Підкова Ігор Зіновійович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Електронна пошта: ihor.pidkova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історична лексикографія, історія України XX ст.

Курси

Публікації

 1. Довідник з історії України Т. 1 (співавтор Роман Шуст). – Київ: Видавництво “Генеза”, 1993. – 240 с.
 2. Давня історія України. Навчальний посібник для середніх шкіл (співавтор – Микола Пелещишин). – Львів: 1994.
 3. Світова історія XIX-XX століття: Словник (співавтор Олена Джеджора). – Львів: “Край”, 2000. – 368 с.
 4. Україна 1991-1996: хроніка подій. – Львів: Край, 2001. – 496 с.
 5. Довідник з історії України (А-Я). Т. 2-3 (науковий редактор, упорядник, автор статей). – Київ: Видавництво “Генеза”, 1995-1999.
 6.  Довідник з історії України : у 3 т. / за ред. І. Підкови та Р. Шуста — К. : Генеза, 1999. — Т. II. – 321 с. 
 7. Довідник з історії України (А-Я) (науковий редактор, упорядник, автор статей). – Київ: Видавництво “Генеза”, 2001. – 1136 с.
 8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України 5-11 класи (співавтори В. Власов, Я. Грицак та ін.). – Міністерство освіти і науки України. Київ: “Шкільний світ”, 2001. – 88 с.
 9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія 5-11 класи (співавтори О. Бандровський та ін.). – Міністерство освіти і науки України. Київ: “Шкільний світ”, 2001. – 88 с.
 10. Енциклопедія Львова. Т. 1 (науковий редактор, автор статей). – Львів: Видавництво “Літопис”, 2007.
 11. Історія України: А-Я: енциклопедичний довідник (науковий редактор, упорядник, автор статей). Національна Академія Наук України. Інститут історії України. – Київ: Видавництво “Генеза”, 2008. – 1520 с.
 12. “Замах на президентство”: участь кандидатів-народорадівців у президентській кампанії 1991 р. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2011. Вип. 46. – С. 198-231.
 13. Президентські вибори 1991 р.: аналіз програм демократичних кандидатів // Вісник Прикарпатського універститету. Історія. – 2011. – Вип. 20. – С. 246-254.
 14. Парламентська опозиція у підготовці і проведенні Всеукраїнського референдуму 1991 р. на підтвердження Акта проголошення незалежності України // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2013. – Вип. 18. – С. 201-214.
 15. Суверенізація Української РСР: участь парламентської опозиції в створенні та ухваленні Декларації про державний суверенітет України // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Випуск 21. – С. 39-53.
 16. Демократична опозиція у процесах реформування виборчого законодавства Української РСР (серпень-жовтень 1990 р.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського універститету. Збірник наукових праць. – 2011. Вип. 12. – С. 271-293.
 17. Участь членів Народної Ради у створенні та діяльності Партії демократичного відродження України (березень 1990 р. – серпень 1991 р.) // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Випуск 20. – С. 81-96.
 18. Формування багатопартійної системи в Українській РСР: участь Народної Ради у становленні Української республіканської партії та Демократичної партії України // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – Випуск 809. Держава та армія. – С. 84-88.
 19. Парламентська опозиція в процесах суверенізації Української РСР: Народна Рада і Всесоюзний референдум 1991 р. // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Випуск 11-12, С. 107-115.
 20. Формування Народної Ради та її соціяльно-політичний портрет // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – 2017. Вип. 18.
 21. Військові формування «січових стрільців» у боротьбі за державність України (1917—1919 рр.).  /  Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події).

Біографія

shapeimage_3

Народився 1960 р. у Львові в сім’ї службовців. У 1977 р. закінчив середню школу № 8 м. Львова. Навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив 1982 р. Впродовж наступних 10 років працював вчителем історії у середніх школах Львова. У 1992 організував Львівську чоловічу гуманітарну гімназію, яку очолював до 1996 р. З січня 1997 р. — асистент кафедри давньої історії України та архівознавства.

Протягом багатьох років був секретарем Львівського осередку Демократичного семінару. Учасник низки науково-практичних конференцій, зокрема у Харкові та Одесі (2011, 2014).

Підготував до друку низку енциклопедичних видань з історії України і всесвітньої історії, опублікував низку статей, присвячених історії України кінця минулого століття.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!