Замки і фортеці Західної України

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Масик Р. В.Ісо-21c, Ісо-22c, Ісо-23с

Опис курсу

У навчальній дисципліні «Замки і фортеці Західної України» розглядається історія фортифікаційного будівництва в західному регіоні України, використання цих будівель після втрати первинного призначення. Окремо зауважується військово-історичне й культурне призначення замків і фортець. Простежуються особливості будівництва й функціонування оборонних споруд в Західній Україні в різні історичні епохи. Розглядаються перебудови замків й фортець у зв’язку з розвитком військової справи й тенденціями в архітектурі. Вивчається життєвий шлях власників замків. Розглядається відображення оборонних споруд в народній творчості й мистецтві.

 

Метою вивчення дисципліни «Замки і фортеці Західної України» є: дати студентам ґрунтовні знання про розвиток оборонної архітектури в Галичині, Волині, на Буковині, Закарпатті, Поліссі й західному Поділлі, ознайомити з її основними віхами.

 

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з основними дослідженнями з історії оборонної архітектури Західної України;
 • навчити слухачів дисципліни користуватися основними методами та інструментарієм історії фортифікаційного будівництва;
 • показати особливості будівництва європейських замків;
 • ознайомити студентів з історією замків й фортець Західної України;
 • показати залежність перебудов фортифікаційних споруд від розвитку військової справи, політичних й економічних змін.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вечерський В. Фортеці й замки України. – Київ, 2011.
 2. Івченко А. С., Пархоменко О. А. Україна. Фортеці, замки, палаци. – Київ: Картографія, 2009.
 3. Лесик О. В. Замки та монастирі України. – Львів: Світ, 1993.
 4. Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України – Львів: Центр Європи, 2005.
 5. Прибєга Л. Замки та фортеці. – Київ: Мистецтво, 2007.
 6. Пустиннікова І. С., Безпалова Н. Ю. Середньовічні замки Європи. – Харків: «Mikko Сервіс».
 7. Пустиннікова І. С. Україна. 101 стародавній замок. – Харків: «Веста», 2009.
 8. Пшик В. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини ХІІІ – XVIII ст. (Каталог-інформатор). – Львів: Товариство прихильників фортець та палаців, Карпатська фундація, 2008.
 9. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження: Навчальний посібник. – Київ, 2007.
 10. Трубчанінов С. Країна замків і фортець. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007.

 

Додаткова література:

