень 2007)
 • «Економічні цінності населення України: конструювання теоретичних рамок аналізу» // Друга міжнародна конференція «Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності» (Луганськ, травень 2007)
 • «Аплікація поняття «моральне підприємництво» у дослідженні економічної моральності сучасного українського суспільства» // Міжнародна конференція «Соціальний простір і час» (Київ, Лютий 2007)
 • «Соціальний капітал українського та польського суспільства: компаративний аналіз на підставі даних Європейського соціального дослідження» // Міжнародна наукова конференція «Процеси метрополізації в прикарпатському регіонів: Жешув – Львів» (Жешув, вересень 2006)
 • «Застосування концепту групового соціального капіталу у дослідженні сучасного українського суспільства» // Міжнародна наукова конференція «Роль соціальних класів, еліт та громадськості у соціальних трансформаціях в Україні» (Київ, травень 2006)
 • «Негативний соціальний капітал у сучасному українському суспільстві» // XІ Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» (Харків, листопад 2005).

 

 

Проекти

1. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006

2. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2007

3. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

4. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

5. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2010

6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

Нагороди

 • 2007 – нагороджений золотою медаллю Фонду імені Н.В. Паніної як «Найкращий молодий український соціолог 2007 року»

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!