Гуменний Віктор Леонідович

Посада: доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій, заступник декана історичного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-29

Електронна пошта: viktor.humennyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Історія Стародавнього Риму, Римська імперія, Парфія, Близький Схід та Вірменія у перші століття нової ери, соціальна історія та культура східних провінцій Риму та римо-іранського пограниччя, зовнішня політика Римської імперії.

Курси

Публікації

Основні наукові праці:

Дисертації, автореферати:

Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів, 2018. – 295 с.

Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів, 2019. – 20 с.

Вибрані статті, тези, матеріали:

 1. Східна місія Германіка Цезаря (18-19 рр. н.е.) крізь призму офіційних актів сенату. Наукові  праці  історичного  факультету  Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2015. Випуск 44. Том.2. С. 28-31.
 2. Внутрішньополітична боротьба в Царстві Аршакідів і східна політика Риму (епоха  Августа  і  Тіберія). Східний  світ.No2-3.  Київ:  Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2016. С. 11-16.
 3. Храм Марса Месника (Templum Martis Ultoris) та офіційна пропаганда східної політики Риму в епоху Августа. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2016. Випуск 45. Том.2. С. 124-128.
 4. Східне прикордоння  і  зовнішня  політика  Риму  у  ІІ –на початку  ІІІ  ст.  н.е.:  стан  і    перспективи  археологічних  досліджень. Вісник Інституту археології. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Випуск 11. С. 36-48.
 5. Провінційна адміністрація та  східна  політика  Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв. Актуальні  проблеми  вітчизняної  та  всесвітньої історії.Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. Випуск 19. С. 20-27.
 6. Образ Парфянських  кампаній  Антонінів  і  політична пропаганда  Римської  імперії  у  ІІ  ст.  н.  е. Проблеми  гуманітарних  наук. Серія «Історія».Дрогобич, 2016. Випуск 38. С. 219-233.
 7. Офіційна пропаганда і східна політика Римської імперії у першій половині І ст. н.е. (за нумізматичними джерелами). Актуальні проблеми вітчизняної та   всесвітньої   історії:   збірник.   наукових   праць   Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2016. Випуск 28. С. 190-202.
 8. Римська військова присутність у Дура-Европос в контексті парфянських  кампаній  Северів. Проблеми  гуманітарних  наук.  Серія  «Історія». Дрогобич, 2017. Випуск 40. C. 184-196.
 9. Антикознавчі студії Казімєжа Міхаловського у Львівському університеті міжвоєнного періоду. Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2016. Випуск 20. С. 93-109.
 10. Senatus consultum de Cn. Pisone patre у контексті взаємин Римської імперії та Парфії на початку І ст. н.е. Стародавнє Причорномор’я. Одеса, 2016. Вип. XI. С. 156-162.
 11. Військові гарнізони на території Близького Сходу і парфянські кампанії Риму у ІІ – на початку ІІІ ст.н.е (за епіграфічними джерелами. Стародавнє Причорномор’я. Одеса, 2018. Випуск XIІ. C. 166-171.
 12. Парфянські кампанії доби Северів та офіційна пропаганда Римської імперії наприкінці ІІ — на початку ІІІ ст. н. е. Laurea III. Античный мир и Средние века. Харків, 2019. С. 48-51.
 13. «Tumultus Iudaicus»? Парфянська кампанія Траяна та повстання 116-117 рр. н.е. у Месопотамії. Старожитності. Харківський історико-археологічний щорічник. Том 16 (2018). Харків, 2019. С. 8-17.
 14. Euphr. і окремі проблеми римської військової присутності на території Сирії впродовж першої половини ІІІ ст. н. е. История античного мира и средневековья в университетах Украины. К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина. Тезисы докладов Международной научной конференции (Харьков, 25–26 октября 2018 г.). Харків, 2018. С. 24-28.
 15. «Зайняв Фраат престол Кіра»: образ Парфії і пам’ять про Ахеменідів в римській літературній традиції доби Августа.XXI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (17-18 листопада 2017 р.). Київ: Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 2017. С. 10-11.
 16. Garrisons of Syria and Rome’s military strategy during the late second-early third centuries CE Parthian campaigns: the case of Dura-Europos. 24.International Limes Congress. Serbia, September 2018. Book of Abstracts. Belgrade,2018. P. 47.
 17. Depicting Imagined Victories: Visual Representation of the Parthian theme in Early Imperial Roman Coinage. PECLA 2019. Visual culture in classical world. Book of abstracts. 16-17.12.2019. Celetna 20, Prague. Prague, 2019. P.17-18.

Біографія

Народився 22.10.1993 р. у м. Тернопіль.

Навчання:

У 2010 році закінчив Тернопільську спеціалізовану школу №29 із поглибленим вивченням іноземних мов.

2010-2014 рр. – історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, бакалавр історії.

2014-2015 рр. – історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр історії.

2015-2018 рр. – аспірантура, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія.

Професійна діяльність:

З листопада 2017 – старший лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.

З вересня 2018 року – асистент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (з вересня 2019 року – за основним місцем праці).

Наукова діяльність:

Кандидат історичних наук (2019). Тема дисертації: «Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.)», спеціальність: 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник: доцент, кандидат історичних наук О.Г. Бандровський.

Автор понад 30 наукових праць присвячених історії Римської імперії, Парфії, історії Близького Сходу та Вірменії в античну добу.

У 2018-2020 учасник ряду міжнародних форумів, семінарів та конференцій у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Чехії. У 2018 р. – учасник 24-го Міжнародного конгресу з вивчення Римського Лімесу (Limes Congress – International Congress of Roman Frontier Studies).

Стажування, участь у проектах, додаткова освіта та кваліфікації:

2017 р. – наукове стажування у Варшавському університеті (робота над індивідуальним дослідницьким проектом: «Miasto Bliskiego Wschodu w polityce Rzymu i Partii w I – na początku III w. n.e. (na przykładzie Palmiry i Dura Europos)», науковий консультант – професор, доктор габілітований Т. Валішевський, Центр Середземноморської археології Варшавського університету, директор).

2016-2017 рр. – участь у низці міжнародних літніх шкіл та міжнародній сертифікатній програмі з гебраїстики та семітології на базі НУ «Острозька академія».

2019-2020 – участь у міжнародній дослідницькій ініціативі «Hellenistic Central Asia Research Network».

Проекти

Стажування, участь у проектах, додаткова освіта та кваліфікації:

2017 р. – наукове стажування у Варшавському університеті (робота над індивідуальним дослідницьким проектом: «Miasto Bliskiego Wschodu w polityce Rzymu i Partii w I – na początku III w. n.e. (na przykładzie Palmiry i Dura Europos)», науковий консультант – професор, доктор габілітований Т. Валішевський, Центр Середземноморської археології Варшавського університету, директор).

2016-2017 рр. – участь у низці міжнародних літніх шкіл та міжнародній сертифікатній програмі з гебраїстики та семітології на базі НУ «Острозька академія».

2019-2020 – участь у міжнародній дослідницькій ініціативі «Hellenistic Central Asia Research Network».

Нагороди

2013 р. – Академічна стипендія імені Михайла Грушевського.

2018 р. – лауреат премії ЛОДА і ЛОР працівникам наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!