Галайчук Володимир Васильович

Посада: професор кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: volodymyr.halaychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Традиційна духовна культура українців: українська демонологія, календарна та поховально-поминальна обрядовість українців.

Курси

Публікації

Автор більше 170 наукових праць.

Монографії:

  • Галайчук В. Українська міфологія / іл. Т. Гущиної. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 288 с.
  • Галайчук В. Традиційні демонологічні уявлення українців про домашніх духів: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. 452 с.
  • Галайчук В. Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 282–332.
  • Галайчук В. Традиційна осіння календарно-побутова обрядовість // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 402–419.
  • Галайчук В. Традиційна демонологія // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 497–542.

Статті:

 

Література про вченого

Біографія

shapeimage_2 (23)

БІОГРАФІЯ

Народився 29.01.1973 р. у м. Кременець Тернопільської обл. У 1989 р. закінчив Кременецьку СШ № 3, а в 1994 р. – філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі на філологічному факультеті Львівського університету. З 1998 р. – працював молодшим науковим, відтак – науковим співробітником відділу історичної етнології (до реорганізації – відділ карпатознавства) Інституту народознавства НАН України. З 2002 р. працює на кафедрі етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2008 р. доцент кафедри етнології). У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію “Лексичні одиниці мікросистеми “Рослини” в українських фольклорних текстах” (керівник – Космеда Т. А.). З 2006 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). У 2021 захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.05 – етнологія на тему: «Традиційні демонологічні уявлення українців про домашніх духів».

Учасник більше 50 фольклорно-етнографічних експедицій на теренах Полісся, Бойківщини, Гуцульщини, Волині та Покуття (1994–2019 рр.). Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію. Автор більше 170 наукових праць та бл. 100 енциклопедичних статей в “Малій енциклопедії українського народознавства” (Львів, 2007) та “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (Львів, 2011. Т. І; 2014. Т. ІІ).

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Подяка ГО “Товариство “Бойківщина” (2020).

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2021).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!