Освітньо-професійна програма “Бізнес-соціологія” (бакалавр)

Репозиторій кваліфікаційних робіт

ОПП “Бізнес-соціологія” (бакалавр, 2018)

ОПП “Бізнес-соціологія” (бакалавр, 2020)

ОПП “Бізнес-соціологія” (бакалавр, 2021)

ОПП “Бізнес-соціологія” (бакалавр, 2023)

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів

Представлення освітньої програми в публічному просторі

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт 2021 рік

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Бізнес-соціологія 2020

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Бізнес-соціологія 2021

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Бізнес-соціологія 2023