 1. Андрушко І. Сучасний стан збереженості замків на Поділлі та проблеми їх реставрації // Фортифікація України. Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 29–30.
 2. Бевз М. Жовква – ренесансне ідеальне місто. Українська реалізація концептуальної схеми П’єтро Катанео // Історична, мистецька, архітектурна спадщина Жовкви. Проблеми охорони, реставрації, використання / Збірник матеріалів українсько-польського науково-практичного семінару. – Жовква, Львів, 1998. – С. 36–43.
 3. Білан М. Відгомін віків: Путівник по туристичному маршруту Львів – Олеський замок. – Львів, 1978.
 4. Білащук Т. Оборонні споруди Львова XIV–XVIII ст. Історичні дослідження і збережені пам’ятки // Збірник статей національного університету Львівська політехніка. – Львів, 2012. – С. 68–74.
 5. Боярчук П. Про що мовчить стара Олика. – Луцьк: Надстиря, 2009.
 6. Варга С. Мукачівський замок Паланок. – Ужгород, 2002.
 7. Возницький Б. Олеський замок. – Львів, 1978.
 8. Галицька брама: Замки Львівщини. –2003 – № 10–12 (106–108).
 9. Галицька брама: Золочів. – 2007. – № 1–2 (145–146).
 10. Галицька брама: Фортифікації Львова. –1998 – №3 (39).
 11. Ґудзяк Т. Як згадаю, серце в’яне, Поморяни, Поморяни: краєзнавчі нариси. – Львів: Astroliabiia, 2020.
 12. Данилейко В. М. Село Кривче та замок Контських, згідно нових архівних та іконографічних даних // Наукові записки. Видання Національного заповідника «Замки Тернопілля». – 2018. – №8. – С. 244–251.
 13. Дзембас О. Хронологічні горизонти пам’ятки Невицький замок // Закарпатський краєзнавчий музей. Науковий збірник. – 2004. – Вип. VI. – С. 180–190.
 14. Дзембас О. В. Хронологічні горизонти та етапи забудови Невицького замку // Carpatica – Карпатика. Давня історія України і суміжних регіонів. – 2001. – Вип.13. – С. 249–257.
 15. Дзембас О., Кобаль Й. Невицький замок. – Ужгород, 2005.
 16. Дубенський замок-Х. Історія та постаті: переосмислення: Живописно-графічно-скульптурний симпозіум; 4-18 серпня 2016 р. / упоряд. Н. Сухоліт. – Київ; Дубно : Софія-А, 2016.
 17. Замок Паланок. Справочник. – Ужгород, 2002.
 18. Западенко І. До питання про «турецькі фортифікації» Меджибожа 1672–1699 р. у світлі документальної хронології османських претензій на Поділля // Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications. – 2022. – №17. – С. 53–62.
 19. Западенко І. Меджибізький замок в описах Інвентарів Меджибізького ключа XVIII ст. // Подільська старовина. – 2022. – №1. – С. 88–96.
 20. Інвентарі Олицького замку XVII—XVIII ст. / Зібрав і підготував до друку Володимир Александрович. – Луцьк, 2007.
 21. Качор І., Качор Л. Середньовічний Львів. Фортифікації. – Львів: «Апріорі», 2009.
 22. Кобаль Й. В. Граф Міклош Берчені та графиня Крістіна Чакі: володарі Ужгородського замку у 1692–1711 рр. // Закарпатський краєзнавчий музей. Науковий збірник. – 2004. – Вип.6. – С. 64–68.
 23. Кобаль Й. В. Історія Ужгородського замку. – Ужгород, 1999.
 24. Кобаль Й. Історія Мукачівського замку. – Ужгород, 2001.
 25. Колосок Б., Метельницький Р. Луцьк. Архітектурно-історичний нарис. – Київ, 1990.
 26. Крип’якевич І. П. Історичні проходи по Львові. – Львів: Каменяр, 1991. – 168 с.
 27. Кріль М. Високий замок // Пам’ятки України. – 2014. – № 3. – С. 14–19.
 28. Кріль М. Низький замок у Добромилі // Пам’ятки України. – 2014.– №3. – С. 20–27.
 29. Куницький С. Тернопільський замок. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2023.
 30. Логвин Г. Н. Оборонні споруди в Сутківцях. – Київ: Держбудвидав, 1959.
 31. Лонкевич Д. Замок в с. Кривче Борщівського району // Вісник інституту Укрзахідпроектреставтація. – 2000. – № 11. – С. 64–66.
 32. Мандзюк Ф., Окуневич В. У Луцькому замку. – Луцьк, 2007.
 33. Меджибіж полікультурний. Путівник / наук. ред.: І. Западенко. – Житомир: ТОВ «505», 2020.
 34. Меджибіж: 850 років. – Меджибіж, 1996.
 35. Мельник Б. До питання про стан озброєності укріплень Львова у другій половині XVI ст. // ЛІМ «Наукові записки». – 1997. – Вип. VI. – Ч. 1. – С. 194–199.
 36. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивіли в історії Волині та України: Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої конференції: Наук. збірник. – Луцьк, 2006.
 37. Михайлина Л., Паливода С. Нариси з історії Хотинської фортеці: факти, легенди, гіпотези. – Хотин: Держ. іст.-архітектур. заповідник «Хотин. фортеця», 2011.
