Історія розвитку озброєнь та військових технологій

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Войтович Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Історія розвитку озброєнь та військових технологій” є формування необхідних теоретичних знань з історії розвитку озброєнь та військових технологій на різних етапах розвитку суспільства, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

            знати:

основні етапи і проблеми розвитку та еволюції озброєнь та військових технологій, перебіг дискусій навколо цих проблем на сучасному етапі.

            вміти:

класифікувати і аналізувати джерела та історіографію, оцінювати, співставляти і порівнювати рівень, стан і розвиток озброєнь та військових технологій, напрямки і шляхи запозичень їх конструкцій, впливи їх рівня на загальний стан розвитку військової справи і перебіг бойових дій.

Рекомендована література

Базова:

 1. Holmes R. The World Atlas of Warfare: Military Innovations that Changed the Course of History. – New York, 1988. – 549 p.
 2. Бехайм В. Энциклопедия оружия. – Санкт-Петербург, 1995. – 576 с.
 3. Шокарев Ю. В. История оружия. Артиллерия. – Москва, 2001. – 270 с.
 4. Bailey J. B. A. Field Artillery and Firepower. – Annapolis, 2004. – 354 p.
 5. 5. Энциклопедия танков. Полная энциклопедия танков мира 1915–2000 г. / Сост. Г.Л.Холявский. – Минск, 2006. – 576 с.
 6. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. – Москва, 1999. – 944 с.
 7. Дельбрюк Г. История военного искуccтва в рамках политической истории: в 4 томах. – Санкт-Петербург, 2001. – 418+354+450+570 с.
 8. Стоун Д.К. Большая энциклопедия оружия и доспехов. – Москва. 2008. – 767 с.
 9. Энциклопедия военной мысли / Под ред. П. Тоураса. – Москва, 2002. – 736 с.
 10. Клаузевиц К. О войне. – Москва–Санкт-Петербург, 2007. – 864 с.
 11. Наполеон Бонапарт. О военном искусстве. Избранные произведения. – Москва, 2003. – 800 с.

Допоміжна:

 1. Arms, Armies and Fortifications in the Hundred Years War / Еd. by A. Curry and M. Hughes. – Woodbridge, 1994. – 240 р.
 2. 13. Aviation History. – New York, 1996. – 512 p.
 3. Favier J. La Guerre de Cent Ans. – Paris, 1980. – 678 p.
 4. 15. Allmand Ch. Society at War. The Experience of England and France during the Hundred Years War. – Woodbridge, 1998. – 256 р.
 5. Oman Ch.W. The Art of War in Middle Ages : in 2 vols. – London, 1999. – 526 + 459 p.
 6. Войтович Л. Військо і військова організація // Історія української культури. – Т. 2. Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – Київ, 2001. – С. 93–110.
 7. Войтович Л. Зародження професійного війська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21. Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів, 2012. – С. 164–175.
 8. Войтович Л. Козацька піхота: озброєння, організація, бойові можливості на тлі європейської лінійної піхоти кінця XV – середини XVII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 64–79.
 9. Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва. Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVІ ст.). – Харків, 2017. – 894 с.
 10. Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва. Т. 2. Від професійних найманих армій до масових мобілізаційних армій (початок ХVІ – початок ХХ ст.). – Харків, 2018. – 970 с.
 11. 20. Жданов Л. Полная энциклопедия кораблей и судов. – Москва, 2009. – 312 с.
 12. 21. Меринг Ф. История войн и военного искусства. – Санкт-Петербург, 2000. – 528 с.
 13. 22. Овсінський Ю., Войтович Л. Військова справа // Войтович Л., Козак Н., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum: Середні віки. – Львів, 2010. – С. 371–398.
 14. Пенской В. Великая огнестрельная революция. – Москва, 2010. – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус