Освітньо-професійна програма “Прикладна соціологія” (бакалавр)

ОПП “Прикладна соціологія” (бакалавр, 2018)

ОПП Прикладна соціологія 2020

ОПП Прикладна соціологія 2021

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів