Химович Оксана Степанівна

Посада: доцент кафедри cоціології, Український центр вивчення громадської думки "Соціоінформ"

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Електронна пошта: oksana.khymovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Міграційні процеси, етносоціологія, усна історія, гендерні дослідження, соціологія спорту.

Курси

Публікації

Публікації в іноземних періодичних виданнях
або у виданнях,
що включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Химович О. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір
  сучасної трудової міграції// Грані. — 2017. — Т. 20, № 11. — С. 91-99.—
  Index Copernicus
 2. Химович О.С. Основні теоретичні концепції у вивченні стереотипів
  /Оксана Химович // ВІСН. ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. Серія
  соціол. 2018. Вип.12. С. 158-172, Ser. Sociol. 2018. Is.12. P. 158–172 .— Index
  Copernicus

Публікації в фахових виданнях

 1.  Химович О. С. Еміграційна активність жіночого населення в Україні /
  О. Химович // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів :
  ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 2. – С. 363-367.
 2.  Химович О. С. Cоціальний портрет українських жінок – трудових
  мігранток крізь призму їхніх спогадів / О. Химович // Вісник Львівського
  університету. Серія соціологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 7. –
  С. 213-224.
 3.  Химович О. С. Стереотип: теоретико-методологічні підходи до
  інтерпретації / О. Химович // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та
  практики. – 2013. – Вип. 59-60. – С. 66-76.
 4. Химович О. С. Оцінка рівня етносоціальної дистанційованості серед
  населення Львівщини / Оксана Химович // Нова парадигма. – 2014. – Вип. 123.
  – С. 205-216.
 5. Химович О. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір
  сучасної трудової міграції / Оксана Химович // Грані. — 2017. — Т. 20, № 11. —
  С. 91-99.
 6. «Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник»  / За  наук. ред. д. со ціол. н., проф. каф. соціології та соціальної роботи НУ «Львівська Політехніка» В.М. Піча – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. –686 с.   (Токвіль, Зборовський, Ліпсет). 
 7. Ровенчак О., Химович О. Ідентичність потенційного міґранта і
  міґраційна ідентичність: формування і відповідні практики /Ольга Ровенчак,
  Оксана Химович // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2018. — № 2. —
  С. 97-116.
 8.  Химович О.С. Основні теоретичні концепції у вивченні стереотипів
  /Оксана Химович // ВІСН. ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. Серія соціол.
  2018. Вип.12. С. 158-172, Ser. Sociol. 2018. Is.12. P. 158–172
 9. Химович О.С. Феномен толерантності та консолідації нації (на прикладі сучасного українського трудового мігранта) // Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі/Т. Каменська, Я. Курчевський, П. Ожеховський та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісієнко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2020. – С.145-156. 

Публікації в інших виданнях

 1. Тетяна Лапан, Оксана Химович. Еміграційна активність жіночого
  населення в Україні. Євроатлантичний вибір України: погляд молоді:
  Матеріали наукової конференції. Львів, 30 жовтня 2007 р. – Львів: ЛОЦРНМ,
  2007 – С. 77 – 82.
 2. Химович О. С. Порівняльний аналіз рівня етносоціальної
  дистанційованості серед населення Львівщини, що мають досвід трудової
  міграції / О. Химович // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи.
  ІІ Конгрес САУ : тези доповідей (Харків, 17 – 19 жовтня 2013 р.) – Х. : ХНУ
  імені В. Н. Каразіна., 2013. – С. 85-87.
 3. Khymovych O.The impact of labor migration on economic and national
  security of a state (Jagiellonian University and Ivan Franko National University of
  Lviv as case study) / O. Khymovych // Collection of abstracts of the international
  research and practical conference “Contenporary social-economic issue of PolishUkrainian cross-border cooperation”. – Warsaw. – 2017. – P.88-89.
 4. Химович О.С. Трудова міграція в житті сучасної української жінки / Роль
  жінки у Церкві та в сучасному українському суспільстві / Комісія УГКЦ у
  справах мирян. – Львів, 2019. – С. 125-142 (0.5 арк.) .
 5. Під керівництвом Химович О.С., Руда О. Образ іншого у свідомості американських учнів / перемога у конкурсі наукових робіт
 6. Lapan T., Hymovych O. Сollective memory of Ukrainian and Belarusian
  Ostarbeiters on forced labor in III Reich) // International Scientific Conference “
  Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation”
  organized on November 15-16,2018 at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National
  University in Ivano-Frankivsk.

