Освітньо-професійна програма “Бізнес-соціологія” (бакалавр)

ОПП “Бізнес-соціологія” (бакалавр, 2018)

ОПП Бізнес-соціологія 2020

ОПП Бізнес-соціологія 2021

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів