Марусяк Тетяна Сергіївна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Електронна пошта: tetyana.marusyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Соціологія права, правосвідомість, деформації правосвідомості, девіантна поведінка, соціологія громадської думки.

Курси

Публікації

 1. Марусяк Т. С. Деформації правосвідомості: типологія та межі норми /Т.С. Марусяк // Вісник
  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія.
  Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2013. – № 4 (20) – С. 57-62.
 2. Марусяк Т. С. Деформації правосвідомості у сучасному українському суспільстві: соціальний
  контекст та причини виникнення/ Т.С. Марусяк // Міжнародний науковий форум: соціологія,
  психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). –
  Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – Вип. 16. – С.95-103.
 3. Марусяк Т. С. Вияви деформації правосвідомості у середовищі сучасної молоді Львівщини /
  Т.С. Марусяк // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології».-
  Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – Вип. 5. – С.144-148.
 4. Марусяк Т. С. Методи та форми впливу на громадську думку у сучасному українському
  суспільстві/ Т.С. Марусяк // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,
  менеджмент : збірник наукових праць / Ред. кол. : Євтух В. Б. (гол. ред.). – Київ : ТОВ «НВП
  «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 17. – С.106-114.
 5. Marusiak T. S. Confidence in law enforcement and judicial authorities as a part of legal
  consciousness in the modern Ukrainian society // British Journal of Educational and Scientific Studies»
  № 1(23), (January – June). Volume XIІ. “Imperial College Press”, 2016. – 924 р. – Р. 559 – 568 (0,5
  друк.арк.)
 6. Марусяк Т. Ерліх Євген / Т.Марусяк // Історія соціологічної думки: енциклопедичний словник
  довідник / [за наук. ред.. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В. М. Оніщук, Н. М. Цимбалюк та ін.]. –
  Львів: «Новий Світ-2000», 2016.
 7. Соціальні аспекти реформування шкільної освіти в сучасній Україні// Актуальні проблеми
  соціології, психології, . – КНУ ім. Т.Шевченка. Актуальні проблеми соціології, психології,
  педагогіки. 2018 №3-4. С.115-123.
 8. Марусяк Т.С. Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення/ Т.С. Марусяк// Вісник
  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія.
  Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2019. – № 3 (43).-С.94-98.
 9. Марусяк Т. С. Довіра до правоохоронних та судових органів як складова правосвідомості в
  сучасному українському суспільстві Т.С. Марусяк // Матеріали Міжнародної конференція
  студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні трансформації» / за ред..
  А.Горбачика, М.Соболевської, О.Куценко, В.Шелухіна. – К.: Логос, 2015.- С.52-54.
 10. Марусяк Т. С. Громадська думка як об’єкт впливу у сучасному українському суспільстві/
  Т.С. Марусяк // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: Матеріали
  міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15-16 травня 2015 року). Одеса:
  ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С.87-89.
 11.  Марусяк Т. «Нова українська школа»: соціальні аспекти та передумови реформування
  освіти в Україні/ Т.С. Марусяк //Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей XVІІ
  Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (м.
  Харків, 14-15 березня 2019 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C.53-54.
 12. Марусяк Т.С. Соціологічні аспекти вивчення неперервної освіти та освіти дорослих/
  Т.С.Марусяк// Траєкторії сталого розвитку українського суспільства: особистість і кульутра : зб.
  наукових доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 15 листоп. 2019 р. : в 2 ч. / Маріуп.
  держ. ун-т ; гол. ред. Ю. С. Сабадаш ; упоряд. С. Янковський. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С.35-38.

Біографія

image001 (3)

Освіта:      

 • 2009 – 2013 рр. – аспірантка кафедри історії та теорії соціології. Тема дисертації: “Прояви деформації правової свідомості у середовищі сучасної української молоді”.
 • 2007-2011 рр. – правничий факультет ІПО Львівського національного університету ім. І. Франка (спеціаліст-юрист)
 • 2004-2009 рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка, економічний факультет, кафедра соціології (магістр соціології);
 • 1994 -2004 рр. – Тернопільська середня загальноосвітня школа №27.

Ступені:

 • Кандидат соціологічних наук, 2013 р.;
 • Ступінь магістра соціології з кваліфікацією «Соціолог. Викладач соціології», Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009.

Стипендії/досягнення:

 • Сертифікат учасника Школи молодого соціолога «Сучасна Україна в соціологічному вимірі» (31.01 – 5.02.2011 р., м. Дрогобич);
 • Диплом магістра з відзнакою (Львівський національний університет імені І. Франка), 2009;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 2004

Навики: Досвід роботи з: Microsoft Office, SPSS 15.0

Мови: українська – рідна; англійська –середній рівень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!