Навчально-методичні видання

 1. Химович О. Алексіс-Анрі-Шарль Клерель де Токвіль // Історія
  соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук.
  ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін]. – Львів :
  «Новий Світ-2000», 2016. – С. 237-238 (0,1 др.арк.);
 2.  Химович О. Гарольд Юхимович Зборовський // Історія соціологічної
  думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі
  [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін]. – Львів : «Новий Світ2000», 2016. – С. 430-431 (0,1 др.арк.);
 3. Химович О. Сеймур-Мартін Ліпсет // Історія соціологічної думки:
  навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі [Н.В.
  Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін]. – Львів : «Новий Світ-2000»,
  2016. – С. 346-347 (0,1 др.арк.).
 4. Химович О. Феномен толерантності та консолідації нації на прикладі
  сучасного українського трудового мігранта./ Монографія (прийнято до друку).

Біографія

Дата народження: 25.10.1987

Освіта:

 • 2009-2013 рр. – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра історії та теорії соціології

Захист кандидатської дисертації відбувся 02.06.2015 у спеціалізованій вченій раді ХНУ ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації “Роль трудової міграції у формуванні етнічних та національних стереотипів сучасних заробітчан”.

 • 2008 – 2009 рр. – студент магістерської програми з соціології, історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, диплом магістра соціології. Соціолог, викладач соціології.
 • 2004 – 2008 рр. – студент історичного факультету, спеціальність Соціологія, Львівського національного університету ім. І. Франка, диплом бакалавра соціології.
 • 1994 – 2004 рр. – Миколаївська середня загальньоосвітня школа №.1 у Львівській області.

Досвід роботи:

Грудень 2007 – 2008 рр. участь в якості інтервюера в Канадсько-Українському проекті Центру Дослідження української спадщини Коледжа Св. Томаса  Мора при Саскачеванському університеті «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: селянський досвід».

Листопад-грудень 2008 р. проект «Ініціативи міської Ради» (серія соціологічних досліджень по проблемам міста), розробка вибірки для досліджень.

Січень 2008 р. учать в якості інтервюера в проекті participation “Бібліотека в інформаційному просторі м.Львова.

2007, 2010, 2015 рр. участь у екзіт-полі на парламентських виборах у Львівський області (супервізор Зайцева Н., центр соціологічних та маркетингових досліджень СОЦІОІНФРМ)

Квітень-травень 2007 р. участь в якості менеджера в реалізії проекту «Постави мешканців м. Львова щодо збереження пам’яткоохоронної зони» на замовлення НГО Опора.

Березень 2010 р. асистент міжнародного соціологічного проекту «Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей» (Донецьк-Житомир-Київ-Львів-Херсон).

Квітень-травень 20012 р. асистент у проекті «THEMIS».

З 2013 р. Співорганізатор та модератор щорічного моніторингу опитування «Омнібус», проведеного кафедрою соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015р. модератор 2 ФГД для студентів та викладачів Львівського національного університету стосовно якості викладання та освітні проблем, що був проведений у м. Львів, організований Львівським національним університетом імені І. Франка та Українською Асоціацією Соціологів.

2016 р. Участь у проекті «Knowledge Engineering for SOSIEL Systems» (Безпосередній організатор Garry Sotnik, Complexity/Systems Science Program, Environmental Science and Management, School of the Environment, Portland State University).

Маю досвід співробітництва з іноземними науковцями: зокрема, виступала організатором реалізації наукових проектів для співробітників Саскачеванського університету, Варшавського університету. Наукові інтереси зосереджені на вивченні соціальної статистики, якісних методів у соціології, міграційних процесів, етносоціології, гендернихі досліджень. Маю досвід планування, організації та проведення досліджень різного соціопроблемного спрямування, написання аналітичних звітів, методичних рекомендацій.

Участь у семінарах, конференціях, майстер-класах

2009 р. “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка” (м. Львів,).

2010 р. IV Львівський соціологічний форум “Соціологія в умовах кризового суспільства” (м. Львів,).

2012 р. IХ Міжнародній науково-практичній конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації України і соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна “Якубинська наукова сесія” (м. Харків,).

2012 р. VІ Львівському соціологічному форумі “Дискретність чи неперервність? (Ре)інституціоналізація соціології в Україні” (м. Львів,).

2013 р. ІІ Конгресі Соціологічної асоціації України (Харків,).

2014 р. VІІІ Львівському соціологічному форумі “Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції” (Львів,).

 • р. ІХ Львівський соціологічний форум (м. Львів,).

2016р. ХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Якубинська наукова сесія», (м. Харків,).

Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів (окрім ґрантів на поїздки)

1) Модератор фокус-груп для проекту ЄС-ПРООН “Міста доброчесності” (жовтень 2019)

2) Координатор та модератор двох хвиль дослідження у сфері протидії туберкульозу: причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу, на замовлення ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю.Саєнка» Інституту соціології НАН України (червень — вересень 2019 р.)

2) Координатор всеукраїнського опитування щодо «Ментального здоров’я і самопочуття ВПО: копіювання тактик у суспільствах охоплених конфліктом», для Університету Бірмінгему (2018  р.)

3)Координатор всеукраїнського опитування 2000 осіб в рамках проекту «Культура історична у процесі змін», для Colleium Civitas (2018-2019)

4) Менеджер польового дослідження (опитування 1500 переселенців) у м.Харків та м.Львів, для університету Маямі (2018-2019 р.).

5) Модератор репутаційного дослідження для компанії «Перфектні рішення» (30 інтерв’ю) (2018 р.).

Науково-дослідна робота

К.соц.н. Химович О.С. брала участь (в межах робочого часу) у науково-дослідній темі кафедри історії та теорії соціології “Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей та інституціональний розвиток у сучасному українському суспільстві: глобальний та регіональний контекст” (січень 2011 р. – грудень 2013 р.; номер державної реєстрації роботи: 0111U005522) та «Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві»», номер державної реєстрації 0114U004137, терміни виконання: 01.01.2014 р. – 31.12.2016 р.

Громадська робота

Аналітик проекту «Реконструкція та розвиток старого міста», для Німецького бюро технічного співробітництва GIZ, грудень 2016-січень 2017.; співаналітик у дослідницькому проекті «Стратегія розвитку громад малих міст», для ГО «ЦеГрін», Лютий 2017 р.,  аналітик у проекті «Безоплатна правова допомога» березень – червень 2017 р.; співаналітик на етапі тестування інструментарію у проекті «Збройний конфлікт і його наслідки в Україні», для Університету Майамі, лютий – травень 2017 р.; інтер’юер польового дослідження (опитування 500 переселенців) у м. Харків та м. Львів, для університету Колорадо-Денвер березень-травень 2017 р.

 Наукове стажування

01.10. – 15.12.2008 р. проходила стажування у Львівській міській раді (у відділі пресслужби).

01.02.- 05.02.2015 р. Школа молодого автора (м. Івано-Франківськ).

11-17 квітня 2018 — Наукове стажування на соціологічно-історичному факультеті Жешівського університету (Польща) під керівництвом проф. Г. Котарського.

22 квітня — 31 травня 2019 р. — Наукове стажування на кафедрі соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська Політехніка”  з метою вдосконалення спеціальних та науково-методичних фахових компетенцій.

Членство у професійних наукових та громадських організаціях

З 2014 р. по нинішній час Член Соціологічної асоціації України

Додаткові знання:

 • Знання Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access та SPSS
 • Знання мов: українська, англійська

 

Проекти

Грудень 2007 – 2008 рр. участь в якості інтервюера в Канадсько-Українському проекті Центру Дослідження української спадщини Коледжа Св. Томаса  Мора при Саскачеванському університеті «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: селянський досвід».

Листопад-грудень 2008 р. проект «Ініціативи міської Ради» (серія соціологічних досліджень по проблемам міста), розробка вибірки для досліджень.

Січень 2008 р. учать в якості інтервюера в проекті participation “Бібліотека в інформаційному просторі м.Львова.

2007, 2010, 2015 рр. участь у екзіт-полі на парламентських виборах у Львівський області (супервізор Зайцева Н., центр соціологічних та маркетингових досліджень СОЦІОІНФРМ)

Квітень-травень 2007 р. участь в якості менеджера в реалізії проекту «Постави мешканців м. Львова щодо збереження пам’яткоохоронної зони» на замовлення НГО Опора.

Березень 2010 р. асистент міжнародного соціологічного проекту «Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей» (Донецьк-Житомир-Київ-Львів-Херсон).

Квітень-травень 20012 р. асистент у проекті «THEMIS».

З 2013 р. Співорганізатор та модератор щорічного моніторингу опитування «Омнібус», проведеного кафедрою соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015р. модератор 2 ФГД для студентів та викладачів Львівського національного університету стосовно якості викладання та освітні проблем, що був проведений у м. Львів, організований Львівським національним університетом імені І. Франка та Українською Асоціацією Соціологів.

2016 р. Участь у проекті «Knowledge Engineering for SOSIEL Systems» (Безпосередній організатор Garry Sotnik, Complexity/Systems Science Program, Environmental Science and Management, School of the Environment, Portland State University).

Маю досвід співробітництва з іноземними науковцями: зокрема, виступала організатором реалізації наукових проектів для співробітників Саскачеванського університету, Варшавського університету. Наукові інтереси зосереджені на вивченні соціальної статистики, якісних методів у соціології, міграційних процесів, етносоціології, гендернихі досліджень. Маю досвід планування, організації та проведення досліджень різного соціопроблемного спрямування, написання аналітичних звітів, методичних рекомендацій.

Нагороди

 • Липень 2008 – диплом бакалавра соціології, Львівський національний університет імені І.Франка
 • Липень 2009 – диплом магістра соціології, Львівський національний університет імені І. Франка 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!