Масик Роман Володимирович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: roman.masyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія науки і техніки, історіографія, історичне краєзнавство, історія монументальної скульптури, економічна історія Польщі у 1920–1930 рр.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Крайове археологічне товариство у Львові (1875–1890) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2008. – Вип. 9–10. – С. 157–170.

Генеалогічні дослідження польських історичних товариств Львова останньої чверті ХІХ–30-х рр. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Т. 19–20. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 278–282.

Діяльність Львівського доісторичного товариства (1932–1939) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – № 5 (96). – Донецьк: Український культурологічний центр, 2009. – С. 58–61.

Військова тематика в монументальній скульптурі радянського Львова (в співавторстві) // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, м. Львів, 15 квітня 2010 р. – С. 697–702.

Товариство шанувальників минувшини Львова (1906–1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 263–280.

Львівське відділення Польського краєзнавчого товариства // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції. 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 49–58.

Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20 – 30-і роки ХХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Вип. 21. – Львів, 2012. – С. 544–555.

Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова: монографія / Ігор Мельник, Роман Масик. – Львів : Апріорі, 2012. -320 с.; 540 іл.

Польське економічне товариство у Львові (1921–1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 187–201.

Проблема нелегальної торгівлі у міжвоєнній Польщі в обговореннях Промислово-торгової палати у Львові // Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 143–147.

Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 206–220.

Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини) // Х міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”. – Дніпро, 27–28 жовтня 2016 р. – К., 2016. – С. 93–95.

Державне регулювання цін на товари першої необхідности у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 191–212.

 Нафтовидобування у міжвоєнній Польщі / Роман Масик // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 790–802.

Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі  (1920–1939) / Роман Масик // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 180–191.

Туризм у Східній Галичині в міжвоєнний період: історико-економічний аспект / Роман Масик // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19–20. C. 435–448.

Біографія

Народився 7 серпня 1983 р. у Львові. У 2000–2005 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Польські наукові історичні товариства Львова кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток і формування інтелектуального середовища».

З 2008 р. працює асистентом кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка, від – 2012 р. – доцент цієї ж кафедри.

Проекти

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Силабус з курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з курсу Історичне краєзнавство

Опис навчальної дисципліни “Історичне краєзнавство” для студентів Історичного факультету

Робоча програма з дисципліни спеціалізації Соціально-економічна історія України для студентів магістрів історичного факультету

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Робоча програма з курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!