Видавничий доробок викладачів кафедри соціології

Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб. Коваліско Н.В., Бубняк С.М.

_________________________________________________________________

Збірник тез ЛСФ 2021_Сучасні соціальні трансформації


Соціологія: теорії середнього рівня

Анотація навчального посібника Соціологія теорії середнього рівня 2020

Соціологія Теорії середнього рівня за ред Ю.Ф. Пачковського Навч. посібник 2020


     Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність_2019 р._Анотація

Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність 2019 р.


       Черниш Н.Й. Соціологія_Анотація

Черниш Н.Й. Соціологія 


Анотація Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці 2018

Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці Текст 2018


Анотація Пачковський Ю.Ф. Максименко А.О


Анотація Соціологія Підручник 2011 docx


Анотація навчального посібника Соціологія і психологія 2009


 


 
 

 


Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Проекції нерівності: глобальна, локальна, економічна, соціологічна // Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років: колективна монографія

Dinamika sprinyatta center


Kovalisko N.V. Dominant conjunction in the study of stratification orders: positions&dispositions // Ukrainian sociology in the 21st century: theory,methods,research results

Kovalisko N.V. Dominant conjunction in the study of stratification orders positions&dispositions…


Kovalisko N. Specificity of Cross-border Mobility in the Context of Ukrainian-Polish Cooperation

Pachkovskyy Y. Ukrainian-Polish educational space of higher education: challenges and prospects for cross-border cooperation


Komertsiina reklama i spozhyvannia Kovalisko Gerus


Коваліско Н. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в Україні (регіональний аспект)