Кащук Олександр Ярославович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-20

Електронна пошта: oleksandr.kashchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

історія Церкви, патристика, візантійська християнська політична теорія, церковно-державні відносини у Візантії, еклезіологія

Курси

Публікації

  1. Istota i cechy niebiańskiego szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego // Analecta Cracoviensia. – Kraków: Wydawnictwo naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. – R. XL. – S. 153-163.
  2. Християнська мораль як запорука утвердження суспільства у вченні Августина Аврелія // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012.– Вип. 28. – С. 93-96.
  3. Роль Римського єпископа у засудженні аріанського вчення на І Вселенському Соборі в Нікеї // Наукові записки: серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 7. – С. 88-101.
  4. Idea pentarchii jako rękojmia jedności Kościoła w dobie ikonoklazmu. Stanowisko Teodora Studyty // Vox Patrum. – Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012. – Z. 32. – Т. 58. – S.201-220.
  5. The Attitude of the Pro-Arian Bishops Towards the Emperor in the Period of Reception of the Nicene Christology (325-381) // Vox Patrum. – Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  2014. – Z. 34. –Т. 61. – S. 137-155.

Біографія

foto1202

Народився 26.05.1980 р. у м. Броди. Доктор теологічних наук, доктор історичних наук. Після закінчення Ільковицької середньої школи (Сокальський район, Львівська область) у 1997р. поступив на богословський факультет Люблінського католицького університету (Республіка Польща). В 2001 р. захистив магістерську роботу на кафедрі латинської патрології цього університету. У 2001-2005 рр. навчався в аспірантурі в Інституті історії Церкви Люблінського католицького університету. В 2006 р. захистив дисертацію на тему “Концепція щастя в “Moralia in Iob” св. Григорія Великого” і здобув науковий ступінь доктора теологічних наук в галузі історії Церкви і патрології. В 2009 р. в Національному університеті “Острозька академія” пройшов переатестацію закордонного наукового ступеня і отримав ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю “релігієзнавство”.

У 2006-2013 рр. працював на посаді асистента кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1 вересня по 31 жовтня 2013 р. займав посаду доцента кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 1 листопада 2013 р. працює на посаді доцента кафедри історії середніх віків та візантиністики цього ж університету.

В 2013-2017 рр. – викладав курс давньогрецької мови для докторантів Інституту історії Церкви Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ
В червні 2015 р. присвоєно звання доцента кафедри історії середніх віків та візантиністки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
В 2016-2019 рр. навчався в докторантурі на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
З вересня 2019 р. продовжує працювати на посаді доцента кафедри історії середніх віків та візантиністики.
11 лютого 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Тема: «МОНОТЕЛІТСТВО У ВІЗАНТІЇ VII СТОЛІТТЯ: ДОКТРИНА, ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ ВЛАДИ»; науковий консультант: проф. Войтович Леонтій Вікторович, д.і.н.; спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія; захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, Львів, вул. Університетська, 1)
В вересні 2021 р. переведено на посаду професора кафедри історії середніх віків та візантиністики.
З 1 березня 2023 р. призначено завідувачем кафедри історії середніх віків та візантиністики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!