Освітньо-професійна програма “Соціологія” (магістр)

Репозиторій кваліфікаційних робіт 

ОПП “Соціологія” (магістр, 2020)

ОПП “Соціологія” (магістр, 2021)

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів

Проєкт ОПП “Соціологія (магістр, 2023)

ОПП Соціологія (магістр, 2023)

Представлення освітньої програми в публічному просторі

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт 2021 рік

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (магістерської) роботи_2023

Виробнича практика_Методичні рекомендації

Виробнича (переддипломна практика)_Методичні рекомендації

Навчальний план підготовки магістра 2021 рік

Навчальний план підготовки магістра 2023 рік

Сертифікати про підвищення кваліфікації викладачів кафедри соціології

Сертифікати здобувачів про проходження онлайн-курсів впродовж навчання

Договори/Меморандуми про співпрацю

Міжнародні договори про співпрацю