Освітньо-професійна програма “Прикладна соціологія” (бакалавр)

Репозиторій кваліфікаційних робіт 

ОПП “Прикладна соціологія” (бакалавр, 2018)

ОПП “Прикладна соціологія” (бакалавр, 2020)

ОПП “Прикладна соціологія” (бакалавр, 2021)

ОПП “Прикладна соціологія” (бакалавр, 2023)

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Протоколи зустрічей із стейкхолдерами

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів

Представлення освітньої програми в публічному просторі

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт 2021 рік

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Прикладна соціологія 2020

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Прикладна соціологія 2021

Навчальний план підготовки бакалавра_ОПП Прикладна соціологія 2023