Традиційна духовна культура українців Карпат

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030доцент Галайчук В. В.Істм-11c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

У рамках курсу студенти ознайомлюються з основними джерелами та літературою до теми традиційної духовної культури українців Карпат. Виклад основної частини курсу розподілено за такими змістовими кластерами, як «традиційна сімейна обрядовість українців Карпат», «традиційна календарно-побутова обрядовість українців Карпат» і «традиційні вірування та світоглядні уявлення українців Карпат».

Результати навчання:

 • знати: основні джерела та літературу з теми «Традиційна духовна культура українців Карпат»; порядок та змістове наповнення основних елементів сімейної та календарної обрядовості; світоглядні уявлення й демонологічну палітру українців Карпат.
 • вміти: охарактеризувати основні джерела та літературу з теми курсу; відтворити порядок та змістове наповнення основних елементів сімейної та календарної обрядовості; вловлювати загальні тенденції та визначати локальну специфіку світоглядних уявлень і демонологічних персонажів українців Карпат.

Опис

Рекомендована література

Базова

 1. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1983.
 2. Влад М.М. Стрітеннє: Книга гуцульських звичаїв і вірувань. – К.: Укр. пись­менник, 1992.
 3. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини. – Львів: Сполом, 2015.
 4. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонольоґії / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. – Львів : НТШ, 1903. – Т. ХV.
 5. Гнатюк В. Знадоби до української демонольоґії. Т. ІІ, вип. 1 / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. – Львів : НТШ, 1912. – Т. ХХХІІІ.
 6. Гнатюк В. Знадоби до української демонольоґії. Т. ІІ, вип. 2 / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. – Львів : НТШ, 1912. – Т. ХХХІV.
 7. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000.
 8. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1987.
 9. ЗубрицькийМ. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, привязані до днїв в тиждни і до рокових сьвят (Записані у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах) // Материяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1900. – Т. ІІІ. – С. 33-60.
 10. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000.
 11. Лемківщина: Земля – Люди – Історія – Культура: У 2 т. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто: НТШ, 1988. – Т. 1.
 12. Онищук Антін. Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записані у Зеленици, надвірнянського повіта, 1907–1908 / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. – Львів : НТШ, 1909. – Т. ХІ. – Ч. 2. – С. 1–139.
 13. Онищук А. Народний калєндар у Зеленици, Надвірнян. пов. (на Гуцульщинї) // Матеріяли до української етнольоґії. – Львів, 1912. – Т. XV. – С. 1-61.
 14. Франко И.Я. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. – С. 512-526.
 15. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. – Львів, 2002.
 16. Шухевич В. Гуцульщина : В 5 ч. / Володимир Шухевич. – Львів, 1908. – Ч. 5.
 17. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4 // Материяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 1904. – Т. VII.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус