Козаченко Ольга Олександрівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-80

Електронна пошта: olha.kozachenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціологія сім’ї, стилі життя, соціологія медіа, візуальна соціологія, HR-менеджмент.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях:

1.Козаченко О. Стиль життя: основні підходи до визначення / Козаченко О. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 3. – Львів, 2009. – С. 5–13.

2. Козаченко О. Особливості взаємозв’язків у сучасній багатопоколінній сім’ї / Козаченко О. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2010. – C. 609-613.

3. Козаченко О. Сучасна українська сім’я: занепад чи розквіт? / Козаченко О. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 4. – Львів, 2010. – С. 246–254.

4. Козаченко О. О. Концептуальні основи дослідження “стилю життя багатопоколінної сім’ї” : системний підхід / О. О. Козаченко // Український соціум. – 2011. – № 2 (37).– С. 51–61.

5. Козаченко О. Особливості стилів життя сучасної багатопоколінної сім’ї (на прикладі Львівської області) / Ольга Козаченко // Соціальна психологія. – 2011. – №4 (48). – С. 86–95.

6. Козаченко О. Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект / Ольга Козаченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна . – 2012. – Вип. 6. – С. 244–252.

7. Козаченко О. Соціально-демографічний профіль сучасного українського блогера (на прикладі Інтернет-видань«Кореспондент.net» та «Українська правда») / Ольга Козаченко // Український соціум. – 2013. – №2(45).- С. 41-51.

8. Козаченко О. Музей як соціокультурний феномен: основні трансформаційні тенденції/ Ольга Козаченко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2014. – Вип.16. – С. 117-129.

Статті в наукових виданнях:

 1. Трансформація багатопоколінної сім’ї: аспекти, тенденції та виклики майбутнього / Козаченко О. // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – № 1 (1) – Харків, 2010. – С.114-123;
 2. Козаченко О. О. Соціокультурний простір дому в контексті патріотичного виховання молоді / О. О. Козаченко // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді “Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів” / упор. Д. Точиліна. – Запоріжжя : Акцент, 2013. – С. 419–421.
 3. Козаченко О. Конт Ісидор Марі Огюст Франсуа Ксав’є / О. Козаченко // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 150–151.
 4. Козаченко О. Бокль Генрі Томас / О. Козаченко // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 72–74.
 5. Козаченко О.О. Особливості репрезентацій маскулінних образів: дискурси сучасних телереклам (на прикладі України, Росії та Польщі) // Федоришин О., Козаченко О. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна . – 2017. – Вип. 11. – С. 13-21.
 6. Козаченко О.О. Легітимація ВНЗ у соціальних Інтернет-мережах: пропозиції сучасних українських університетів // Калиняк О., Козаченко О. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна . – 2017. – Вип. 11. – С. 56-59.
 7. Козаченко О.О. Музеї в соціокультурному просторі Львівщини / Козаченко О. // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – №18. – С. 62-66.
 8. Козаченко О.О. Особливості іміджу університету в соціальній мережі Fаcebook (на прикладі Ягеллонського університету та Львівського національного університету імені Івана Франка) / Козаченко О. // “Evropský politický a právní diskurz”. – 2018. – Т. 5. – Вип. 2. – С. 280-285.
 9. Козаченко О.О. Соціалізація індивіда в контексті функціонування ЗМК: теоретико-методологічний аспект / Козаченко О. // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2018. – № 22. – С. 52-59.
 10. Козаченко О.О. Формування бренду закладів вищої освіти: роль соціологічних досліджень. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 16. 2022. С. 89-99.
 11. Козаченко О.О., Марусяк Т.С. Імідж університету у мережі Facebook (Львівський національний університет імені Івана Франка та Ягеллонський університет як case-study): динаміка змін 2017-2023 років. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 16. 2022. С. 133-145
 12. Химович О.С, Марусяк Т.С, Козаченко. О.О. Тенденції змін шкільної освіти як соціальний наслідок міграційних процесів в сучасній Україні. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 16. 2022. С. 111-126

Біографія

kozachenko

Освіта                

 • 2008-2011 – аспірантка кафедри історії та теорії соціології. Тема дисертації: “Особливості стилів життя сучасної української багатопоколінної сім’ї”. Науковий керівник – док.соц.н. Наталія Черниш;
 • 2003-2008 – Львівський національний університет ім. І. Франка, історичний факультет, кафедра історії та теорії соціології;
 • 2004 -2008 – Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії;
 • 2001-2003 – Мала Академія наук, секція історії;
 • 1992 -2003 – Львівська середня школа №95.

Ступені

 • ступінь кандидата соціологічних наук (2012 р.);
 • магістра соціології з кваліфікацією «Соціолог», Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008;

З 2015 р. доцент кафедри історії та теорії соціології, історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка

Навики: досвід роботи з Microsoft Office, SPSS 11.0

Мови:    українська – рідна; англійська – вище середнього; польська  – вище середнього.

Підвищення кваліфікації:

 • Школа-семінар викладачів соціогуманітарних дисциплін «Україна в дзеркалі соціології: дослідження часів незалежності» 1–2 жовтня Черкаси 2015 р, що була організована Соціологічною асоціацією України.
 • Наукове стажування в Інституті соціології Жешівського університету (соціологічно-історичний факультет) в рамках угоди про співпрацю між вищевказаними університетами в період з 7.11.16 по 13.11.16 р.
 • Стажування у Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра соціології та соціальної роботи, 27.03.17 – 27.04.2017 рр., «Вдосконалення навчальної дисципліни “PR-технології”», довідка №564 видана НУ «Львівська політехніка»  від 12. 05.2017.
 • «Вдосконалення викладацької майстерності (6 кредитів)» від Львівського національного університету імені Івана Франка 6.04.23-9.06.23 Сертифікат СВ №02070987/00074-2023.
 • «Прогресивне викладання: складові системи вищої освіти» від ГО Прогресильні (1 кредит) 15.03-19.04.2023 Сертифікат ПВ №0912 від 1 травня 2023

Проекти

 • “Релігія та громадянське суспільство” департаменту “Постсоціалістичної Євразії” Інституту Соціальної Антропології ім. М. Планка (м. Галле, Німеччина). Науковий керівник – докторат В. Наумеску, 2004 р.; інтерв’юер;
 • “Львів – Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей”, Інститут історичних досліджень ЛНУ ім. І. Франка. Наукові керівники – проф. Я. Грицак, д.і.н., проф. Н. Черниш, д.соц.н., д-р О. Маланчук, 2004 р.; інтерв’юер;
 • “Міграція сільського населення до м. Львова у 1960-80-х р.р. ХХ ст.”. Науковий керівник – доц. Г. Бойко, 2005 р.; інтерв’юер;
 • “Постави мешканців м. Львова щодо будівельного втручання в історичну частину міста”, Науковий керівник – ас. В. Середа,канд.соц.н.; дослідниця та інтерв’юер.
 • Аналітик аудиту безпеки територій Сихівського району м. Львова, що проводився в рамках Всеукраїнської акції «Безпечно для жінок – безпечно для всіх» (ГО Молодіжний Жіночий Гендерний центр імені Н.Кобринської), листопад-грудень 2010 р.)
 • Модератор семінару «Гендерна рівність», що проводився в рамках Міжрегіонального Програмного Ярмарку, організованого Міжнародною молодіжною організацією YMCA (серпень 2012 р., м. Київ).
 • Співвиконавиця наукового проекту «Потенційна роль колективних дій у вирішенні проблеми нераціонального лісокористування (на прикладі Рахівського району Закарпатської області)», який переміг на конкурсі малих ґрантів для членів Українського Фулбрайтівського Кола; керівник: проф. кафедри соціології ЛНУ ім. Івана Франка Черниш Н.Й., співвиконавці: доц. каф. соціології ЛНУ ім. Івана Франка Козаченко О.О., візитуючий Фулбрайтівський проф. Сотнік Г., університет Портленду, США; весна-літо 2016 р.
 • Теми в межах робочого часу викладачів кафедри
 • 6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011
 • 7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013
 • 8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015
 • 9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

Нагороди

 • Стипендія Польського міністерсва освіти для двохмісячного наукового стажування у Польщі, березень-квітень 2009;
 • Польсько-Українська Школа «Історія-Політика-Культура» організована Колегією Східної Європи у Вроцлаві та ЦетромСхідно-Європейських студій Варшавського університету (Варшава – Вроцлав, Польща), 2008;
 • Диплом магістра з відзнакою (Львівський національний університет імені І. Франка), 2008;
 • Міжнародна школа з соціології та політології, Канзаський університет та ЛНУ ім. І. Франка (Центр російських, східноєвропейських та азіатських студій), 2006;
 • Школа польської мови та культури, Університет Сілезії в Катовіцах, 2005;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 2003;
 • 2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН, 2003.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!