 38. Могитич Р. Низький замок у Львові. До питання реконструкції первісного вигляду // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». – 2000. – Ч. 11. – С. 49–58.
 39. Мороз В. Замки Тернопілля. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.
 40. Моця Б. О., Толкачов Ю. І. Меджибізька фортеця // Археологія. – 2000. – № 3. – С. 72–83.
 41. Оконченко І. Бережанські фортифікації XVI–XVII ст. // Галицька брама. – 2002. – № 7–9 (91–93). – С. 8–11
 42. Панця Е. Хустський замок. – Ужгород, 1998.
 43. Парацій В. Бережанський замок // Галицька брама. – 2002. – № 7–9 (91–93). – С. 12–17.
 44. Підставка Р. В. Замок у Вишнівці: історія виникнення, становлення та локалізації. Історико-культурні студії. – 2014 – Т. 1. – С. 69–75
 45. Пінчак М. В. Меджибіж та його скарби: Путівник. – Львів: Каменяр, 1982.
 46. Пламеницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний – ранньомодерний час). Наукова монографія. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2012.
 47. Пламеницька О. Деякі аспекти хронології та типології Бережанського замку в контексті формування урбаністичної системи міста // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – 2011. – Вип. 18. – С. 257–270.
 48. Пламеницька О. Кам’янець-Подільський. – Київ: Абрис, 2004.
 49. Пламеницька О. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі // Архітектурна спадщина України. – 1994. – Вип. 1. – С. 39–57.
 50. Пшик В. Надбрамна вежа укріплення у селі П’ятничанах на Львівщині. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2001. – Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. –С. 451–473.
 51. Ричков П. Західноукраїнські міста-фортеці XVI–XVIII століть // Пам’ятки України. – 1990. – № 2. – С. 20–22.
 52. Ричков П. Містобудівна еволюція Станіслава у XVIІ–XIХ ст. // Архітектурна спадщина України. – 2002 – Вип. 5. – С. 196–209.
 53. Рожко М. Архітектура та система оборони українських Карпат у княжу добу. – Львів, 2016.
 54. Рожко М. Тустань —давньоруська наскельна твердиня. – Київ, 1996.
 55. Савчук П. Дубенський форт. – Рівне: Ліста, 2001.
 56. Сахарова Л. Й., Тягур Ю. І. Замки Закарпаття. Віхи історії. – Ужгород, 2001.
 57. Сіцінський Ю. Й. Оборонні замки західного Поділля: історично-археологічні нариси // Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. – 1928. – Т. 17. – С. 64–160.
 58. Січинський В. Сутківська твердиня // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. – 1929. – Т. 150. – С. 143–180.
 59. Сохацький М. Оборонні замки Борщівщини // Літопис Борщівщини. – 1994. – № 6 – С. 7–8.
 60. Станіславська Л. Стара фортеця. – Кам’янець-Подільський, 2002.
 61. Тихий Б. Бережанський замок // Пам’ятки України. – 2013. – Спецвипуск № 2 (191). – С. 8–19.
 62. Троневич П. Луцький замок в історії України. – Луцьк, 2007.
 63. Троневич П. Луцький замок. – Луцьк, 2003.
 64. Федака П. Пам’ятки Замкової гори. – Ужгород, 1999.
 65. Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн. 2.
 66. Фортеця: збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – Кн. 1.
 67. Хланта І. В. Закарпатські замки в легендах, переказах та літературних творах. – Ужгород, 1995.
 68. Цяук В. Комплекс фортеці у Меджибожі Хмельницької області // 3 історії української реставрації. – Київ: Українознавство, 1996. – С. 134–139.
 69. Чобіт Д. Золочівський замок.– Броди: Просвіта, 2011.
 70. Щур Р., Коханець М. Тустань. (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор. — Львів, 2002.
 71. Bania Z. Pałac w Podhorcach // Rocznik Historii Sztuki. – – № XIII. – S.97–170.
 72. Czołowski A. Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego. – Tarnopol, 1926.
 73. Czołowski A. Wysoki zamek. – Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, Drukarnia Ludowa, 1910.
 74. Osinski M. Zamek w Żół – Lwow 1933.
 75. Polak Т. Zamki na Kresach. – Warszawa, 1997.
 76. Ross J. Sala stołowa zamku w Podhorcach i jej malowidła stropowe // Folia Historiae Artium. – 1978. – 30. – S. 49–66.

 

Інтернет-джерела:

 1. Архітектурні та природні пам’ятки України: Замки та фортеці. URL: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/reestr/castles.php
 2. Замки та фортеці України URL: https://ozi.pp.ua/zamky-fortetsi-ukrajiny_5600
 3. Замки та храми України URL: https://castles.com.ua/index.htm
 4. Національний заповідник Замки Тернопілля. URL: https://zamky.te.ua

Силабус:

Завантажити силабус